Stéchenyi terv

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tel. 298-7501/7502

Fogadási idő

Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: zárva
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök: zárva
Péntek: 9.00-13.00

KUTATÓSZOLGÁLAT

Tel. 298-7503/7504

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00

TERVTÁR

Tel. 298-7514

Nyitvatartási idő

Hétfő: 9.00-16.00
Kedd:* 10.00-19.00
Szerda: 9.00-16.00
Csütörtök:* 10.00-19.00
Péntek: Zárva
*Ügyelet
Kedd: 16.00-19.00
Csütörtök: 16.00-19.00
RSS Hírek
RSS Publikációk
RSS Fordítások

A Farkasréti temető 2003-ban (adattár #3)


kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

9/1. (9.) parcella

1-1/2: Feleki Kamill /Feleky Camill/ (színművész, koreográfus) 1908-1993.

1-9/10: Scheffer Viktor (gépészmérnök, geofizikus, címzetes egyetemi tanár; a hazai szénhidrogén-kutatás egyik elindítója, a dunántúli szénhidrogén-kutatás vezetője, Magyarország teljes gravitációs felmérésének egyik irányítója, a szénkarottázs bevezetője; az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt főgeofizikusa) 1900-1966.

1-11/12: Bankói Pajtás Ernő (koronaőr ezredes, a koronaőrség utolsó parancsnoka; posztumusz vezérőrnagy) 1896-1950. Sírfelirata: "A Szent Korona megmentője."

1-31/32: Gaár Vilmos (festőművész) 1892-1963.

1-50/51: Barsi Leidenfrost Gyula (zoológus, oceanográfus, főiskolai tanár; a Magyar Adria Egyesület egyik megalapítója, főtitkára, majd alelnöke, a Magyar Hajózási Szövetség elnöke, több állatfaj felfedezője) 1885-1967.

1-58/59: Szathmáry Zoltán (orvos, címzetes egyetemi tanár) 1898-1988.

1-74/75: Kertay Nándor /Korbler/ (állatorvos, mikrobiológus, állategészségügyi tanácsos; az Országos Korányi Tbc Intézet mikrobiológiai laboratóriumának megszervezője) 1892-1963.

1-76/77: Németh László (író, esszéíró, műfordító, esztéta, műkritikus, pedagógus, irodalomtörténész, orvos; publicista, a Tanú alapító szerkesztője és egyedüli szerzője, Fülep Lajossal és Gulyás Pállal a Válasz megindítója és szerkesztője; a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetője, a falukutató mozgalom, majd a Népi Művelődési Intézet egyik vezetője) 1901-1975.

1-86/87: Orgonista Olga /Maresch Ferencné/ (műkorcsolyázó, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok, háromszoros magyar bajnok) 1901-1978.

1-96/97: Kismarty-Lechner Loránd /Lechner/ (építész, restaurátor; Lechner Gyula festőművész fia, Lechner Ödön építész unokaöccse, Kismarty-Lechner Jenő építész öccse) 1883-1963.

1-128/129: Török Tamás (színházi és rádiós rendező, író, dramaturg; a magyarországi Dávid Ferenc Egylet elnöke; Erdélyi Pál irodalomtörténész veje, T. Erdélyi Ilona irodalomtörténész férje) 1925-1993.

1-140/141: Bollobás Béla (fül-orr-gégész, százados, főorvos; a második világháborúban a magyar légi sebesültszállítás megszervezője, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; koncepciós per elítéltje) 1911-1985.

1-144/145: Kisfaludi Strobl Zsigmondné (Sámuel Kornél, majd Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászok felesége) 1885-1962 [Kisfaludi Strobl Zsigmond].


Kisfaludi Strobl Zsigmondné síremléke, Tóth Vilmos felvétele, 1994

Vele: Visy Lajos (altábornagy) 1908-1996.

1-172/173: Gráf Ferenc (belgyógyász, hematológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, klinikaigazgató; a Magyar Belgyógyász Társaság elnöke, a Magyar Haema- tologiai Társaság alelnöke) 1914-1990.

1-176/177: Vasvári Ferenc /Vasvári Nagy/ (gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Felsőoktatási Munkavédelmi Bizottság elnöke) 1904-1985. Sírverse: "Nem hal meg az, ki milliókra költi / Dús élte kincsét, ámbár napja mult!" (Arany János: Széchenyi emlékezete)

1-182/184: Budakeszi Weöres Sándor (költő, író, esszéíró, műfordító, esztéta; könyvtáros, publicista, a pécsi Sorsunk egyik megalapítója és szerkesztője) 1913-1989.


Weöres Sándor síremléke, Tóth Vilmos felvétele, 1993

Vele: Károlyi Amy /Károlyi Mária/ (felesége; költő, író, műfordító) 1909-2003.

1-202/203: Ponori Török Aurél /ponori Thewrewk/ (antropológus, fiziológus, egyetemi tanár, a budapesti Tudományegyetem rektora; a modern fizikai antropológiai kutatások hazai megalapozója, az első magyar antropológusprofesszor, az Embertani Múzeum létrehozója, a kraniométer feltalálója; III. Béla király, gróf Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc csontjai antropológiai vizsgálatainak elvégzője, a darwinizmus egyik első magyarországi képviselője; udvari tanácsos, az MTA tagja; Thewrewk József író fia, Ponori Thewrewk Emil klasszika-filológus és Thewrewk Árpád irodalomtörténész öccse) 1842-1912.

1-204/205: Alföldy Zoltán (mikrobiológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az Egészségügyi Tudományos Tanács titkára, majd elnökhelyettese; a leptospirózis-kutatás hazai elindítója) 1904-1992.

1-215: Ijjas József (jogász, egyetemi docens) 1952-1990. Sírfelirata: "Akik sokakat oktattak az igazságra, egykoron fényleni fognak, mint a csillag." (Dán 12,3)

1-216: Dümmerling Ödön (építész) 1878-1960.

1-218: Zágony Albertné 1873-1962 [Zágony Sándor].

1-219: Csontos József (állatorvos, mikrobiológus, egyetemi magántanár; az Országos Állategészségügyi Intézet, illetve az Állategészségügyi Kutatóintézet igazgatója, több szérum első előállítója) 1889-1962.

1-222: Miklós László (szülész-nőgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos) 1902-1972.

1-224: Ibos Ferenc (publicista, pedagógus, egyetemi docens; a Köznevelés és a Népművelés szerkesztője, a Magyar Hírlap főszerkesztő-helyettese, a Tükör főszerkesztője) 1922-1990.

1-235: Ertl Róbert (közlekedésmérnök, a MÁV Vasúttervező Üzemi Vállalatának igazgató főmérnöke, a Közlekedéstudományi Szemle szerkesztője; az úttörővasút tervezője) 1901-1985.

1-241: Mentes Imre (matematikus, egyetemi docens, tanszékvezető) 1926-1960.

1-246: Edvi Illés Gyula (őrnagy, geológus) 1909-1960.

2-10: Mogyoródi József (matematikus, egyetemi docens, tanszékvezető; a programozó matematikus-képzés hazai elindítóinak egyike) 1933-1990.

2-11: Kutasy Lajos (közlekedésmérnök, vasúttervező) 1909-1990.

2-13: Szutrély Gyula (gyermekgyógyász, kardiológus, főorvos; az intézményes hazai gyermek-kardiológia megszervezője) 1915-1960.

2-37: Ruff Imre (kémikus) 1938-1990.

2-46: Jánossy Lajos (evangélikus lelkész, főesperes, egyetemi tanár, egyházi író) 1903-1976.

2-60: Majoros Árpád (iparművész, ötvös) 1945-1990.

2-61: Sóváradi Bíró Sándor (református lelkész, történész, egyház- és neveléstörténész, egyetemi magántanár) 1907-1975.

2-84: Stettner Adél Andrea (a Katolikus Leánykörök Szövetségének egyik megalapítója) 1905-1991.

3-27: Batta Miklós (ötvösművész) 1898-1960.

3-32: Erdős Péter (publicista, jogász, főiskolai tanár; a hetvenes évektől a hazai könnyűzenei hanglemezkiadás irányítója) 1925-1990.

3-50: Gabányi László (kétszázhuszonkilencszeres válogatott kosárlabdázó, magyar bajnok; gépészmérnök) 1935-1981.

3-62: György László (író, publicista, műkritikus) 1909-1960.

3-73: Gadó István (jogász, kúriai tanácselnök, jogi író; a Tisza-per és a frankhamisítási per bírája) 1876-1939.

9/2. (9/A.) parcella

1-3/4: Barabás Gábor (a Hangya Szövetkezet ügyvezető igazgatója) 1895-1960.

1-5/6: Winternitz Arnold (sebész, egyetemi tanár, főorvos; az agyi és mellkasi műtétek hazai úttörőinek egyike) 1872-1938 [Sidló Ferenc].

1-9/10: Bodrogi Lajos (író) 1849-1926.

Vele: Hangay Sándor (veje; író, költő, publicista; pilóta, százados) 1888-1953.

1-19: Dömötör József (borász, a Borgazdasági Vállalatok Trösztjének vezérigazgatója; a hazai üdítőgyártás elindítóinak egyike) 1923-1977.

1-22: Lukács József (filozófus, vallástörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Fiatal Magyarország, az Új Március, a Természet és Technika, a Valóság, majd a Világosság szerkesztője; az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat titkára, az MTA tagja) 1922-1987. Sírfelirata: "Istenek útjai. Igent mondani az emberre. Történelem, filozófia, vallásosság. Eszmék és választások. Élő múlt." (műveinek felsorolása)

1-49: Háda József (tizenhatszoros válogatott labdarúgó kapus, világbajnoki ezüstérmes) 1911-1994. Sírfelirata: "Háda. A Fradi aranydiplomás válogatott kapusa."

1-50: Berzi Sándor (labdarúgó, sportvezető) 1922-1994.

1-53/54: Incze Gábor (református lelkész, egyházi író, egyháztörténész; fővárosi vallásoktatási igazgató) 1898-1966.

1-65: Nattán Endre (asztaliteniszező, sportvezető, a Magyar Asztalitenisz Szövetség egyik megalapítója és főtitkára, szövetségi kapitány; gépészmérnök) 1904-1980.

1-71: Rupert Rezső (kisgazdapárti politikus, ügyvéd, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Kossuth Párt elnöke; publicista, a Veszprémi Hírlap szerkesztője) 1880-1961.

2-1: Sztaniszlavszky Adolf (jogász, Nagyvárad főügyésze) 1854-1926.

2-13: Németh Valéria /Borbás Antalné/ (textiltervező iparművész) 1925-1987.

2-25: Vértes Lajos /Vértess/ (színművész, színházi rendező, a Fővárosi Operettszínház igazgatóhelyettese) 1897-1961 [fotográfiákkal].

3-7: Bencze József (iparművész) 1921-1960.

 

9/3. (9/B.) parcella

1-1/2: Mészöly Miklós /Molnár/ (író, költő, dramaturg, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia első elnöke; Polcz Alaine thanatológus férje) 1921-2001.

1-10: Póka László (sebész, onkológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, főorvos; több műtéti eljárás kifejlesztője) 1908-1990.

1-15: Turchányi Tihamér (történész) 1874-1930.

1-19: Lutter Tibor (irodalomtörténész, egyetemi docens, főiskolai tanár, tanszékvezető, az Eötvös Kollégium igazgatója; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1910-1960.

1-24: Nemes Tihamér (gépészmérnök, feltaláló, a kibernetika és a televíziózás hazai úttörőinek egyike; hőszivattyú, valamint beszédíró-, járó-, sakk- és logikai automata kifejlesztője) 1895-1960.

1-83: Harasztosi Török Kálmán (altábornagy) 1857-1926.

1-87: Árkay Tessza /Bochkor Ádámné/ (festőművész; Árkay Aladár építész lánya) 1897-1926.

2-32: Nagy Zoltán (grafikusművész, bélyeg- és bankjegytervező; Nagy Gábor színész apja) 1916-1987.


Nagy Zoltán grafikus, bélyegtervező síremléke, Nagy Károly Zsolt felvétele, 2003

2-45: Zakariás G. Sándor (művészeti író, műemlék-topográfus, a Budapest és az Új Budapest szerkesztője) 1900-1981.

10/1. parcella

1-1: Donáth György (jogász, konzervatív politikus, országgyűlési képviselő; a Magyar Élet Pártjának alelnöke, a Magyar Élet Mozgalom, majd a Magyar Testvéri Közösség egyik vezetője; az Egyedül Vagyunk felelős szerkesztője; koncepciós per áldozata) 1904-1947 [Andrássy Kurta János, 2002].

1-9: Sárospataki és kisharsányi Harsányi Zsolt (író, költő, publicista, műfordító; a Vígszínház igazgatója, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, a Magyar PEN Klub, valamint a Szellemi Együttműködés Nemzetközi Szövetség főtitkára, a Kisfaludy Társaság tagja; a Színházi Élet felelős szerkesztője, az Újpesti Színpad szerkesztője, Incze Sándorral a Színházi Újság alapító szerkesztője; Harsányi Gréte írónő bátyja, Harsányi András református püspök apja) 1887-1943. Sírverse: "Így éltem én ötvenhat évig / mig Isten gyümölcse megértem / felébredtem most véges végig / a szunnyadott multat megértem." (saját műve)

1-14: Gozmány György (színművész) 1920-1973.

Vele: Kelemen Éva (felesége; színművésznő) 1921-1986.

1-15: Polyáni Tuzson János (botanikus, erdőmérnök, paleobotanikus, akadémiai és egyetemi tanár, intézetigazgató; művelődéspolitikus, több diákjóléti intézmény létrehozója; herbológiai szakember, a Botanikai Közlemények szerkesztője, az Index Horti Botanici Universitatis Budapestiensis megindítója, az MTA tagja) 1870-1943.

1-24: Kardos Ferenc (filmrendező, forgatókönyvíró; a Balázs Béla Stúdió egyik megalapítója, a Budapest Filmstúdió igazgatója) 1937-1999.

1-33: Schelle Róbert (kohómérnök, akadémiai tanár, tanszékvezető, miniszteri tanácsos; a feketeréz elektromos finomításának és a tellur tiszta előállításának feltalálója) 1851-1925.

1-46: Barabás Tibor (író, publicista; a Magyar Írók Szövetségének főtitkára, a Révai, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó igazgatója) 1911-1984.

1-51: Hoór-Tempis Mór /Hoór/ (villamosmérnök, címzetes egyetemi tanár, az elektromos energetika és az erőműtervezés hazai úttörője; a Ganz és Társa Rt. kísérleti osztályának vezetője; zenetörténész; az MTA tagja) 1867-1944.

Vele: Hoór-Tempis Erzsébet /Posta Béláné/ (lánya; ének- és zongoraművész, főiskolai tanár, korrepetitor, jelmeztervező, műfordító; az Operaház énekmestere) 1899-1981.

1-54: Böhm Rudolf (csehszlovákiai magyar kisebbségi politikus, országgyűlési képviselő) 1884-1933.

1-58/59: Gesztessy Ákos (vezérőrnagy) 1891-1956.

1-60/61: Semsei Semsey Andor (mineralógus, ásvány- és meteoritgyűjtő, tudományszervező; a természettudományok egyik legnagyobb hazai mecénása, adományozó, alapítványtévő, a semseyt és az andorit névadója; a Főrendiház és az MTA tagja) 1833-1923.

1-74: Fodor András (költő, író, műfordító, zenei író, publicista; a Magyar Írók Szövetségének alelnöke, a Kortárs szerkesztője, az Új Könyvek alapító szerkesztője) 1929-1997. Sírverse: "El kéne mindent mondanom / az útról. Nem lehet. / A nedves jázmin illata, a lombok, / a kő, a fű, a pirregő neszek / írják helyettem véghetetlen, / gyönyörű versüket." (saját műve)

1-118: Kvassói Kvassay Gyula (jogász, kúriai bíró, a Kúria elnöke) 1875-1945.

1-135: Rózsaffy Dezső (művészettörténész, műkritikus, festőművész; a Szépművészeti Múzeum könyvtárának és modern szobrászati osztályának vezetője) 1877-1937.

1-158: Asztalos Sándor (zenekritikus, esztéta, költő, író; a Muzsika főszerkesztője) 1919-1970.

1-164: Zsák Károly (harmincszoros válogatott labdarúgó, az 1910-es években a világ egyik legkiválóbb kapusa) 1895-1944. Sírfeliratai: "A minden idők legjobb labdarugó kapusa." "Állitotta 1959 évben a magyar sporttársadalom."

1-204: Szőnyi József (ötvösművész) 1906-1993.

1-208: Dusóczky Andor (sportorvos, az első hazai sportorvosi oklevél tulajdonosa; főorvos) 1900-1971. "Embertársait gyógyitva hivatásának áldozata lett."

1-214: Zsabka Magda /Eckhardt Tivadarné/ (tőrvívó, háromszoros világbajnok, kétszeres főiskolai világbajnok, hatszoros magyar bajnok) 1923-1970.

1-231/232: Bánhegyi József /Kozelsz/ (mikrobiológus, mikológus, mezőgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Magyar Növénytani Társaság egyik megalapítója, titkára, majd elnöke, a Borbasia alapító szerkesztője) 1911-1976.

1-246/247: Faragó László (pedagógus, matematikus, pszichológus, egyetemi magántanár, a Pedagógiai Főiskola megszervezője és igazgatója; műfordító, a Magyar Paedagogia szerkesztője; Faragó György zongoraművész bátyja) 1911-1966.

1-287: Kallós János (publicista, gazdasági író, a Pesti Tőzsde alapító főszerkesztője, a Pénzügyi és Tőzsdei Kompasz, majd a Kis Újság szerkesztője, a Turf felelős szerkesztője) 1891-1970.

1-289: Parancs János (költő, műfordító, muzeológus, kiadói szerkesztő; a párizsi Magyar Műhely egyik megalapítója és szerkesztője) 1937-1999.

1-297: Mendelényi Tamás (kardvívó, olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, háromszor ezüst- és kétszer bronzérmes, kétszeres magyar bajnok; Ágoston Judit vívó férje) 1936-1999.

1-303: Németh Imre (író, országgyűlési képviselő, az Írók Gazdasági Egyesületének alelnöke, a Bartha Miklós Társaság elnöke; publicista, a Magyar Országos Tudósító, majd a Válasz kiadója és felelős szerkesztője, a Vállalkozók Lapja és a Szabad Szó szerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1893-1970.

Vele: Németh Tibor György (fia; író) 1929-1996. Sírfelirata: "1100 éve itt vagyunk. Ne féljetek! Megmaradunk."

1-322: Bertha Bulcsu (író, publicista, az Új Írás felelős szerkesztője) 1935-1997.

1-339: Fekete István (író, mezőgazdász, a Kisfaludy Társaság tagja; Piller Edit írónő férje) 1900-1970. Sírfelirata: "...és nincs már értelme az Időnek sem, amelyben emlékké válok magam is."

1-341: Szuhay-Havas Ervin (író, műfordító, történész) 1929-1998. Sírfelirata: "Kit szeret a szív, nem veheti el örökre a sír."

1-346: Szügyi Kálmán (operaénekes) 1888-1943.

1-347: Rubletzky Géza (szobrászművész, a hódmezővásárhelyi művésztelep egyik megalapítója) 1881-1970 [saját műve].

1-362: Keskeny János (iparművész, műlakatos) 1907-1977. Sírfelirata: "Az örök szeretet és béke övezze e nyugvóhelyet."

1-366/367: Magyar István (jogász, kúriai tanácselnök, koronaügyész, akadémiai tanár, jogi író; a Felsőház tagja, titkos tanácsos) 1864-1943.

10/2. parcella

1-29: Jandl Kálmán 1891-1944 [Eösze András].

1-42: Kovácsi Béla (építész, egyetemi tanár) 1943-2001.

1-46: Hibján Samu (zománc- és ötvösművész, az Iparművészeti Iskola tanára; a századfordulón a hazai zománcművesség egyik megújítója) 1864-1919.

1-65/66: Bogdánfy Ödön, vajdahunyadi (vízépítő mérnök, hidrológus, címzetes egyetemi tanár, a hazai árvíz-előrejelzés egyik megszervezője; helyettes államtitkár, a budapesti kultúrmérnöki hivatal, majd 1918-19-ben az Országos Vízépítési Igazgatóság vezetője; műfordító, a Vízügyi Közlemények szerkesztője) 1863-1944.

1-72: Berey Lajos (építész) 1886-1944. Sírfelirata: "Halál! Hol a te győzelmed?" (1Kor 15,55)

1-75: Sőtér István (irodalomtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, kétszer az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora; író, műfordító, esszéíró, az MTA Irodalomtörténeti - majd Irodalomtudományi - Intézetének igazgatója; művelődéspolitikus, oktatásügyi miniszterhelyettes; a Gyáriparosok Országos Szövet- ségének titkára, a Magyar PEN Klub, majd az International Comparative Literature Association elnöke, az MTA tagja) 1913-1988.

Vele: Jász Veronika (felesége; iparművész, grafikus, festőművész, illusztrátor; Jász Dezső hadtörténész lánya; első férje Füsi József író) 1920-1989.

1-88: Mechelda Antal 1822-1907 [Szép Béla].

1-90: Elek Artúr /Fischer/ (műkritikus, művészettörténész, író, műfordító, esszéíró, könyvgyűjtő; publicista, a Nyugat vezető kritikusa, a Műbarát alapító szerkesztője; öngyilkos lett) 1876-1944.

1-94: Semsey Lajos Andor (építész, az 56-os Magyarok Világtanácsának elnöke, az 56-osok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke) 1920-2002.

1-97: Szebenyi Péter (pedagógus, egyetemi tanár, oktatási reformer; a Fővárosi Pedagógiai Intézet igazgatója) 1933-2001.

1-118: Joó Sándor (református lelkész, egyházi író, teológus, műfordító; a pasaréti egyházközség megszervezője és első lelkésze, a Budapest-Pasarét szerkesztője; Joó Gyula jogász fia) 1910-1970 [fotográfiával]. Sírfelirata: "Jézusban való hitemben boldog voltam... Ezt szeretném örökül hagyni."

1-120: Török Pál (történész, egyetemi magántanár, a Magyar Nemzeti Múzeum főkönyvtárosa; a Protestáns Szemle szerkesztője; Török István történész fia) 1885-1943.

1-121: Forgács Pál (szakszervezeti vezető, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének egyik megalapítója, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának alapító elnöke; a Vegyipari Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének főtitkára) 1923-1996.

10/3. (10/A.) parcella

1-13: Tegzes László (festőművész) 1913-1959.

1-20: Cziffra Kálmán (Bihar vármegye és Nagyvárad főispánja) 1874-1950.

1-28: Medveczky Antal (hangszerkészítő) 1908-1959.

1-44: Hertelendi és vindornyalaki Hertelendy László (kynológus) 1904-1999.

1-49: Puskás Ferenc Béla (kapucinus szerzetes, teológiai tanár) 1902-1959.

2-2: Nádasdi és fogarasföldi gróf Nádasdy Ferenc Mátyás (főhadnagy, második világháborús hősi halott; gróf Nádasdy Tamás főispán fia) 1907-1944.

Vele: Radó Mária /Tolnai/ (felesége; színművésznő; Radó Béla színigazgató lánya) 1904-1990.

10/4. (10/B.) parcella

1-37: Lászlóffy Béla (jogász, kúriai bíró) 1869-1926.

Vele: Lászlóffy Woldemár /Böhm/ (fia; vízépítő mérnök, hidrológus, a Vízrajzi Intézet igazgatóhelyettese; a hazai vízkészlet-nyilvántartás és vízrajzi adatfeldolgozás modernizálója, a vízügyi szakkönyvtár megszervezője, világszín- vonalú előrejelzési rendszer kidolgozója, a Vízügyi Közlemények szerkesztője) 1903-1984.

Lászlóffy Kata (színművésznő, műfordító; öngyilkos lett) 1928-1962.

1-50: báró Reichlin-Meldegg Tibor (építész) 1903-1983.

1-64: Szűry János (helyettes államtitkár, megbízott kereskedelemügyi miniszter; az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács, majd a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke) 1862-1927.

1-71: Szecsődy Miklós (mérnök, geofizikus, geodéta; feltaláló, az Eötvös-féle torziós inga továbbfejlesztője) 1881-1962.

1-104: Simon Mária /Simon Marcsa/ (színművésznő) 1882-1954. Sírfelirata: "Jaj! - eltörött az ében hegedü..."

1-107: Nagyajtai Nyiredy Jenő (gazdasági akadémiai igazgató) 1865-1932.

1-108: Fehér Tivadar 1909-1927 [Jálics Ernő].

Vele: Boemm Rita /Fehér Kálmánné/ (festőművész, festőiskola-vezető, a Magyar Akvarellisták Egyesületének egyik megalapítója; zongoraművész) 1868-1948.

1-120: Hável József (publicista) 1930-1998.

1-152/153: Aszalói Kecskés Dezső (miniszteri tanácsos) 1845-1926.

2-4: Mikecz Ödön (jogász, országgyűlési képviselő, Szabolcs és Ung vármegye főispánja, a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetője, belügyi, majd igazságügyi államtitkár, igazságügyminiszter; a Felsőház tagja, a Nemzeti Reformpárt egyik megalapítója, a Bethlen Gábor Kör elnöke) 1894-1965.

2-6: Garády Sándor /Gradl/ (régész, mérnök, vasúti és hajózási főfelügyelő, miniszteri tanácsos; légitámadás áldozata) 1871-1944.

2-12: Nádas Béla (zeneszerző, zongoraművész, író, publicista) 1908-1978.

2-27: Keresztényi József (sporttörténész, numizmatikus, sportvezető, publicista; a Testnevelési Tudományos Tanács elnöke, a Magyar Olimpiai Akadémia egyik megalapítója és alelnöke, az olimpiatörténeti oktatás kezdeményezője) 1919-1992.

2-58: Ghimessy László (statisztikus, közgazdász, gazdaságtörténész, egyetemi magántanár; a Központi Statisztikai Hivatal Sportegyesületének alapító főtitkára, a városmajori sporttelep létesítésének kezdeményezője) 1909-1986.

2-73: Lovassy Gitta /Heinrich Aladárné/ (iparművész) 1911-1962.

11/1. parcella


Sík Sándor költő, piarista tartományfőnök eredeti síremléke, Zsigmond János felvétele, 1976

1-10: Korpás Ferenc (pedagógus, tanügyi főtanácsos, címzetes tankerületi főigazgató) 1879-1970.

1-13: Bauschlotti báró Schell József Antal (grafikus, iparművész) 1900-1970. Sírfelirata: "Ami bennem lélek, veletek megy. Ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak, megtalálsz a falevélben, mikor lehull, meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik, s mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani." (Jókai Mór: Negyven év visszhangja)

1-49: Thoroczkay Miklós (bőrgyógyász, venerológus, egyetemi magántanár; a sugárterápia egyik hazai úttörője) 1907-1970.

1-86: Temessy Hédi /Temesi/ (színművésznő) 1925-2001.

1-89: Ágotai László 1906-1924 [felsőeőri Fülöp Elemér].

1-118: Mezey Ferenc /Mezei/ (kertész; síversenybíró) 1903-1971.

1-129: Bodnár Béla (görög katolikus pap, főesperes) 1894-1980.

1-151: Jámbor Béla (biokémikus, növényfiziológus, egyetemi tanár, tanszékvezető; több polarográfiás módszer hazai bevezetője) 1917-1971.

1-167: Vadászülési Móritz Ernő (jogász, kúriai bíró) 1881-1940.

1-179: Móricz Erzsébet /"Csibe"; Littkey Erzsébet; Keresztes Károlyné/ (Móricz Zsigmond fogadott lánya, az Árvácska című regény ihletője; könyvkereskedő) 1916-1971. Sírfelirata: "Árvácska azt kivánta, hogy az édesanyja jőjjön el érte és vigye el a nagy fényességbe, az égbe." (Móricz Zsigmond)

1-201: Jankovich Ferenc (költő, író, műfordító, irodalomtörténész; publicista, a Magyar Dal szerkesztője) 1907-1971.

1-203: Kádár Miklós (jogtudós, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; az Országos Ügyvédi Tanács elnöke, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára, a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság alelnöke, a Jogtudományi Közlöny felelős szerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1904-1971.

1-224: Fischhof Gyula (írásszakértő) 1881-1944.

1-242: Kerezsi Endre (testnevelési író, sportszervező, főiskolai tanár, tanszékvezető, a Testnevelési Főiskola igazgatója; a Magyar Rádióban a világ első reggeli tornaműsorának megindítója) 1908-1971.

1-277: Markup Béla (szobrászművész) 1873-1945 [saját műve].

Vele: Braunstein Valéria (felesége; festőművész) 1873-1947.

1-292: Imre József, ifj. (szemész, egyetemi tanár, klinikaigazgató, a pécsi Erzsébet Tudományegyetem rektora; az Állami Szemkórház igazgató főorvosa, a Magyar Szemorvos Társaság elnöke; a szemhéjplasztika nemzetközi jelentőségű úttörője, több műtéti eljárás meghonosítója, a reflektorszemüveg feltalálója; a Rotary nemzetközi elnöke; Imre József szemész fia, Imre Sándor művelődéspolitikus öccse) 1884-1945 [1995].

1-293: Hautzinger Sándor (evezős, kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes és háromszor bronzérmes, tizenkilencszeres magyar bajnok, sportvezető, szövetségi kapitány; birkózó, magyar bajnok) 1885-1973.

Vele: Jásdi Sándor (fia; evezős, magyar bajnok; az Evezés szerkesztője) 1921-1986.

1-294: Fónyi Géza /Friml/ (festő- és iparművész, főiskolai tanár; a magyar mozaikművészet egyik megújítója) 1899-1971.

1-305: Bíró László (belgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos; az International Society of Clinical Pharmacology alelnöke) 1913-1971.

1-314: Irmédi-Molnár László (kartográfus, geográfus, ezredes, egyetemi tanár, tanszékvezető, a kartográfia felsőfokú oktatásának hazai úttörője; az Állami Térképészeti Intézet könyv- és térképtárának vezetője; térképészet-történész, a Térké- pészeti Közlöny szerkesztője) 1895-1971.

1-317: Antal Dezső (építész, építészeti író, az Iparművészeti Iskola tanára) 1897-1971.

1-325: Csóti László (kertészmérnök, egyetemi docens) 1922-1990.

1-340: Sámsondi Kiss Béla (építész) 1899-1972.

1-342: Aranyosi Baros Gyula (irodalomtörténész, tanügyi főtanácsos, a Veres Pálné Leánygimnázium igazgatója; a Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyik megalapítója, az Irodalomtörténet szerkesztője, az MTA tagja) 1876-1936.

1-346: Istók János (szobrászművész) 1873-1972.

1-353: Tar István (szobrász- és iparművész, főiskolai tanár, tanszékvezető, a Magyar Képzőművészek Szövetségének főtitkára; baleset áldozata) 1910-1971 [Lesenyei Márta].

1-354: Dezső Imre (kertészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető; baleset áldozata) 1927-1971.

1-355: Hankó Mihály (kertészmérnök, egyetemi docens; baleset áldozata) 1915-1971.

1-357-től: a MALÉV 1971-es koppenhágai balesetének áldozatai.

1-364: Szentgyörgyi Dezső (pilóta) 1915-1971 [fotográfiával].

1-388: Holló Mária /Jánossy Ferencné/ (vegyészmérnök, technikatörténész) 1924-1972.

1-390: Fekete Sándor (református lelkész, esperes; publicista, Az Út felelős szerkesztője; Gaál Gabriella énekművész férje) 1915-1972.

1-394: Asztalos Gyula (festőművész, a Kupeczky Társaság egyik megalapítója és alelnöke) 1900-1972.

1-397: Kormos Tivadar (geológus, paleontológus, egyetemi magántanár) 1881-1946.

1-420: Cseh Sándor (állatorvos, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; az állatorvosi szülészet és szaporodásbiológia felsőfokú oktatásának hazai megalapozója) 1914-1972.

1-430: Maczák János (kertészmérnök, a hazai üvegháztelepek létesítésének egyik elindítója) 1924-1972.

1-450: Diószegi Vilmos (etnográfus, orientalista, muzeológus, folklorista, műfordító; a samanizmus kutatásának nemzetközi jelentőségű úttörője, a világ első samanizmus-archívumának létrehozója) 1923-1972.

1-455: Kónya Lajos (költő, író, a Magyar Írók Szövetségének főtitkára, a Csillag főszerkesztője) 1914-1972.

1-469: Bertalan Imre (publicista, a Fehérvári Hírek, majd a Fehérvári Napló szerkesztője, a Nők Lapja főszerkesztő-helyettese) 1908-1972.

1-480: Mándi Andor (gépészmérnök, címzetes egyetemi tanár, a Ganz Villamossági Művek igazgatója; feltaláló, több villamosgép-sorozat kifejlesztője, a fázisváltós Kandó-mozdony továbbfejlesztője; a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tiszteletbeli elnöke) 1891-1972.

1-481: Keleti László (színművész, maszkmester, főiskolai tanár) 1904-1972.

11/2. parcella

1-87: Szendrő József (színművész, színházi rendező, író, költő, műfordító, színházszervező; a pécsi színház, a József Attila Színház, majd a debreceni Csokonai Színház igazgatója, a Magyar Néphadsereg Színháza, majd a szegedi színház főrendezője) 1914-1971. Sírfelirata: "Csak 57 évet élt, de ez az élet teljes élet volt és felejthetetlen."

1-89: Sztojka László (festőművész) 1910-1971. Sírfelirata: "Alkotásod legnagyobb hevében hullott ki kezedből az ecset."

1-103: Kőnig Rezső (kémikus, farmakológus, feltaláló, számos gyógyszer előállítója; a Chinoin vezérigazgatója, majd kutatólaboratóriumának vezetője) 1900-1971.

1-134: Sáry Béla (belgyógyász, egyetemi docens) 1915-1971.

1-136: Upor Péter (színművész; Upor Tibor díszlettervező fia) 1934-1971. Sírfelirata: "Az élet csak egy tünő árny..." (William Shakespeare: Macbeth)

1-174: Tallós Endre (színművész) 1924-1971.

1-200: Csiky András (festőművész) 1894-1971.

1-221: Terestyéni Ferenc (nyelvész, tudomány- és sajtótörténész) 1913-1971.

1-247: Zakariás József (harmincötszörös válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja; olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres magyar bajnok) 1924-1971.

1-261: Molnár Béla (textiltervező iparművész, főiskolai tanár, tanszakvezető; grafikus, illusztrátor, népművészeti gyűjtő) 1904-1971.

1-279: Árkay Bertalan (építész, restaurátor, festőművész; Kallina Mór építész unokája, Árkay Aladár építész fia; első felesége Sztehlo Lili iparművész) 1901-1971.

1-334: Perlaki József (harsona- és tubaművész, zenepedagógus) 1904-1984.

1-340: Huzella Elek (zeneszerző, kórusvezető, zenepedagógus, műfordító) 1915-1971.

1-355: Rudnai Gyula (építész, a Várostervezési Intézet, majd az Építéstudományi Intézet igazgatója) 1909-1971.

1-364: Mádéfalvi Istvánffi Gyula /Schaarschmidt/ (botanikus, szőlész, mikológus, egyetemi tanár, dékán; a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának vezetője, a Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet megszervezője, igazgatója és kiadványainak szerkesztője; botanikatörténész, több peronoszpóra elleni eljárás kidolgozója, az MTA tagja) 1860-1930.

1-397: Kende Zsigmond /Klein/ (bakteriológus, főorvos, az Országos Tejipari Vállalat igazgatója; a Galilei-kör egyik vezetője, majd a Magyar Radikális Párt ügyvezető elnöke, országgyűlési képviselő, a Haladás szerkesztője) 1888-1971.

1-472: Bóbis Gyula (birkózó; olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes, huszonegyszeres magyar bajnok) 1909-1972.

1-483: Triff család [Vilt Tibor; másodlagosan felhasznált mű].

11/4. (11/1/A.) parcella

1-96: Meznerics Iván (pénzügyi jogász, jogtörténész, egyetemi tanár; a Magyar Nemzeti Bank igazgatója) 1907-1988.

11/5. parcella

1-3/4: Munkácsy család [Matzon Frigyes].

1-9/10: Vályi Nagy Ervin (református lelkész, teológiai tanár; egyházi író, teológus) 1924-1993 [Sütő Levente]. Sírfelirata: "Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti." (Zsolt 37,5)

1-11/12: Kozma Endre (motorkerékpár-versenyző, ötszörös magyar bajnok; autóversenyző; baleset áldozata) 1909-1942.

1-23/24: Iván László (unitárius lelkész, író, az Unitárius Élet főszerkesztője) 1900-1938. Sírfelirata: "Boldogok a tisztaszivüek, mert ők az Istent meglátják." (Mát 5,8)

1-49/50: Hegyi László (építész, egyetemi docens) 1924-1973. Sírverse: "A szeretet végtelen... / Melegét a sziveteknek / odalent is érezem."

1-55/56: Wallner Emil (szemész, belgyógyász) 1907-1987.

1-63/64: Nyiredy Géza /Nyíredy/ (tüdőgyógyász, főorvos) 1924-1990.

1-71/72: György Ernő (jogász, egyetemi magántanár, legfelsőbb bírósági bíró, jogi író; az Országos Hitelvédő Egylet ügyvezető igazgatója, a Közületi Egyeztető Bizottság megszervezője és első elnöke) 1888-1977.

11/6. parcella

1-3/4: Heltai Jenő /Huszer/ (színművész, író, a debreceni színház igazgatója, az Astra Filmgyár vezérigazgatója) 1879-1945.

1-13/14: Török Sándor (kertészmérnök, egyetemi docens) 1930-1994.

1-89/90: Z. Nagy Ferenc (kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Független Kisgazdapárt ügyvezető alelnöke; a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettese, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnöke; író) 1899-1977.

12/1. parcella

1-11: Stolmár László (pedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium igazgatója, szakszervezeti vezető; az általános iskolai tanárképzés és a pedagógus-továbbképzés hazai megszervezőinek egyike) 1894-1976.

1-22: Nuridsány Zoltán (festőművész, grafikus) 1925-1974.

1-23: Szabó Ilonka /H. Szabó; Hivess Henrikné/ (operaénekes, színművésznő; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője és mártírja) 1911-1945.

1-50: Lengyel József (író, költő, publicista, dramaturg, műkritikus, esszéíró; az Ifjú Proletár, majd a berlini Film und Volk szerkesztője) 1896-1975.

1-54: Mária Béla (ideg- és elmegyógyász, az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet igazgató főorvosa; költő, publicista, műfordító; az első hazai nappali rehabilitációs szanatórium, illetve az elmegyógyászattal kapcsolatos jogi szabályozás kezdeményezője) 1903-1975.

1-61: Demeter György (gépészmérnök, feltaláló, a pneumatikus gépek gyártásának hazai megalapozója; publicista; koncepciós per elítéltje) 1916-1975.

1-74: Reismann János (fotóművész, fotóriporter, a párizsi Bulletin d'Information szerkesztője; a Rajk-per egyik vádlottja) 1905-1976.

1-78: Altomáré Iván /Altomare/ (kommunista politikus, élelmezési miniszterhelyettes, majd élelmiszeripari miniszter; közgazdász, gyárigazgató, a Tejipari Központ vezérigazgatója; az emigrációban a Lenin Kör megszervezője) 1894-1976.

1-96: Bakács Tibor /Burger/ (higienista, egyetemi tanár, tanszékvezető; kormánybiztos, Budapest tiszti főorvosa, a János Kórház, majd a koreai Magyar Vöröskereszt Kórház igazgató főorvosa, az Országos Közegészségügyi Intézet főigazgatója; a Magyar Higiénikusok Társaságának elnöke, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke) 1912-1977 [Búza Barna]. Sírfelirata: "Nem hal meg az, ki másokért élt, ki hittel és hűséggel harcolt az emberhez méltó életért."

1-107: Janikovszky Éva /Kucses/ (írónő, kiadói szerkesztő) 1926-2003.

2-3/4: Jaschik Álmos /Jassik/ (grafikus, iparművész, művészeti író; díszlet-, jelmez- és bankjegy-tervező, illusztrátor, könyvművész, színházi játékmester; iparrajziskolai és főiskolai tanár, magániskola-alapító, a díszlettervezés és a színpadi makettépítés első hazai oktatója, a népi ornamentikán alapuló rajtanítás kidolgozója; az első modern magyar szcenográfiai kiállítás megrendezője, a vetített színpadi háttér meghonosítója) 1885-1950.

Vele: Müller Mária (felesége; díszlet- és jelmeztervező) 1898-1954.

12/2. parcella

1-2: Sugár Stefánia /Dési Huber Istvánné/ (írónő, művészettörténész, a szombathelyi képtár megalapítója; Sugár Andor festő nővére) 1897-1987.

1-12: Schwotty Lajos /Schwott/ (grafikus, karikaturista) 1907-1987.

1-13: Burchard-Bélaváry Erzsébet (pedagógus, a Montessori-módszer meghonosítója, magánóvoda- és magániskola-alapító, szakszervezeti vezető; 1945 után az óvodák és az óvónőképzés átszervezésének vezetője, a Kecskeméti Óvónőképző Intézet igazgatója; a második világháborúban üldözöttek megmentője; Burchard-Bélaváry Konrád malomigazgató unokája) 1897-1987.

1-21: Benamy Sándor (író, műfordító, dramaturg; publicista, a kolozsvári Erről Van Szó társszerkesztője) 1899-1989.

Vele: Ábel Olga (felesége; publicista, író, műfordító) 1905-1987.

1-30: Bolgár Imre (nyomdász, a Zrínyi Nyomda kormánybiztosa, majd vezérigazgatója; koncepciós per elítéltje) 1916-1988.

1-40: Apró Antal /Klein/ (MSZMP-politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, az Országgyűlés elnöke; építőanyag-ipari miniszter, építésügyi miniszterhelyettes, 1956-ban építésügyi miniszter, majd megbízott iparügyi miniszter, a Minisztertanács elnökhelyettese; a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, illetve a Magyar-Szovjet Baráti Társaság elnöke, a Szakszervezetek Országos Tanácsa főtitkára, Magyarország állandó KGST-képviselője) 1913-1994.

1-158/159: "Ila" 1910-1945 [Varga Ferenc].

2-9: Móczi András (szakszervezeti vezető, diplomata; a francia ellenállási mozgalom résztvevője) 1895-1984.

2-26: Gonda Imre (történész) 1914-1985.

2-28: Kassitzky Ilona /Erdős Józsefné/ (festőművész, grafikus, illusztrátor) 1910-1985.

2-29: Hegedüs Bite Dániel (költő, író, publicista, műkritikus, rádiós szerkesztő) 1914-1985.

2-39: Döbrentei Károly /Döbröntei/ (szakszervezeti vezető, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára, a Magyar Pamutipar igazgatója; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Textilmunkás és a Vörös Fonal szerkesztője) 1909-1986.

2-55: Kardos György /Kastreiner/ (publicista, az Államvédelmi Hatóság alezredese; koncepciós per elítéltje; író, a Magvető Kiadó igazgatója) 1918-1985.

3-2: Matolcsi János (agrármérnök, archeozoológus, agrártörténész, földművelésügyi miniszter; a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója és archeozoológiai gyűjteményének létrehozója) 1923-1983.

3-8: Székács Zoltán (festőművész) 1921-1982.

3-18: Gallai Lajos /Goldberger/ (nyomdász, szociáldemokrata politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, az Országos Társadalombiztosító Intézet elnöke) 1911-1983.

3-20: Vámos László (fotóművész, fotóriporter, fényképészeti író; a Magyar Fotóművészek Szövetségének alapító titkára, majd főtitkára, a Dolgozók Világlapja egyik megalapítója) 1912-1983.

3-29: Földes Mihály /Michael Earth/ (író, költő, publicista, szociáldemokrata politikus; a Magyar Írók Szövetségének titkára, a Falu és Város, majd a Magyarország szerkesztője) 1905-1984.

3-54: Mona Gyula (MSZMP-politikus, filozófus, főiskolai tanár, a Politikai Főiskola igazgatóhelyettese) 1928-1982.

3-56: Szántó György (sebész, traumatológus, egyetemi tanár; vezérőrnagy, a Magyar Néphadsereg fősebésze; az Országos Traumatológiai Intézet főigazgatója, a Magyar Traumatológiai Társaság alapító elnöke) 1907-1982.

4-9: Hunya István (szakszervezeti vezető, író, publicista, a Dózsa Népe szerkesztője) 1894-1987.

4-14: Vincze Edit /S. Vincze/ (történész) 1927-1980.

Vele: Siklós András /Schön/ (férje; történész, egyetemi tanár) 1922-1994.

4-24: Lukács Imre (költő, író, publicista) 1908-1981.

4-32: Rubin Péter (műfordító, író, történész, esszéíró, szótárszerkesztő, publicista, diplomata; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; Rubin László író fia) 1918-1980.

4-49: Szénási Géza (jogász, legfőbb ügyész; diplomata) 1919-1979.

4-52: Hegyi Gyula (sportvezető, iparügyi, illetve vallás- és közoktatásügyi államtitkár, szakszervezeti vezető; az Országos Sport Hivatal, az Országos Testnevelési és Sport Bizottság, a Magyar Testnevelés és Sport Tanács, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke) 1897-1978.

5-7: Földi László (közgazdász, könnyűipari miniszterhelyettes, majd államtitkár) 1913-1978.

5-15: Wessely László (műfordító, író, publicista, kiadói szerkesztő) 1904-1978.

3. urnasír: Huber Lajos (szakszervezeti vezető, országgyűlési képviselő) 1909-1986.

12/3. parcella

1-27: Budinszky József (állatorvos, ezredes, a Néphadsereg állategészségügyi szolgálatának megszervezője) 1897-1975.

1-30: Martzy István (szülész-nőgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos, ezredes) 1907-1975.

1-66: Szűts L. János (vívómester, alezredes) 1904-1976.

1-88: Görgényi Dániel (gépészmérnök, vezérőrnagy, kormánybiztos, író) 1898-1978.

1-102: Udvari Pál (belgyógyász, röntgenológus, ezredes) 1922-1977.

1-104-től: a MALÉV 1977-es bukaresti balesetének áldozatai.

1-117: Németh Gyula (belgyógyász, főorvos, ezredes) 1907-1978.

1-135: Csányi György (atléta, rövidtávfutó, távolugró; váltófutásban Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes, kétszeres főiskolai világbajnok, tizenötszörös magyar bajnok; alezredes) 1922-1978.

1-144: Schiller Ede (belgyógyász, ezredes, sportvezető) 1916-1978.

1-170: Uszta Gyula (altábornagy) 1914-1995.

1-183/184: Radványi Imre (gépészmérnök, vezérőrnagy; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; a Haditechnikai Intézet parancsnok-helyettese) 1909-1984.

Vele: Mátyás Mária (felesége; operaénekesnő) 1924-1999.

12/4. parcella

1-10: Csémi Károly (vezérezredes, hadseregparancsnok, vezérkari főnök, honvédelmi miniszterhelyettes, majd államtitkár; akadémiai tanár, tanszékvezető, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnoka; 1956-ban a karhatalmi erők egyik megszervezője) 1922-1992.

1-11: Kovács Pál (altábornagy) 1924-1992.

612/2-es jelű fülkék

13: Dalos Béla /Deutsch/ (belgyógyász, röntgenológus, főorvos) 1907-1973.

40: Szász György (belgyógyász, hematológus, főorvos; a Dunántúli Belgyógyász Társaság egyik megalapítója és titkára) 1914-1973.

51: Radó János (pedagógus, gimnáziumigazgató, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium megszervezője; rendőr százados; a Nemzetközi Előkészítő Intézet igazgatója) 1921-1973.

67: Bass Tibor (fotóművész, fotóriporter, a Fotó szerkesztője; baleset áldozata) 1909-1973.

194: Pécsi Ferenc (publicista, szakszervezeti vezető, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgató-helyettese és főszerkesztője, a Magyar Rádió és Televízió elnökhelyettese) 1924-1975.

228: Bényei Géza /Tokár Péter/ (publicista, író, az Újítók Lapja főszerkesztője) 1913-1976.

237: Dombai Viktória /Derkovits Gyuláné/ (írónő) 1898-1976.

262: Gerő György (könyvtáros, a szófiai Magyar Kulturális Intézet igazgatója) 1915-1977.

267: Kárpáti György (onkológus, radiológus, a rákellenes küzdelem hazai vezetőinek egyike) 1912-1977.

270: Sulyok Béla (közgazdász, államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, pénzügyminiszter-helyettes; az Országos Társadalombiztosító Intézet vezérigazgató-helyettese) 1904-1977.

293: Hilvert Elek (építészmérnök, statikus, hídtervező; a második világháború után a fővárosi hidak helyreállításának egyik vezetője; a budapesti metró építésének egyik vezetője, a Mélyépítési Tervező Vállalat igazgatója) 1895-1977.

315: Jákó Pál /Jellinek/ (színművész, színházi rendező, akadémiai tanár, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója; Gyarmati Anikó színész férje) 1901-1977.

317: Lesznai Lajos (zenetörténész, esztéta, zenekritikus) 1904-1977.

325: Gergely István (publicista, a Népszava, a Világosság, majd a Képes Figyelő felelős szerkesztője, az Új Hírek főszerkesztője; koncepciós per elítéltje; Gergely Győző író fia) 1906-1977.

330: Lengyel Lajos (grafikus, tipográfus, könyvművész, fotóművész; a Kossuth Nyomda igazgatója, a Nyomdaipari Egyesület elnöke; a modern alkalmazott grafika egyik hazai úttörője) 1904-1978.

353: Katona Antal (kommunista politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Posta vezérigazgatója, közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes, postaügyi miniszter; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1900-1978.

365: Zsigmondi Boris (filmrendező, operatőr, fotográfus; a képzőművészeti dokumentumfilmek és televíziós műsorok műfajának hazai úttörője) 1908-1978.

385: Koref Oszkár (endokrinológus, farmakológus, számos endokrinológiai módszer hazai bevezetője, a klinikofarmakológiai hálózat egyik megszervezője; tudománypolitikus, diplomata) 1897-1978.

412: Petri Edit (geográfus) 1922-1979.

413: Szakasits Árpád (szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, államminiszter, iparügyi miniszter, köztársasági elnök, majd az Elnöki Tanács első elnöke; publicista, a Népszava főszerkesztője, szakszervezeti vezető, a Szociáldemokrata Párt főtitkára, a Magyar Dolgozók Pártja első elnöke; a Budapesti Nemzeti Bizottság elnöke, 1956 után a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyarok Világszövetsége, illetve az Országos Béketanács elnöke; Szakasits Antal politikus bátyja, Schiffer Pál politikus apósa) 1888-1965.

440: Rados Kornél (építészmérnök, statikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Műegyetem rektora; az Építéstudományi Intézet igazgatója, az Építőipari Tudományos Egyesület egyik megalapítója, alelnöke, majd elnöke, a Magyar Építő- művészek Szövetsége és a Magyar Urbanisztikai Társaság egyik megalapítója) 1901-1985.

441: Katz Lipót (jogász, publicista, író) 1889-1980.

468: Sárdy Károly (festőművész, grafikus) 1916-1979.

475: Feri Sándor /Fuchs/ (jogász, ügyvéd, legfelsőbb bírósági bíró, jogi író) 1895-1986.

534: Somorjai József (író, publicista) 1922-1984.

549: Habuda Zsigmond (közlekedésmérnök) 1922-1981.

651: Faludi András (publicista) 1928-1984.

663: Hidas Ferenc /Haurer/ (gépészmérnök, sportvezető, publicista, a Népsport főszerkesztője; a Természetbarátok Turista Egyesületének alelnöke, a Magyar Testnevelési Hivatal elnökhelyettese) 1903-1984.

675: Lovas Márton (publicista, író, műfordító) 1905-1984.

702: Beöthy Ottó /Salgó/ (könyvtáros, filozófiatörténész, az Országgyűlési Könyvtár, majd a közgazdaságtudományi egyetemi könyvtár igazgatója; a Magyarok Világszövetségének főtitkára, az Országos Könyvtárközi Központ elnöke; koncepciós per elítéltje) 1904-1985.

753: Tiszay Andor (író, publicista, műfordító, színházi és rádiós rendező, bibliográfus; az Operaház főtitkára, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár színháztörténeti gyűjteményének vezetője) 1900-1986.

766: Zsigmondi Endre (a Magyar Hirdető igazgatója) 1909-1999.

783: Kulcsár Mihály (nyomdász, a Szikra Lapnyomda igazgatója) 1911-1986.

871: Lázár Miklós /Herskovits/ (jogász, legfelsőbb bírósági bíró, jogi író) 1906-1988.

877: Titkos Pál /Titschka/ (negyvenhétszeres válogatott labdarúgó, világbajnoki ezüstérmes, kétszeres magyar bajnok; sportvezető, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára) 1908-1988.

 

13. parcella

1-30: Velősy Béla (kartográfus, őrnagy; a Magyar Cserkész főszerkesztője) 1900-1988.

1-61: Gönczi Tibor /Gebhardt/ (festőművész, grafikus; Gönczi Béla grafikus apja) 1902-1994.

1-65: Soóky József (jogász, kúriai bíró) 1884-1964.

1-94: Takács Imre (élelmiszerkémikus, igazságügyi szakértő, az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet igazgatója; a hazai élelmiszervizsgálati és talajvizsgálati hálózat egyik megszervezője) 1914-1964.

1-97: Hetényi Pál (színművész) 1935-1994.

1-130: Csurka Péter (író, publicista; baleset áldozata) 1894-1964 [Cs. Kovács László]. Sírverse: "'Strázsáljanak' feletted / Rádhajló kék egek / Hajnalok párázó azurja, / Tik-takkoljon az idő óra / Hogy voltál, és leszel."

1-178: Darabos István (gyorsíró, a Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének egyik megalapítója; gyorsírási rendszer kidolgozója) 1899-1964.

1-184: Orsolya Erzsi /Ambrózy Ágostonné/ (színművésznő) 1901-1984.

1-320: Nemeskuthi Rexa Dezső (művelődéstörténész, levéltáros, író, költő, műfordító, irodalom- és művészettörténész; Árva, majd Fejér megye levéltárnoka, Pest vármegye főlevéltárnoka) 1872-1964. Sírfelirata: "Nem érdemem, hanem jóságod szerint itélj felettem atyám!"

1-345: Reményi János (karnagy, kórusvezető, főiskolai tanár) 1931-1996.

1-375: Dörner László (teniszező, sportvezető; labdarúgó) 1905-1984.

1-398: Pálfalvi és breznói Breznay Géza (miniszteri tanácsos) 1875-1937.

1-450: Éhik Gyula (zoológus, címzetes egyetemi tanár, a Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettese és állattárának vezetője; több faj első leírója, a mezőgazdasági zoológia hazai megalapozója, az interdentális homológia törvényének megalkotója) 1891-1964.

1-464: Dániel Lajos (kertész, pomológus) 1902-1978.

1-464/1: Kovács Kálmán (jogtudós, jogtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; nemzetgyűlési képviselő, igazságügyi államtitkár, majd miniszterhelyettes, kormánybiztos, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja; az MTA Jogtörténeti Munka- közösségének alelnöke, a Jogtörténeti Értekezések szerkesztője) 1913-1991.

1-467: Wanka Ferenc (élelmiszerkémikus, a kalocsai édes paprikaőrlet előállítója) 1891-1965.

1-503: Kurucz Károly (tábornok) 1877-1934.

13/1. parcella

1-35: Bakky Sándor (festőművész, grafikus) 1920-1965.

1-44: Lányi Béla (bakteriológus, mikrobiológus, az Acta Microbiologica főszerkesztője) 1927-1997.

624-es jelű fülkék ("E")

51: Darabos Sándor (síugró, magyar bajnok) 1914-1992.

102: Pongrácz István (festőművész) 1907-1976.

237: Bácskulai Szekula Gyula (közgazdasági író, műfordító, királyi tanácsos, a Kassa-Oder- bergi Vasút igazgatója; publicista, az első hazai vasutas szakfolyóirat, a Vasúti Hírlap megalapítója) 1850-1920.

343: Petur Ilka /Vitárius Ilona/ (színművésznő) 1912-1993.

404: Gaal Lajos (építész) 1900-1991.

473: Baranyai Erzsébet (pszichológus, pedagógus, egyetemi magántanár; a Neveléslé- lektani Kutató Állomás megszervezője és vezetője; Baranyai Zoltán irodalomtörténész húga) 1894-1976.

677: Szabó László (geográfus, pedagógus, főiskolai tanár, tanszékvezető) 1903-1976.

690: Németh János (grafikusművész) 1923-1976.

853: Péter Gábor /Eisenberger/ (kommunista politikus, altábornagy, az Államvédelmi Hatóság vezetője) 1906-1993.

935: Major László (közgazdász, a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének alelnöke, a Petőfi Kollégium igazgatója) 1922-2002.

955: Pápa Miklós (jogász, turisztikai író, publicista; a Magyar Kárpát Egyesület titkára, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója) 1907-1977.

1074: Szabó-Froreich Antal (költő, könyvtáros) 1917-1981.

1247: Zentai Ottó (röplabdázó, sportvezető) 1925-1991.

1338: Marosdy István /Maresch/ (sportlovas, ezredes) 1893-1977.

1487: Sándor János (fizikus, elektrokémikus, egyetemi docens) 1921-1977.

1518: Szilvássy Margit /Szilvásy-Simon/ (festőművész) 1898-1977.

1558: Tassy Mária /Vázsonyi Elekné/ (színművésznő; öngyilkos lett) 1899-1977.

1568: Kaufmann Károly (karmester) 1914-1994.

1694: Bauer Attila (hegedűművész) 1952-1977.

1746: Pataki Mihály (huszonnégyszeres válogatott labdarúgó, négyszeres magyar bajnok) 1893-1977.

1794: Reményi József (szobrászművész, az Iparművészeti Iskola tanára; éremművész, az Állami Pénzverde művészeti vezetője) 1887-1977.

1824: Izsáky Margit (író, műfordító, színművésznő; publicista, az Asszonyok főszerkesztője, az első hazai bűnügyi riporternő; Kádár Imre író felesége) 1899-1977.

2009: Baksa-Soós György (szobrászművész, restaurátor, iparművész) 1908-1978.

2027: Borda János (ötvösművész) 1908-1978.

2107: Kürthi Sári /Kürthy/ (színművésznő) 1874-1978.

2157: Herczeg István (jogász, ügyvéd, az első hazai világűrjogi szakember) 1910-1978.

2228: Horlay Béla (belgyógyász, tüdőgyógyász, bronchológus, főorvos; a János Kórház főigazgató-helyettese, a bronchoszkópia hazai bevezetője) 1914-1978.

2339: Ramhab Gyula (fotóművész) 1900-1978.

2375: Lázár László (iparművész) 1914-1978.

2376: Simándy Pál /Gombos Ferenc/ (író, publicista, egyházi író, irodalomtörténész; a losonci Madách Imre Kör megszervezője, a debreceni Tiszántúl szerkesztője) 1891-1978.

2404: Báti László /Böhm/ (irodalomtörténész, nyelvész, pedagógus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; műfordító, diplomata) 1909-1978.

2580: Zakar András (festőművész) 1907-1978.

2613: Pentsy Jenő (publicista, szerkesztő) 1898-1978.

2662: Tarján Rezső (mérnök, címzetes egyetemi tanár) 1908-1978.

2752: Goriupp Aliz (könyvtáros, sajtótörténész, bibliográfus; az Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptárának újjászervezője, az Irodalomtörténeti Repertórium, majd a Magyar Nemzeti Bibliográfia alapító szerkesztője; katalogizálási reformer, az egyetemes tizedes osztályozás meghonosítója, az első magyar könyvtári címleírási szabvány szerkesztője) 1894-1979.

2904: Gerendás István (építészmérnök, statikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a műegyetemi hadmérnökképzés egyik elindítója) 1914-1979.

625-ös jelű fülkék ("EE")

22: Kispesta István (publicista, a Képes Nyelvmester felelős szerkesztője) 1918-1976.

35: Somlyó Ferenc (mezőgazdász, a Mezőgazdasági Tervező és Beruházási Vállalat igazgatója, az állami gazdaságok főagronómusa) 1907-1976.

41: Tolnay Pál (gépészmérnök, színpadtechnikus, főiskolai tanár; az állami színházak műszaki vezetője) 1891-1985.

63: Zsille Lajos (bányamérnök, a borsodi bányakerület igazgatója, a bányaüzemek kapacitásvizsgálatának hazai megszervezője) 1906-1976.

98: Réger Zita (nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője) 1943-2001.

147: Fischhof Ágota /Hézer Béláné/ (könyvtáros, publicista) 1895-1976.

160: Egry Zoltán (grafikusművész) 1891-1976.

207: Ádám László (publicista) 1899-1976.

226: Nagy Blanka /Nagy Olivérné/ (iparművész) 1904-1976.

229: Nagy Sándor (tábornok) 1883-1933.

236: Vajthó László (irodalomtörténész, címzetes egyetemi tanár; író, műfordító, pedagógus) 1887-1977.

301: Balló Rudolf /Braun/ (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, feltaláló; gyáralapító, a hazai műanyaggyártás megalapozója; a Természettudományi Szövetség elnöke, a Magyar Chemiai Folyóirat szerkesztője) 1884-1969.

319: Méri István (régész, muzeológus, restaurátor, a Magyar Nemzeti Múzeum középkori osztályának vezetője; a középkori falvak kutatásának egyik hazai úttörője) 1911-1976.

365: Dubovitz Dénes (orvos, egészségügyi szervező, a betegkövetéses nyilvántartás hazai bevezetője; az Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet igazgató főorvosa, az Országos Vérellátó Szolgálat igazgatóhelyettese, a Transfusio szerkesztője) 1913-1973.

368: Solymár István (művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese, a Művészet szerkesztője) 1924-1977.

416: Kenedi István /Klein/ (belgyógyász, kardiológus, főorvos, ezredes; műfordító) 1908-1977.

477: Littke Dezső (orvos, az Országos Mentőegyesület elnöke) 1891-1944.

502: Győrffy István (festőművész) 1890-1970.

520: Szalatnai Rezső /Ráchel/ (író, költő, műfordító, irodalomtörténész, műkritikus, publicista, könyvtáros; a Sarló-mozgalom egyik megalapítója, a Magyar Figyelő szerkesztője, a Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság egyik vezetője) 1904-1977.

577: Környei Elek /Környei Krepelka/ (író, költő, publicista; a pozsonyi Híradó és az Új Hírek szerkesztője) 1905-1982.

585: Kacsóh Bálint (államtitkár) 1899-1977.

650: Gergely Miklós (publicista, humorista) 1906-1979.

677: Benkő László (nyelvész, főiskolai tanár, tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár; a soproni Frankenburg Irodalmi Kör főtitkára; az első magyar költői szótár elkészítője, a Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei szerkesztője) 1912-1994.

682: Czapáry László (mezőgazdász, az Alsótengelici Kísérleti Gazdaság vezetője; takarmányozási rendszer kidolgozója) 1899-1977.

737: Kis Dezső (autóversenyző, tizennégyszeres magyar bajnok) 1950-2003.

746: Rév István Árpád (iparművész, grafikus, a hazai bábművészet egyik megalapítója, a Nemzeti Bábszínjáték megnyitója, a Rév-bábok feltalálója, főiskolai tanár; illusztrátor, könyvművész, díszlet- és plakáttervező, hangszerkészítő, író; az Új Művészek Egyesületének főtitkára) 1898-1977.

759: Barcza Tibor (jogász, levéltáros) 1924-1992.

783: Urbach László (motorkerékpár- és motorcsónak-versenyző, járműtervező, a hazai mopedgyártás kezdeményezője; a Magyar Automobil Club elnöke, a Gépjármű Roncsgyűjtő Központ létrehozója) 1904-1977 [Berán Lajos, 1943 előtt].

837: Rékai Gábor /Róth/ (mezőgazdász, a Malomipari és Terményforgalmi Igazgatóság, majd a Gabona Tröszt vezérigazgatója) 1916-1977.

874: Kun Imre (hangversenyrendező, író, publicista; a Koncert Hangversenyiroda, valamint a Nemzetközi Zenei Versenyek Irodája alapító igazgatója, a Hangversenyrendezők Nemzetközi Szövetségének egyik létrehozója) 1892-1977.

951: Bata István (kommunista politikus, országgyűlési képviselő, vezérezredes, vezérkari főnök, honvédelmi miniszter) 1910-1982.

967: Joó Tibor (történetfilozófus, egyetemi magántanár; esszéíró, könyvtáros, publicista) 1901-1945.

1031: Vándorfy Kálmán (vezérőrnagy) 1893-1970.

 

 

 

14. parcella

1-8: Haraszthy Gyula (irodalom- és művelődéstörténész, a közgazdaságtudományi egyetemi könyvtár, majd az Akadémiai Könyvtár igazgatója) 1910-1990.

1-35: Páros György /Schlégl/ (sakkozó, nemzetközi nagymester; sakkíró, feladványkészítő, szabad matt műfajú feladványok világviszonylatban is kiemelkedő szerzője) 1910-1975.

1-127: Balogh Margit (festőművész) 1898-1965 [Pándi Kiss János].

1-134: Eckl Viktor (vívómester) 1902-1965.

1-222: Haller Stefánia /Kuchárik Józsefné/ (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1886-1980.

1-235: Géczy József (író, költő, műkritikus, a Dunántúl szerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1910-1968.

1-339: Fischer József (vezérőrnagy) 1875-1946.

1-358: Lánczy Margit (színművésznő, műfordító, a Magyar Szivárvány Társulat megszervezője; gróf Keglevich István intendáns és Lánczy Ilka színész házasságon kívül született lánya) 1897-1965.

1-372: Dányi Dezső (statisztikus, demográfus, történész, gazdaságtörténész; a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának igazgatója, a Történeti Statisztikai Füzetek szerkesztője) 1921-2000.

1-380: Körössy Zoltán (színművész, író, színházi rendező, társulatvezető) 1907-1964.

15. parcella

1-5/6: Kácseri Gresznáryk Aladár (mérnök, a Magyar Államvasutak igazgatóhelyettese) 1868-1938.

1-7/8: Steiner József (építész) 1872-1958 [Varga Oszkár]. Sírfelirata: "Petikénk kézen fogva vezet a mennyországba."

1-13/14: Aknaszlatinai György Albert /Gschwandtner/ (bányamérnök, az Osztrák-Magyar Államvasúti Társaság bányaigazgatója; a beton aknabiztosítás és az elektromos bányavíz-eltávolítás meghonosítója, a halimbai bauxittelep felfedezője) 1862-1941.

Vele: Aknaszlatinai György Gusztáv /Gschwandtner/ (öccse; kohómérnök, főbányatanácsos) 1864-1919.

1-25/26: Wabrosch Károly 1868-1938 [Holló Barnabás].

1-31/32: Lang Jakab (gépgyáros) 1844-1905 [Ernst Hegenbarth, 1906].

Vele: Lang Ottó (fia; gépgyáros) 1881-1941.

1-41/42: Kopriwa Ferenc (bányaigazgató) 1860-1942.

Vele: Hárosy Teofil (mérnök, vezérőrnagy) 1893-1966.

1-67/68: Szöllősy János (vezérőrnagy) 1880-1943.

1-75/76: Zárday Imre (belgyógyász, kardiológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; a vektorkardiográfia kidolgozója, a Magyar Kardiológusok Társaságának társelnöke) 1902-1968.

1-114: Hernádszurdoki Mihalik József (művészettörténész, muzeológus, az Iparművészeti Múzeum igazgató-őre, a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője; királyi tanácsos, a Múzeumi és Könyvtári Értesítő szerkesztője, az MTA tagja; Mihalik Sándor művészettörténész apja, Dutka Mária művészettörténész apósa) 1860-1925. Sírfelirata: "Ki mondhatná meg, mivel tartozunk az Istennek, hogy napja süt reánk, s mivel tartozunk az édesapának, akinek szive második napunk volt."

1-122: Sashalomi Hager Ottó (vezérőrnagy) 1885-1966.

1-146: Aszlányi Károly /Ausländer/ (író, publicista; baleset áldozata) 1908-1938.

Vele: Aszlányi Dezső /Ausländer/ (apja; filozófus, író, költő, esszéíró, publicista) 1869-1947.

1-159: Fellner Ferenc (operaénekes, orvos) 1900-1966.

Vele: Vajda Panni (felesége; operaénekesnő) 1903-1995.

1-190: Medvey Aurél /Kruttschnitt/ (geográfus, altábornagy) 1884-1961.

1-195: Széki Tibor (kémikus, farmakológus, egyetemi tanár, intézetigazgató; több gyógyszer előállítója; az MTA tagja) 1879-1950. Sírfelirata: "A szeretet soha el nem fogy." (1Kor 13,8)

1-219: Vattay Antal /Vetter/ (altábornagy, lovassági felügyelő; kormányzói főhadsegéd és a katonai iroda vezetője; a második világháborúban a honvédhuszárság újjászervezője; Vetter Károly Pál borász fia) 1891-1966.

1-222: Török Rezső (író, publicista) 1895-1966.

1-226: Dávid Antal Iván (író, publicista, az Angyalföld és a kolozsvári Erdély szerkesztője) 1913-1988.

1-228: Egresy Rezső (gyógyszerész) 1831-1884.

1-269: Hajós György (gépészmérnök, címzetes egyetemi tanár) 1907-2001.

1-318: Misch Ádám (festőművész) 1935-1995.

1-319: Erőss Gyula (erdőmérnök, miniszteri tanácsos) 1882-1966.

1-351: Nagybaczoni Baló Zoltán (ezredes, 1939-től minisztériumi osztályvezetőként a Magyarországra menekült lengyel és más nemzetiségű katonák ellátásának megszervezője, a lengyel katonai ellenállási mozgalom támogatója; 1945 után a Honvédelmi Minisztérium tájékoztató irodájának parancsnoka) 1883-1966.

1-373: Thamm István (gépészmérnök, egyetemi magántanár, a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. műszaki igazgatója; a folyami uszályok sorozatgyártásának elindítója, a rezgéstechnikai mérések hazai úttörője) 1894-1966.

1-379: András László (publicista) 1921-1966.

1-414: Vigh Ferenc (bányamérnök, bányavízvédelmi szakember) 1893-1967.

1-446: Elekes Judit Magda (festőművész) 1920-1995.

1-480: Iványi József (brácsaművész, a Tátrai-vonósnégyes tagja) 1920-1967 [fotográfiával].

1-499: Koudela Géza (zeneszerző, orgonaművész, templomi karnagy, zenei író; egyetemi egyházzenei igazgató, főiskolai tanár, pápai kamarás; a Liszt Ferenc Társaság alelnöke, a Muzsika társszerkesztője) 1894-1939. Sírfelirata: "Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat..."

1-535: Regéczi Ferenc (gyermekorvos, egyetemi magántanár) 1889-1967.

1-542: Zaymus Gyula (római katolikus pap, címzetes apát; író, publicista) 1893-1967.

1-544: Nagy- és kishindi Hindy Iván (vezérezredes, hadtestparancsnok, akadémiai tanár; 1944-ben az ostromlott Budapest magyar erőinek parancsnoka; népbírósági per nyomán kivégezték) 1890-1946.

Vele: Nagy- és kishindi Hindy Zoltán (bátyja; jogász, országgyűlési képviselő, jogi író, publicista; az Országos Társadalombiztosító Intézet jogügyi igazgatója, majd vezérigazgató-helyettese, a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének vezérigazgatója; az Országos Katolikus Szövetség és a Központi Katolikus Kör igazgatója, a Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egye- sületének alelnöke, a Pátria Magyar Írók, Hírlapírók és Művészek Klubja elnöke; a Szövetkezeti Értesítő és a Katolikus Közlöny szerkesztője) 1880-1951.

1-587: Wacker M. Alexandra (az első zöldkeresztes védőnő, a Magyar Zöldkereszt családvédelmi hálózat vezetője) 1893-1939.

1-654: Vajtafy Ottó (tábornok) 1882-1967 [egykori sírszobra: Boldogfai Farkas Sándor].

1-687: Barta Gábor (történész, egyetemi docens, tanszékvezető; Barta János irodalomtörténész fia) 1943-1995.

1-689: Szeleczky Gyula (sebész, egyetemi tanár) 1910-1995.

1-801: Koller Sándor (közlekedésmérnök, egyetemi tanár) 1927-1993.

1-864: Dévényi Róbert (színházi, rádiós és filmrendező, dramaturg, író, műkritikus, zenei író; az Amatőr Színjátszók Országos Tanácsának alelnöke) 1931-1987.

1-894: Meskó Kálmán (miniszteri tanácsos) 1875-1939.

1-901: Szalay Eszter /Mátisné/ (operaénekesnő) 1918-1991.

1-909: Benedek Hancika 1919-1925 [szamosi Soós Vilmos].

16. parcella

1-2: Glatz Árpád (ötvenkétszeres válogatott kosárlabdázó, szövetségi kapitány; iparművész, belsőépítész; a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja) 1939-2000.

1-3: Peti Sándor (színművész, főiskolai tanár) 1898-1973.

Vele: Ligeti Magda (felesége; elme- és ideggyógyász) 1909-1977.

1-5: Csekei Varju Elemér /Varju Cs. Elemér/ (történész, művelődéstörténész, muzeológus, műfordító; a Felsőmagyarországi Múzeum igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának vezetője; a Turul és az Archaeologiai Értesítő szerkesztője, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat másodelnöke, az MTA tagja) 1873-1945.

1-9: Nagy Elemér (fizikus, gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke, az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének igazgatója és Anyagtudományi Komplex Bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1920-2000.

1-14: Derzsi Sándor (költő, műfordító, publicista; 1956-ban az Életünk egyik szerkesztője) 1919-1978.

1-15: Komor Anna /Székely Emánuel Endréné/ (szobrászművész) 1902-1973. Sírfeliratai: "A szeretet hű, áldozatos szolgálatában élt angyali, szelid, gyönyörű tiszta művész lelked, nemes derüs lényed beragyogta életünket." "A találkozás hitében hálatelten örökké szeretünk."

1-18: Szunyogh László (gépészmérnök, autóbusz-tervező) 1931-1973.

1-22: Albert János (vegyészmérnök, keramikai technológus) 1896-1973.

1-72: Papp László (régész, etnográfus, jogtörténész; a pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója, a mohácsi csatamező első feltárója) 1903-1973.

Vele: Papp Zsolt (fia; szociológus, egyetemi docens, televíziós műsorvezető; a Medvetánc szerkesztőbizottságának elnöke, a Szociológia felelős szerkesztője) 1944-1992.

1-76: Sarkadi Nagy Pál (református lelkész, teológiai tanár) 1917-2000.

2-6: Csatári-Szüts Kálmán (kertész, zöldségnemesítő, a Kertészeti Kutatóintézet fajfenntartó nemesítési programjának elindítója) 1912-1973.

2-15: Fegyverneky Sándor (építész) 1923-1973.

2-23: Radó István (publicista, a debreceni Néplap egyik megalapítója és felelős szerkesztője, a pécsi Dunántúli Napló, majd a szekszárdi Tolnai Napló felelős szerkesztője, a Fogtechnikai Szemle, majd a Magyar Szemle szerkesztője; koncepciós per elítéltje; baleset áldozata) 1919-1973.

2-40: Kurelec Viktor (mezőgazdász, agrokémikus, a keveréktakarmány ipari előállításának hazai bevezetője) 1903-1984.

2-45: Horváth Eszter /Lukin Lászlóné/ (zenepedagógus) 1927-1996.

2-48: Demjén Attila (festőművész, grafikus, a Munkácsy Mihály Képzőművészeti Kör vezetője) 1926-1973 [Mikus Sándor].

2-49: Horváth Jenő (zeneszerző) 1915-1973.

3-4: Pethes Margit (színművésznő) 1898-1983.

3-7: Szentiványi Lajos (festőművész, grafikus, főiskolai tanár) 1909-1973.

3-25: Dalnoki Ferenc /Singer/ (publicista, műfordító; a Breslauer Zeitung szerkesztője) 1895-1973.

3-33: Ziegler Udo (statisztikus) 1908-1973.

3-41: Esty Miklós (az Actio Catholica alelnöke, világi pápai kamarás) 1895-1973. Sírfelirata: "Uj eget és uj földet láttam..." (Jel 21,1)

3-42: Kléber Gábor (huszonkétszeres válogatott labdarúgó, kétszeres magyar bajnok; sportíró) 1901-1973.

3-55: Pongrácz Aladár (jogász, kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánja, kormánybiztos, igazságügyi, majd miniszterelnökségi államtitkár) 1899-1973.

5-29: Kubinyi László (nyelvész, szótárszerkesztő) 1927-1973.

Vele: Comensoli Mária (felesége; zongoraművész, zenepedagógus, korrepetitor) 1905-1982.

17. parcella, körönd ("317")

1-2: Batizfalvy János 1866-1946 [Turchányi Árpád].

1-3: Sebestyén Béla (tábornok) 1885-1974.

1-8: Felsődriethomai Pettkó-Szandtner Aladár (közgazdász, államtitkár) 1876-1950.

17/1. parcella

1-19/20: Földessy János, ifj. (jogász, sportíró, sportvezető; labdarúgó szövetségi kapitány) 1888-1965.

1-23/24: Reichart Vilmos (miniszteri tanácsos) -1961.

Vele: Reichart Gábor (mezőgazdász, növényvédelmi szakember) 1917-1979.

1-25/26: Csiki Gábor (unitárius lelkész, esperes, püspöki helynök, egyházi és teológiai író; kormányfőtanácsos, a Misszióház és több egyházi egyesület megalapítója) 1891-1965. Sírfelirata: "Egy az Isten."

1-31/32: Schenker Zoltán /Ozoray; Ozoray-Schenker/ (ezredes, vívó, olimpiai bajnok és ezüstérmes, kétszeres magyar bajnok; vívómester, sportíró) 1880-1966 [Reményi József].

1-33/34: Barna János (vegyészmérnök, a Posta Kísérleti Állomás igazgatója) 1896-1986.

1-47/48: Filarszky Nándor (botanikus, algológus, címzetes egyetemi tanár; a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának igazgatója és újjárendezője, a Természettudományi Társulat alelnöke; udvari tanácsos, az MTA tagja) 1858-1941.

1-53/54: Déri György /Deutsch/ (ezredes, műgyűjtő, néprajzi gyűjtő, adományozó; legidősebb bátyjával, Déri Frigyes selyemgyárossal a debreceni Déri Múzeum megalapítója; Déri Miksa gépészmérnök és Déri Kálmán festőművész öccse) 1863-1946.

1-63/64: Horváth Cyrill József (irodalomtörténész, főiskolai és címzetes egyetemi tanár; 1896-ig ciszterci szerzetes; a Középiskolai Lapok és a Sárospataki Füzetek szerkesztője, az MTA tagja) 1865-1941.

1-65/66: Kemény Aladár (helyettes államtitkár) 1872-1941.

1-83/84: Rotharidesz Endre (vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos) 1871-1941.

1-95/96: Jenei Ferenc (sakkozó) 1915-1996.

1-148: Szinnyei József, ifj. (nyelvész, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár, dékán, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora; az Ország-Világ, az Erdélyi Múzeum, valamint a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője; az MTA Nyelvtudományi Bizottsága, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, az Országos Felső Nép- és Polgári Iskolai Tanító- és Tanítónő-vizsgáló Bizottság elnöke, a Modern Philologiai Seminarium igazgatója; az MTA tagja, osztálytitkára és főkönyvtárosa; id. Szinnyei József bibliográfus fia, Szinnyei Otmár író és Szinnyei Ferenc irodalomtörténész bátyja) 1857-1943. (Jelképes sírköve a Kerepesi úti temető 34. parcellájában található.)

Vele: Szinnyei József (fia; belgyógyász, a Szent János Kórház igazgató főorvosa) 1881-1951.

1-161: Bálint Béla (pedagógus, etnográfus, kórusalapító) 1914-1967.

1-170: L. Karakas Éva /Fürst; Ladányi Ferencné/ (sakkozó, nemzetközi nagymester) 1922-1995.

1-171: Lehoczky-Semmelweis Kálmán (szülész-nőgyógyász, egyetemi magántanár, főorvos; a Magyar Nőorvosok Társasága, illetve a Budapesti Orvosegyesület főtitkára; Semmelweis Ignác unokája) 1889-1967.

Vele: Róka Gyula (orvos, egyetemi docens) 1911-1994.

1-205: Molnár István (belgyógyász, ideggyógyász, egyetemi magántanár, főorvos) 1902-1972. "A szeretet nem szűnik meg soha." (1Kor 13,8)

1-231: Gazdag László (kartográfus, geográfus, térképészet-történész; a Hadtörténeti Múzeum térképtárának helyettes vezetője) 1927-1967.

1-332: Dékány András (író, publicista, műkritikus) 1903-1967.

1-466: Kováts Alajos (közlekedésmérnök, hídtervező, a Magyar Államvasutak főigazgatója) 1898-1967.

1-477: Scherf Emil (vegyészmérnök, hidro- és agrogeológus) 1883-1967.

1-494: Utassy Loránd (ezredes, diplomata; a második világháború idején a hadifogolyügyek egyik vezetője) 1897-1974.

1-503: Sövényi Ervin (radiológus, egyetemi tanár) 1919-1976.

1-515: Simon Balázs (költő) 1966-2001.

1-557: Horváth Jenő (színházi rendező, színművész, a szegedi, majd a debreceni színház igazgatója) 1921-1994.

1-624: Bege Margit (színművésznő) 1926-1967.

1-660: Major Gyula (művészettörténész, muzeológus, az Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettese) 1904-1980.

1-661: Kolosvári Kolossváry Endre (gépészmérnök, címzetes államtitkár, egyetemi magántanár, a Posta és Távírda Igazgatóság vezérigazgató-helyettese; a hazai távíró- és távbeszélő-hálózat, az első automata telefonközpontok és rádióállo- mások, valamint az első rádió-nagyadó létesítésének vezetője; Kolossváry Dezső miniszter öccse) 1858-1938.

1-694: Sarawenzai és hohen-friedebergi gróf Sternberg József (jogász, publicista, műfordító) 1901-1967.

1-798: Major Ervin (zenetörténész, zeneszerző, a Nemzeti Zenede tanára és könyvtárának vezetője, főiskolai tanár; a Zenei Szemle szerkesztője, a Muzsika társszerkesztője; Major J. Gyula zeneszerző fia) 1901-1967.

1-805: Kaposy Vera /Rózsa Györgyné/ (művészettörténész) 1923-1993.

1-806: Gállik István Dömötör (építészmérnök, hídtervező, kereskedelemügyi helyettes államtitkár; a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének elnöke) 1866-1945.

1-852: Bogárdtinódi és rétszilasi Mányoky Lily /galánthai gróf Esterházy Mátyásné/ (Esterházy Péter édesanyja) 1916-1980.

17/2. parcella

1-14: Keresztény Iskolatestvérek rendi sírboltja.

1-25 (jelképes): Mocsáry István (őrnagy, pilóta; második világháborús hősi halott) 1901-1942. Sírfeliratai: "A hazáért!" "Lelketek velünk van!"

1-38/39: Germanus Gyula /al-Hadzs Abdul Karím/ (orientalista, író, akadémiai és egyetemi tanár, tanszékvezető, országgyűlési képviselő; irodalom- és művelődéstörténész, nyelvész, szótárszerkesztő, a Magyar PEN Klub titkára, több külföldi tudományos akadémia tagja; első felesége Hajnóczy Rózsa író) 1884-1979.


Germanus Gyula orientalista sírköve a mohamedán temetkezési tradíciót követi, Tóth Vilmos felvétele, 2003

Vele: Kajári Kató /Aisha/ (második felesége; író) 1903-1991.

1-49: Walkó Árpád (pénzügyminiszteri főtanácsos) 1907-1967. Sírfelirata: "Mindég velünk vagy!"

1-125: Kovássy Albert (jogász, ügyvéd, akadémiai tanár) 1886-1967. Sírfelirata: "Mára- marosból indult, Orosházán dolgozott, békében itt pihen." "Mint gyertya fénye világított, míg el nem égett."

1-151: Bagyó János (publicista) 1883-1967.

Vele: László Lili (felesége; zenepedagógus) 1900-1985.

1-173: Székelyhidy Tibor (vívó, őrnagy, sportíró) 1904-1989.

1-181: Horváth Zoltán (szociáldemokrata politikus, műfordító, történész; publicista, a Világosság főszerkesztője, a Népszava felelős, majd főszerkesztője; koncepciós per elítéltje) 1900-1967.

1-189: Novák Péter (építész) 1924-1967.

1-246: Massány Ernő (meteorológus, csillagász, a Meteorológiai Intézet igazgatóhelyettese; repülőgépgyár-igazgató, a Magyar Aero Club és a Magyar Aero Szövetség egyik megalapítója; publicista, a Magyar Automobil és Aviatikai Szemle, majd az Aero szerkesztője) 1878-1946.

1-305: Klement József 1844-1917 [Gerenday].

Vele: Szapári Baitz Károly (altábornagy) 1859-1924.

1-333: Gerézdi Rabán /Scheidt; Gerézdi János/ (irodalomtörténész, műkritikus, könyvtáros, műfordító; az Egyetemi Könyvtár kézirattárának vezetője, az MTA Irodalomtörténeti Intézetének osztályvezetője; 1941-ig bencés szerzetes; öngyil- kos lett) 1914-1968.

1-369: Gondár Jenő (gépészmérnök, egyetemi tanár, feltaláló, gyárigazgató) 1908-1973.

1-399: Dicsőfi József (gépészmérnök, pilóta) 1905-1940. Sírfelirata: "De semmivel sem gondolok, még az életem sem drága nékem, csak elvégezhessem az én futásomat örömmel." (ApCsel 20,24)

1-427: Balázsovics Mihály (költő, író) 1943-1994.

1-434: Varsányi Imre /Wéber/ (kosárlabdázó, sportíró; Szolcsányi Lilla kosárlabdázó férje) 1923-1991.

1-453: Korompay Bertalan /Krompecher/ (etnográfus, folklorista, nyelvész, irodalomtörténész; Krompecher Ödön patológus fia, Horváth János irodalomtörténész veje) 1908-1995.

1-483: Kőhalmi Győrffy Barna (genetikus, agrobiológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; az MTA Genetikai Intézetének igazgatója, az MTA tagja; Győrffy István botanikus fia) 1911-1970.

1-510: Tordai Borbély Andor (kartográfus, térképészet-történész; publicista, az Erdélyi Hírek szerkesztője) 1896-1972.

1-518: Lakatos Artúr (iparművész, belsőépítész, festőművész, grafikus, karikaturista, könyvművész; az Iparrajziskola textilszakosztályának megszervezője) 1880-1968.

1-545: Lányi Béla (vegyészmérnök, elektrokémikus, egyetemi tanár, feltaláló; a Fémipari Kutatóintézet igazgatóhelyettese) 1894-1968.

1-586: Csíkszentsimoni Endes Miklós (jogász, történész, címzetes kúriai bíró) 1872-1945.

1-595: Morvay Péter (etnográfus, néprajzi gyűjtő, cserkészvezető) 1909-1994.

1-598: Szokolszky István (pedagógus, főiskolai tanár, egyetemi docens, tanszékvezető; a pécsi Pedagógiai Főiskola, majd a budapesti Pedagógiai Továbbképző Intézet igazgatója) 1915-1968.

1-601: Pilter Pál (kohómérnök, a Dunai Vasmű műszaki igazgatója, a Vasipari Kutatóintézet igazgatóhelyettese; az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület főtitkára) 1919-1968.

1-623: Leszkovszky György (festőművész, főiskolai tanár) 1891-1968.

1-647: Schöller Károly (radiológus, a hazai röntgenasszisztens-képzés egyik megszervezője és vezetője) 1877-1968.

1-648: Losonczi Zoltán (nyelvész, pedagógus) 1894-1942.

1-669: Kováts Miklós (filmrendező) 1925-1988.

622-es jelű fülkék ("D")

44: Gerelyes Endre (író, szociográfus, publicista; ökölvívó; baleset áldozata) 1935-1973.

199: Schmidt Lajos (építész) 1931-1973.

251: Gergely Márta /Lustig; Korein Andorné/ (írónő, publicista, a Pajtás, majd a Kisdobos szerkesztője) 1913-1973.

360: Zimányi István (gyermekgyógyász, főorvos) 1911-1984.

444: Kiss Károly Barnabás (gyorsíró, publicista, a Nemzetgyűlési Napló szerkesztője; a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének alelnöke) 1920-1986.

540: Jakabffy Ferenc (építész, művészeti író, országgyűlési képviselő) 1848-1913.

Vele: Jakabffy Zoltán (fia; építész, építészettörténész) 1877-1947.

578: Lajos Attila (fuvolaművész) 1926-1994.

581: Szklabinai és blathniczai gróf Révay József (filozófus, egyetemi magántanár; festőművész; a gyömrői pogrom áldozata) 1902-1945.

Vele: Muraszombati, széchyszigeti és szapári gróf Szapáry Ilma (édesanyja; gróf Szapáry Gyula miniszterelnök lánya, gróf Szapáry György főispán és gróf Szapáry József főudvarmester húga) 1872-1947.

666: Gábor György /Lederer/ (író, irodalom- és művelődéstörténész, esztéta, műfordító, publicista, műkritikus; a fóti gyermekotthon megalapítója; Gábor Ignác irodalomtörténész fia, Gábor Marianne festő bátyja) 1902-1973.

Vele: Gách Marianne (felesége; publicista, zenei író; Heltai Jenő nevelt lánya) 1916-1989.

833: Sárkány Loránd (festőművész, grafikus, az Iparművészeti Iskola tanára; a vörösbe- rényi és a balatonboglári művésztelep, valamint a Miskolci Művészek Társasága egyik megalapítója) 1904-1973.

895: Soltész Annie (színművésznő) 1902-1973.

1156: Vass Marianna Éva (grafikusművész) 1923-1976.

1235: Brichta Géza Cézár (költő) 1902-1973.

1319: Pálos Imre /Paikert/ (operaénekes) 1917-1997.

1504: Artner Tivadar (művészettörténész, grafikusművész, illusztrátor, publicista) 1929-1999.

1684: Wallon Emma /Bónis Pálné/ (művészettörténész) 1889-1974.

1691: Baranyai Gyula (gordonkaművész, karmester, trióalapító; a Ludovika ének- és zenekara, valamint a szombathelyi Collegium Musicum vezetője) 1897-1978.

1704: Balló Alfréd (gépészmérnök, a Fővárosi Autóbuszüzem főmérnöke; az első hazai autógyári futószalag üzembe helyezője; Balló Mátyás kémikus unokája, Elek Margit vívó férje) 1902-1974.

1816: Kostyán Ákos (mérnök, filatelista) 1908-1974.

1831: Telcs Iván (vegyészmérnök) 1920-1974.

1949: Mátés Károly (publicista) 1916-1976.

2177: Gyovai Bodák Eszter (szobrászművész) 1924-1974.

2262: Pesta László (kisgazdapárti politikus, tiszti főorvos, a Stefánia Gyermekvédő Egyesület elnöke; országgyűlési képviselő, miniszterelnökségi államtitkár, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének elnökhelyettese, a Francia-Magyar Baráti Társaság elnöke) 1902-1999.

2426: Dékány Kálmán (író, publicista, az Építők Lapja szerkesztője) 1921-1999.

2529: Kassai Ferenc (publicista, költő, műfordító; a Szovjetunió, majd a Néphadsereg szerkesztője) 1932-1974.

2535: Brodszky Ferenc (gordonka-, zongora-, csembaló-, gitár-, lant- és viola da gamba-művész; zenetörténész, zenepedagógus, a historikus régizene-játszás első hazai képviselője) 1902-1974.

2564: Szemere László (mikológus, ornitológus) 1884-1974.

2751: Göröntsér Lajos /Greff/ (szobrász- és ötvösművész) 1888-1976.

Vele: Róna Ferike (felesége; szobrászművész, keramikus; Róna József szobrász lánya) 1894-1978.

3098: Kiss István (publicista, a Debrecen felelős szerkesztője) 1908-1979.

3225: Farkas Antal (építészmérnök, az Építéstudományi Intézet igazgatóhelyettese, a kísérleti építkezések hazai megszervezője) 1915-1975.

3474: Schaár Erzsébet (szobrászművész; Vilt Tibor felesége) 1908-1975.

3489: Szentesi Hiesz Géza /Szentesy Hiesz/ (szobrász- és iparművész) 1896-1975.

3903: Szabados Sándor (színművész) 1904-1976.

4064: Paragh László (pedagógus, kiadói szerkesztő) 1910-1977.

623-as jelű fülkék ("DD")

10: Csépai Károly (belgyógyász, egyetemi magántanár, az Országos Társadalombiztosító Intézet orvos-igazgatója, majd főigazgatója; az Ólomvizsgáló Állomás megszervezője) 1888-1972.

19: Tóth József (sebész, egyetemi magántanár) 1899-1972.

126: Hankó Géza (kartográfus, mérnök, geodéta; a fotogrammetriás módszer egyik hazai bevezetője, több topográfiai eljárás kidolgozója) 1895-1973.

174: Mazalán Pál (bányamérnök, geofizikus, hidrogeológus, gyáralapító) 1891-1959.

188: Dunszt Mária /Dunst/ (operaénekesnő) 1936-1994.

312: Iván Kornél (iparművész) 1916-1975.

343: Papp Tamás (grafikus, iparművész) 1924-1980.

429: Csicseri Csicsery László (sorhajóhadnagy; a tanácsköztársaság idején kivégezték) 1893-1919.

Vele: Csicseri Csicsery Zsigmond (apja; altábornagy, testőrtiszt) 1859-1940.

432: Trócsányi György (könyvtáros, műfordító, író, az Országgyűlési Könyvtár főigazgatója; a Társadalomtudomány egyik szerkesztője; Trócsányi Zoltán irodalomtörténész és Trócsányi Dezső filozófus öccse) 1896-1973.

456: Nagysárosi Lenz Albin (altábornagy) 1878-1958.

475: Danczkai Pattantyús-Ábrahám Dezső /P. Ábrahám/ (ügyvéd, függetlenségi párti, majd polgári demokrata politikus, országgyűlési képviselő, igazságügyi, majd belügyi államtitkár; 1919-ben a második szegedi ellenkormány miniszterelnöke és ideiglenes pénzügyminisztere, a Nemzeti Hadsereg egyik megszervezője és Horthy Miklós fővezérré való kinevezője; a Magyar Szabadságpárt, majd a Független Magyar Polgári Párt egyik megalapítója, a Törzsökös Magyarok Egyesületének elnöke; Pattantyús-Ábrahám Ernő író bátyja) 1875-1973.

719: Budai Gergely (református lelkész, teológiai tanár; vallásfilozófus, egyházi író, Biblia-fordító) 1887-1974.

740: Szegedi Kovács Ágoston (festőművész) 1888-1978.

759: Kilczer Gyula (geofizikus) 1892-1974.

770: Palotás József (élelmiszerkémikus, az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet igazgatóhelyettese, a Fűszerpaprika Jellegmegállapító Bizottság elnöke) 1902-1965.

800: Boháti Róbert /Brzoboháty/ (költő, író, műfordító, folklorisztikai gyűjtő) 1899-1974.

810: Márky Géza (színművész, a kecskeméti és a szolnoki színház igazgatója) 1911-1971.

817: Sükösd Ferenc (költő, publicista) 1892-1974.

825: Papp László (birkózó, olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok és háromszor bronzérmes, hétszeres magyar bajnok; súlyemelő, magyar bajnok; szövetségi kapitány, sportíró; jogász, legfelsőbb bírósági bíró) 1905-1989.

873: Szende László (építész, építészeti író) 1895-1974.

983: Gérecz István (pedagógus, az első hazai dolgozók esti iskolája megszervezője) 1909-1974.

993: Rőder Jenő (vezérőrnagy) 1889-1974.

1003: Ember Ervin /Enders/ (költő, író, közgazdász) 1902-1974.

1084: György István (közlekedésmérnök, a Földalatti Vasút Tervező Vállalat, majd a Vízügyi Tervező Vállalat igazgatója, a budapesti metró megvalósításának egyik vezetője; a Közlekedéstudományi Egyesület egyik megalapítója, a Magyar Közlekedés, a Mély- és Vízépítés, a Közlekedéstudományi Szemle, illetve a Mélyépítéstudományi Szemle felelős szerkesztője) 1909-1974.

1145: Zipernovszky Mária (hegedűművész, zenepedagógus; Ráth-Végh István író felesége) 1900-1974.

Vele: Zipernovszky Fülöpke /Mály Elemérné/ (húga; hegedűművész) 1906-1974.

1189: Újlaki Andor (publicista) 1900-1974.

1249: Frank László (jogász, bíró, főállamügyész-helyettes; író) 1907-1979.

1250: Clemens Marcell (sebész, urológus, főorvos) 1920-1989.

1375: Fogarasi Miklós /Krizmanics/ (nyelvész, filológus, italianista, egyetemi tanár, tanszékvezető; műfordító) 1916-1992.

1398: Jakab Mihály (belgyógyász, főorvos, az elektroforetikus vizsgálatok egyik meghonosítója) 1900-1975.

1470: Rotarides Mihály (zoológus, konchiológus, egyetemi magántanár, a Természettudományi Múzeum állattárának őre) 1893-1950.

1477: Vig István János (publicista) 1912-1991.

1513: Csermely Károly (technikus, aviatikus, az autósport és a repülés egyik úttörője, repülőiskola-alapító, az első utast is reptető magyar pilóta; az első világháborúban a honvédség gépkocsi-vezetési oktatója; az első hazai pilóta, aki gépkocsival motor nélküli repülőgépet vontatott, majd a csörlőrendszerű repülőkiképzés első alkalmazója) 1884-1976.

1600: Timkó Margit /Palásthy Béláné/ (zongoraművész, zenepedagógus) 1906-1988.

1736: Schweiger Edit /Hoványi Jánosné/ (iparművész) 1903-1976.

1803: Tóth István (államtitkár) 1878-1949.

1822: Lukovics József (publicista) 1892-1975.

1949: Székely Gábor (közgazdász, matematikus, statisztikus) 1920-1985. Sírfelirata: "Elvégeztettél, létem virrasztása."

2081: Sebestyén Jenő (református lelkész, teológiai tanár és igazgató; egyházi író, a Kálvinista Szemle, majd a Magyar Kálvinizmus szerkesztője) 1884-1950.

18. parcella

Elhunyt magyar olimpiai bajnokok emlékfala [1994].

1-7: Halász Gitta (operaénekesnő, énekpedagógus) 1899-1968.

1-9: Dienes Valéria /Geiger/ (koreográfus, táncpedagógus és táncteoretikus, az orkesz- tika nevű mozdulatművészeti rendszer kidolgozója; filozófus, esztéta, matematikus, pszichológus, műfordító, zongoraművész; az Orkesztikai Iskola megalapítója és vezetője, a Mozdulatkultúra Egyesület társelnöke; Dienes Pál matematikus első felesége) 1879-1978.

1-10: Elekfy Jenő /Kirchner/ (festőművész, grafikus, főiskolai tanár, az Új Művészek Egyesületének igazgatója, majd elnöke; Kirchner Elek zeneszerző fia) 1895-1968.

1-30: Takács Győző 1857-1935 [Kisfaludi Strobl Zsigmond]. Sírverse: "Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál? / Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt: / A por hull csak belé, e föld szülötte / Én glóriával átallépem azt." (Madách Imre: A rab virágaihoz, illetve Az ember tragédiája, 11. szín)

1-31: Lakits Pál (irodalomtörténész, műfordító, műkritikus) 1928-1968.

1-60: Mátrai Erzsi /alsócsíktusnádi és mátrai Betegh; T. Mátray/ (színművésznő; Mátrai Betegh Béla színész lánya, Fenyő Aladár színész, illetve Törs Tibor publicista felesége) 1894-1968. Sírfelirata: "Ne feledjétek, hogy a halál minden neme csak újabb születés. Egy, mi lehetetlen: megsemmisülni a halál által."

Vele: Mátrai Betegh Béla /Fenyő/ (fia; műkritikus, dramaturg, színházi rendező; publicista, író, műfordító) 1914-1981.

1-61: Sós Júlia /Kériné/ (író, szociológus, pedagógus, irodalom- és neveléstörténész; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője) 1923-1968. Sírfelirata: "Ó ember, én hiszek tebenned, ó, ember, mint szeretlek én."

Vele: Sós Aladár (apja; építész, építészeti író, polgári radikális politikus, irodalomtörténész; a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat városrendezési irodájának vezetője; Jakab Dezső építész veje) 1887-1975.

1-67: Pilch Dezső /Pécsi-Pilch/ (festőművész, főiskolai tanár) 1888-1949.

1-86: Gráf László /Graff/ (kémikus, a Magyar-Amerikai Olajipari Rt. első laboratóriumának vezetője) 1911-1968.

1-87: Toncz Tibor (grafikus, karikaturista, festőművész, illusztrátor, könyvművész; a Ludas Matyi művészeti főszerkesztője) 1905-1979.

1-137: Petróczy István (pedagógus, miniszteri tanácsos, a Néptanítók Lapja főszerkesztője) 1868-1933.

1-152: Nagy János (biofizikus, a radioaktív izotópok gyógyászati alkalmazásának úttörője, az első hazai izotóplaboratórium megszervezője; műszertervező, több mérési módszer kifejlesztője, a Magyar Biofizikai Társaság egyik megalapítója) 1919-1970.

1-156: Petró Orsolya (negyvenötszörös válogatott kosárlabdázó; atléta, távolugrásban magyar bajnok; Mihályfi László atléta felesége) 1940-1988.

1-240: Gillemot Ödön (festőművész) 1870-1952.

1-286: Hajnal István (történész, levéltáros, paleográfus, technika- és művelődéstörténész, egyetemi tanár, dékán; a modern társadalomtudományok és a történetírás szintézisének egyik úttörője, nemzetközileg elismert írástörténész; az Esterházy család hercegi ágának levéltárnoka, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat másodelnöke, a Századok társszerkesztője, az MTA tagja és osztálytitkára) 1892-1956.

1-306: Prehoda József (borász, az automata vörösborerjesztő és az aroma-visszanyerő feltalálója, több eljárás kidolgozója) 1908-1968.

1-372: Thiery Árpád (író, publicista, dramaturg, a Kortárs főszerkesztője) 1928-1995.

1-385: Kamarás Gyula (színművész, színházi rendező) 1914-1968.

Vele: Sívó Mária (felesége; színművésznő) 1910-1985.

1-396: Unger Ernő (karnagy, zeneszerző, zongoraművész; főiskolai tanár, a főiskolai operaelőadások megszervezője, számos mű első hazai bemutatója; első felesége Szabó Lujza operaénekesnő) 1900-1968.

Vele: Miklóssy Irén Mária /Miklósi/ (második felesége; operaénekesnő) 1908-1978.

Skaloud Ferenc (fogorvos, szájsebész, egyetemi docens, őrnagy; több műtéti eljárás kidolgozója) 1902-1981.

1-402/403: Petrás István (fotográfus, az egyik legjelentősebb hazai műtárgyfényképész) 1904-1990.

1-430: Kovács Dezső (pedagógus, főiskolai tanár) 1883-1927.

1-493: Petrilla Aladár (epidemiológus, egészségügyi statisztikus, egyetemi magántanár; az Országos Közegészségügyi Intézet járványügyi osztályának megszervezője, a modern járványvédelem hazai megalapozóinak egyike) 1903-1968.

1-496/497: Vértes István (országgyűlési képviselő) 1892-1951.

1-500: Szamosi Ferenc (jégkorongozó, Európa-bajnoki bronzérmes, hatszoros magyar bajnok; gyephoki-játékos, tizenegyszeres magyar bajnok) 1915-1968. Sírfelirata: "A sport felejthetetlen szerelmese."

1-513: Várdai Erzsike 1884-1908 [Gerenday].

1-514: Keserű Ferenc (hatvanhatszoros válogatott vízilabdázó, olimpiai bajnok és ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok, kétszeres magyar bajnok; úszó, kétszeres magyar bajnok; vízilabda szövetségi kapitány; Keserű Alajos vízilabdázó bátyja) 1903-1968.

1-549: Bardon Alfréd (építész, építészeti író, egyetemi tanár, tanszékvezető; festőművész) 1904-1986.

1-558: Sik Jenő /Schick/ (vízépítő mérnök, a Tisza-Szamos közi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat igazgató főmérnöke) 1896-1968.

1-580/581: Rédey István (kartográfus, mérnök, geodéta, geofizikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, ezredes; a fotogrammetriás módszer egyik hazai bevezetője, szótárszerkesztő) 1898-1968.

1-582/583: Kiss József (posta- és távírda-főigazgató, feltaláló, a Távírászati Közlemények szerkesztője) 1850-1909.

Vele: Farkaslaki Dimény Mózes (postafőigazgató) 1871-1942.

1-589: Baranyi András (mérnök, a Híradástechnika szerkesztője) 1936-1997.

1-594: Nagy- és kishindi Hindy Kálmán (miniszteri tanácsos) 1893-1941.

1-608: Takács Mihály (gyárigazgató) 1870-1942.

1-618: Guller János (táncpedagógus) 1894-1968.

1-633: Bisztray Ádám /Bisztay-Balku/ (költő, író, könyvtáros) 1935-1998.

1-647: Tirscher Jolán (történész, levéltáros) 1896-1976.

1-662/663: Magyar Kázmér (országgyűlési képviselő, gazdasági főtanácsos) 1857-1942.

1-668: Várkonyi Hunor (sakkozó) 1909-1968. Sírverse: "Bábok vagyunk az óriási sakk / éj- s napmezőin, sok piciny alak / előre-hátra lépve, míg a sors / megun - kiüt - s a sirba visszarak."

1-688: Éber Ernő /Ellenberger/ (mezőgazdász, gazdaságtörténész, agrárpolitikus, Sopron vármegye tiszteletbeli főjegyzője; a Sopron Megyei Gazdasági Egylet titkára, majd ügyvezető igazgatója, a Soproni Tejszövetkezet és a vitnyéd-csermajori mezőgazdasági iskola megalapítója; műfordító, az Állattenyésztők Lapja alapító szerkesztője, a harmincas években az iskolatej-akció megszervezője; Éber László művészettörténész és Éber Antal közgazdász öccse) 1874-1968.

1-693: Pataki Gyula (pedagógus, a Toldy Gimnázium igazgatója) 1929-1991.

1-694: Fehéregyházi Antal (publicista) 1900-1970.

1-695: Taky Ferenc (villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető) 1905-1968.

1-718: Miskolczy László (építész) 1906-1980.

1-728/729: Győri Farkas Edit (a Szociális Missziótársulat megalapítója és főnöknője, árvaház- és szegényház-alapító, az első női fogházmisszió, valamint a hajléktalanok menhelymissziójának hazai megszervezője; író, egyházi író, a Katolikus Nővédő Egyesület alelnöke, majd ügyvezető elnöke, a Katolikus Tisztviselőnők és Női Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének alapító elnöke, a Katolikus Női Patronage Egyesület, valamint a Katolikus Leányok Orszá- gos Szövetsége megalapítója) 1877-1942. Sírfelirata: "Egy a szükséges."

1-757: Krupár Géza (bányamérnök, a hazai szénbányászat gépesítésének egyik vezetője) 1893-1968.

1-763: Abonyi Tivadar (színművész, színházi rendező, festőművész) 1887-1968.

1-784: Simonyi István (iparművész) 1915-1968.

1-787/788: Szy Ferenc (vezérőrnagy) 1872-1942.

1-795: Malán Mihály (fizikai antropológus, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum embertani részlegének vezetője; a Testnevelési Főiskola sport-embertani laboratóriumának megszervezője; az Anthropológiai Közlemények alapító szerkesztője) 1900-1968.

1-832: Béres Tibor (sportvezető, a Magyar Torna Szövetség elnöke) 1922-1996.

1-835: Rónay Mária (író, publicista, a Világ szerkesztője) 1899-1968. Sírfeliratai: "Magyar irónő." "Élete szeretet volt - szeretete jóság."

1-848: Rózsa Endre András (költő, kiadói szerkesztő) 1941-1995. Sírverse: "Amit adsz a világnak, / elfekvő nyolcasok, / végtelenbe tekerednek / - s elnyugosznak ott."

1-855: Páder János (kosárlabdázó, főiskolai tanár, sportíró, mesteredző; sportvezető, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke) 1926-2001.

19/1. parcella

1-4: Egerfarmosi Kandó Irén (a Liszt Ferenc Társaság megalapításának kezdeményezője, a Liszt Ferenc Múzeum egyik létrehozója) 1879-1947.

Vele: Szinyei Merse Félix (második férje; országgyűlési képviselő) 1874-1952.

Monyorói báró Urbán Gáspár (Kandó Irén veje; országgyűlési képviselő, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja; báró Urbán Péter országgyűlési képviselő fia) 1897-1975.

1-5: Vitális István /Vitalis/ (geológus, főiskolai és egyetemi tanár, a soproni főiskola rektora és egyetemi rangra emelésének egyik kezdeményezője; számos hazai kőszén-telep feltárója, a Magyarhoni Földtani Társulat elnöke, az MTA tagja; Vitális Sándor geológus apja) 1871-1947. Sírfelirata: "Az Isten szeretet." (1Ján 4,16)

Vele: Szolnoky Elemér (gépészmérnök, az eleveniszapos szennyvíztisztító telepek egyik meghonosítója; baleset áldozata) 1923-1979.

1-18: Balás P. Elemér (jogtudós, kúriai bíró, egyetemi tanár, dékán; a Szerzői Jogi Szakértői Bizottság és a Magyar Sajtótudományi Társaság alelnöke, az Iparjogvédelmi Egyesület társelnöke, az MTA tagja) 1883-1947.

1-20: Pünkösti Andor (színházi és filmrendező, műkritikus, író, publicista, színészpedagógus; az Írók Bemutató Színházának igazgatója, a Magyar Színház művészeti igazgatója, a Madách Színház igazgatója; a Budapesti Színikritikusok Szindikátusának megalapítója és főtitkára, az Új Thália egyik megalapítója, a Magyar Színpad szerkesztője; öngyilkos lett) 1892-1944 [Konyorcsik János].

1-27/28: Szinnyei Ferenc (irodalomtörténész, címzetes egyetemi tanár, a Kisfaludy Társaság és az MTA tagja; id. Szinnyei József bibliográfus fia, ifj. Szinnyei József nyelvész és Szinnyei Otmár író öccse) 1875-1947.

1-29/30: Illésházy Gábor (vezérőrnagy) 1889-1956.

1-45/46: az ostrom idején lebombázott Vitéz utca 2. és Fő utca 59. számú ház lakóinak közös sírja. Itt nyugszik:

Gulácsy Irén /P. Gulácsy; Pálffy Jenőné/ (írónő, publicista) 1894-1945.

Kisjókai és köpösdi gróf Takács-Tolvay József (altábornagy, hadtestparancsnok, országgyűlési képviselő, diplomata; az Országos Frontharcos Szövetség megszervezője és elnöke) 1876-1945.

1-47/48: az ostrom idején lebombázott Margit körút 43/45. és Keleti Károly utca 1. számú ház (Regent-ház) lakóinak közös sírja.

1-57/58: Ringer János 1868-1937 [Holló Barnabás].

1-61/62: Tichy Lajos (hetvenegyszeres válogatott labdarúgó, Európa-bajnoki bronzérmes, kétszeres magyar bajnok) 1935-1999.

1-69/70: Varga Bálint (gépészmérnök, vasúti kocsi- és sínautóbusz-tervező, a Magyar Államvasutak üzletigazgatója) 1891-1948.

1-81/82: Sándorfy Kamill (jogász, kúriai bíró, majd tanácselnök, egyetemi magántanár; jogi író, döntvénytár-szerkesztő) 1880-1953.

1-83/84: Drozdy Győző (kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő; a Függetlenségi és 48-as Párt titkára, az Országos Kisgazdapárt főtitkára, a Független Kisgazdapárt és a Független Földmíves Szövetség egyik megalapítója; író, publicista, a Kultúra, valamint az amerikai Írás alapító szerkesztője, a Budai Újság, a Magyar Ugar, a Magyarok Vasárnapja, a Falu, illetve a Világ szerkesztője, a Magyar Gazda tulajdonosa és felelős szerkesztője, az Esti Kurír Rt. vezérigazgatója; a húszas években az Amerikai Magyar Revíziós Liga megszervezője és ügyvezető alelnöke, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, 1945 után a Magyar Szabadság Párt egyik megalapítója; Drozdy Gyula pedagógus öccse) 1885-1970.

1-91: Gózony Lajos (bakteriológus, egyetemi magántanár) 1886-1947.

1-113: Pénzes Zoltán (iparoktatási főigazgató) 1886-1948.

1-119: Balogh István /Balogh páter/ (római katolikus pap, címzetes apát, kisgazdapárti politikus, egyházi író; nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, miniszterelnökségi államtitkár, kormánybiztos, a Független Kisgazdapárt főtitkára, majd a Független Magyar Demokrata Párt egyik megalapítója és elnöke; a Szegedi Katolikus Tudósító alapító szerkesztője, a Szegedi Hírlap, a Magyar Család és a szegedi Tanyasi Újság szerkesztője, a Délmagyarország társszerkesztője) 1894-1976.

1-128: Vaszkó Endre (miniszteri tanácsos) 1869-1942.

1-135: Suták Erzsébet /Fésűs Imréné/ 1889-1937 [Szamosi Imre].

1-138: Detrekőy Emil (vegyészmérnök) 1940-1980.

1-142: Koós Zoltán (jogász, gazdasági író, a Magyar Földhitelintézet vezérigazgatója, a Felsőház tagja) 1883-1950.

1-148: Pagani Frigyes (a Magyar Államvasutak Takarék- és Segélyszövetkezetének elnök-igazgatója) 1880-1947. Sírfelirata: "A szövetkezet naggyá és virágzóvá fejlesztése érdekében kifejtett odaadó munkájával hervadhatatlan érdemeket szerzett. Emlékét soha el nem muló hálával őrizzük."

1-151: Szilágyi Imre (a Péti Nitrogénművek igazgatója) 1898-1949.

1-160: Korzáti Erzsébet /Vékes Ödönné/ (Szabó Lőrinc múzsája, A huszonhatodik év című ciklus ihletője) 1902-1950.

1-165: Ajkay Zoltán (fül-orr-gégész, egyetemi tanár) 1909-1977.

1-169: Jeney Ferenc (erdőmérnök, geodéta, a Földmérési Intézet igazgatóhelyettese) 1927-1984.

1-170: Götze Árpád (fül-orr-gégész, címzetes egyetemi tanár, főorvos) 1891-1977.

1-171: Ditrói Mór /Himmelstein/ (színművész, színházi rendező, író, műfordító; a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója, majd a Vígszínház megszervezője és első igazgatója; az Országos Színészegyesület ügyvezető elnöke és színészképző iskolájának alapító igazgatója) 1851-1945.

1-172: Barabás Mihály (radiológus, főorvos; a modern tüdőgyógyászati röntgenológia egyik hazai úttörője) 1900-1977.

1-176: Szepesbélai Lám Dezső (Debrecen rendőrfőkapitánya) 1880-1945.

1-203: Hűvös Sándor (pilóta, alezredes, a Magyar Légiközlekedési Vállalat vezérigazgatója; koncepciós per elítéltje) 1911-1977.

1-209: Bogsch Géza (honvédelmi államtitkár) 1874-1948.

1-226/227: Kallós Ede /Kohn/ (klasszika-filológus, vallástörténész) 1882-1950.

1-234/235: Telcs Ede /Telsch/ (szobrász- és éremművész) 1872-1948 [saját műve].


Telcs Ede szobrász sírjára saját alkotása került, Nagy Károly Zsolt felvétele, 2003

1-262/263: Matics Árpád (villamosmérnök, erőműtervező) 1892-1972.

2-10: Tasnádi Kubacska András (geológus, paleontológus, író, tudománytörténész; a Természettudományi Múzeum főigazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum alelnöke, a Magyarhoni Földtani Társulat titkára) 1902-1977.

2-17: Wehner Tibor (zongoraművész, főiskolai tanár) 1918-1977.

2-31: Binder Béla (bányamérnök, a hazai olajtermelés irányítónak egyike, Európa első gázvisszanyomásos termelési rendszerének kiépítője; a Bányászati és Kohászati Lapok szerkesztője, a Kőolaj és Földgáz alapító főszerkesztője; koncepciós per elítéltje) 1905-1977.

2-39: Futó József (geográfus, meteorológus, klimatológus, főiskolai tanár, tanszékvezető) 1918-1977.

2-49: Somogyvári Pál (színművész) 1924-1994.

2-63: Várszegi József /Vennesz/ (atléta, gerelyhajító, olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, kétszeres főiskolai világbajnok, huszonháromszoros magyar bajnok; sportíró) 1910-1977.

19/2. parcella

1-37: Dolgos János (publicista, rádiós szerkesztő) 1929-1978.

1-39: Juhász László (iparművész, belsőépítész, bútortervező, művészeti író; a Budapesti Műbútorasztalosok Szövetségének ügyvezető igazgatója, az Iparművészeti Tanács főtitkára, a Magyar Urbanisztikai Társaság egyik megalapítója) 1906-1978.

1-47: Koszó János (irodalomtörténész, nyelvész, germanista, főiskolai és egyetemi tanár, intézetigazgató; az Egyetemes Philologiai Közlöny, a Műhely és az Ergaszterion egyik szerkesztője) 1892-1952.

Vele: Ferch Irma (felesége; zeneszerző, a sportesemények zenekíséretének hazai kezdeményezője) 1903-1977.

1-54: Brodszky Dezső (gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető; Jendrassik György tervezőtársa, a Ganz-Jendrassik-motorok turbófeltöltésének és a turbófeltöltők önjárásos vizsgálati módszerének kidolgozója) 1910-1978.

1-59/60: Gonda József (jogász, sportvezető) 1905-1952.

1-63/64: Komondy Zoltán (gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, feltaláló; az Országos Automobil Kísérleti Állomás, majd a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet igazgatója, a Hőtechnikai Kutatóintézet megszervezője és igazgatója) 1892-1957.

1-83: Fischer Antal (reumatológus, patológus, fiziológus, egyetemi tanár, főorvos; orvos- filozófiai író, a Chinoin biológiai laboratóriumának vezetője, a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság elnöke) 1901-1979.

1-95: Finta Gerő /Finta Gergely/ (költő, műfordító, műkritikus) 1889-1981.

1-108: Antal István (zongoraművész, a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár; a Liszt Ferenc Társaság egyik megalapítója; Antal Márk pedagógus fia, Antal János publicista öccse) 1909-1978.

1-114: Vargacz Dezső (postafőigazgató) 1886-1952.

2-11/12: Telekes Béla (költő, műfordító) 1873-1960. Sírfelirata: "Néhány dalért - mi másért jöttem volna e világra!"

2-13/14: Papp Ervin (kisgazdapárti politikus, római katolikus papnövendék; koncepciós per áldozata) 1922-1951. Sírfelirata: "Ne féljetek azoktól, akik csak a testet tudják megölni... A léleknek nem árthatnak..." (Mát 10,28)

2-19/20: Sándy Gyula (építész, szerkezettani író, egyetemi tanár) 1868-1953.

2-33: Bányai Aladár (miniszteri tanácsos) 1876-1952.

2-45: Pavlik János (műasztalos iparművész) 1879-1952.

2-54: Reguly Zoltán (gépészmérnök, feltaláló, a hazai erősáramú készülékgyártás kifejlesztője) 1904-1952.

2-63: Ordass Lajos /Wolf/ (evangélikus lelkész, a bányai, majd a déli egyházkerület püspöke, koncepciós per elítéltje; esperes, író, publicista; a Lutheránus Világszövetség alelnöke) 1901-1978.

2-76: Lendvai György (karmester, korrepetitor; Lendvai Andor operaénekes fia) 1937-1989.

4-24: Bárdos Károly (agrármérnök, a hazai faiskolai termesztés korszerűsítője, a Magyar Agrártudományi Egyesület titkára) 1933-1978.

5-1: Szolnoki János (mikrobiológus) 1920-1978.

7-21: Török István (építészmérnök, geodéta, statikus; a modern építőipari geodézia hazai úttörője) 1920-1978.

19/3. parcella

1-13: Hoepfner Guido (építész; a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége, illetve a Magyar Mérnök és Építész Egylet alelnöke, a Felsőház tagja) 1868-1945.

1-16: Kiss István (könyvtáros, irodalom- és művelődéstörténész, egyetemi docens, tanszékvezető; a Könyvtári Figyelő főszerkesztője) 1922-1978.

1-17: Jausz Béla (neveléstörténész, pedagógus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektora; az MTA Neveléstörténeti Albizottsága és a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke) 1895-1974.

1-24: Fóris László (államtitkár) 1895-1977.

1-41: Ország Lili /Oestereicher/ (festőművész, grafikus, illusztrátor, báb- és díszlettervező; Oestereicher Manó Mihály borász lánya, Majlát György gyógypedagógus felesége) 1926-1978 [Vilt Tibor - Gulyás Gyula].

1-50/51: Domanovszky Endre (filozófus, pedagógus, akadémiai tanár; író, költő, a magyar nyelvű filozófiatörténet-írás egyik megalapozója, az MTA tagja) 1817-1895.

Vele: Domanovszky Sándor (fia; történész, gazdaság- és művelődéstörténész, akadémiai és egyetemi tanár, dékán, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora, a magyar agrártörténet-írás megalapítója; művelődéspolitikus, az Országos Ösztöndíjtanács ügyvezető igazgatója, az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöke, a Felsőház tagja; a Magyar Történelmi Társulat alelnöke, a Századok és a Magyar művelődéstörténet szerkesztője, a Lengyel és az Osztrák Tudományos Akadémia, valamint az MTA tagja) 1877-1955.

Domanovszky Ákos (Domanovszky Sándor fia; könyvtáros, jogász, a katalogizálás nemzetközi rangú szakembere; a pécsi Egyetemi Könyvtár igazgatója, a budapesti Egyetemi Könyvtár főkönyvtárosa, majd igazgatóhelyettese és katalógusrendszerének modernizálója; Domanovszky Endre festőművész és Domanovszky György művészettörténész bátyja) 1902-1984.

1-85/86: Kakasfalvi Lénárt Zoltán (fül-orr-gégész, egyetemi tanár, főorvos, klinikaigazgató; egészségügyi főtanácsos, a Magyar Fül-Orr-Gégeorvosi Társaság alapító elnöke, a gégeszakorvosi képzés hazai megszervezője) 1870-1951.

1-87/88 (jelképes): Darázs Árpád (karmester) 1922-1986 [fotográfiával].

1-108: Ollé Lajos (statisztikus, egyetemi tanár) 1923-1988.

2-4: Rohmann Henrik (hárfaművész) 1910-1978.

2-88: Bagi Jenő (festőművész) 1912-1978.

3-16: Fülöp Mihály (gépésztechnikus, feltaláló) 1915-1978.

4-8: Zalai Tóth János (építész, etnográfiai és építészeti író, egyetemi magántanár, festőművész; Szombathely főmérnöke, a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum egyik létrehozója) 1899-1978.

4-14: Irányossy Géza /Knoblauch/ (evezős, ötszörös magyar bajnok) 1903-1978.

Vele: Vértessy Katalin (felesége; atléta, gátfutó, négyszeres magyar bajnok, többszörös csúcstartó; futó, magas- és távolugró) 1909-1981.

5-8: Tahi-Tóth Nándor (festőművész) 1912-1978.

6-18: Kopp Jenő (művészettörténész, muzeológus, műkritikus; a Fővárosi Képtár egyik megalapítója és igazgatója, a fővárosi múzeumok központi igazgatója) 1900-1977 [Bittsánszky-Kopp Judit]. Sírverse: "Megtettem mindent, amit megtehettem, / kinek tartoztam, mindent megfizettem. / Elengedtem mindenki tartozását, / felejtsd el arcom romló földi mását." (Dsida Jenő: Sírfelirat)

9-8: Lázár György /Lám Leó/ (pedagógus, egyetemi docens, tanszékvezető; 1948-ig Rákosi Mátyás titkárságának vezetője; műfordító, lexikonszerkesztő, az Apáczai Csere János Kísérleti Gimnázium megszervezője és igazgatója; Lám Béla író fia) 1921-1978.

9-12: Fejes Jenő (autó- és motortervező, címzetes mérnök, a Fejes-féle lemezmotor és autó feltalálója, a hazai gépkocsi- és repülőgépgyártás egyik megalapozója; a Magyar Általános Gépgyár autógyárának műszaki vezetője, a Ganz-Fiat Repülőgépmo- torgyár, majd a Fejes Lemezmotor- és Gépgyár igazgatója) 1877-1952.

20/1. parcella

1-21/22: Faludi Antal /Held; Faludy/ (színművész) 1852-1932.

1-27/28: Szentgyörgyi Czeke Endre, id. (gyárigazgató) 1865-1942.

1-41: Szörényi Andor (római katolikus pap, teológiai tanár, egyházi író; a kalocsai papnevelde rektora) 1908-1969.

1-138: Dékány István János (gépészmérnök) 1918-1969.

1-141: Czidra László (blockflöte-művész, főiskolai tanár, a Camerata Hungarica együttes megalapítója) 1940-2001. Sírfelirata: "A zene élet, halál..." (Pernye András)

1-158: Bohuniczky Szefi /Maller Dezsőné/ (írónő, műkritikus, irodalmi szalon vezetője) 1894-1969.

1-165: Ludányi Bay Béla (tőr- és párbajtőrvívó, Európa-bajnoki bronzérmes, hatszoros magyar bajnok; vívómester, szövetségi kapitány, 1945 után a vívómesterképzés újjászervezője, a magyar párbajtőr-iskola kialakítója; író, a Magyar Vívó Szövetség és a Magyar Vadászok Szövetsége alelnöke) 1907-1999.

1-169: Gogl István (gyárigazgató) 1894-1945.

1-198: Bittsánszky-Kopp Judit (szobrászművész) 1943-1995.

1-266: Farkas Zoltán (művészettörténész, műkritikus, publicista, műfordító; a Kisfaludy Társaság tagja) 1880-1969.

1-271: Berkes Kálmán (klarinétművész, zenepedagógus, a Berkes-kamaraegyüttes megalapítója és vezetője) 1909-1969.

1-272: Ujfalusi László (harsona- és tubaművész, főiskolai tanár) 1914-2001.

1-302: Ternyák Zoltán (színművész) 1963-2003.

1-304: Deési Daday András (bőrgyógyász, orvostörténész, egyetemi magántanár, református főgondnok; a világ első állatorvos-történeti múzeumának megszervezője) 1889-1973. Sírverse: "Ha reményid árbócát / sors viharja széttöré, / nézz a csillagok közé! / Ők lesznek vezérid, / ha lelkedben él a hit!"

1-357: Vaits Ferenc (vízépítő mérnök, az Országos Árvízvédelmi Szolgálat vezetője) 1910-1993.

1-361: Tallós Ödön (kapucinus szerzetes, tartományfőnök) 1912-1991.

1-370: Kovalcsik János (fuvolaművész) 1928-1987.

1-415: Bornemisza Félix /Schmidt/ (tengerésztiszt, folyamőr törzskapitány, szabadkikötő-igazgató; a Magyar Hajózási Szövetség ügyvezető elnöke) 1895-1969.

1-431: Péczely Béla /Pacher/ (művészettörténész, Budapest főjegyzője) 1898-1971.

1-437: Vincze Imre (zeneszerző) 1926-1969. Sírverse: "Én / én vagyok / s amilyen / lettem / lettem." (Omar Hajjám: Perzsa dalok)

1-463: Petrányi Győző (gyermekgyógyász, egyetemi magántanár) 1903-1969.

1-473: Békés György (szülész-nőgyógyász, a Semmelweis Kórház igazgató főorvosa) 1920-1969 [Mikus Sándor].

1-478: Pethő Tibor (publicista, író, országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzet főszerkesztője, majd szerkesztőbizottságának elnöke, a Harang főszerkesztője; a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, az Országos Béketanács, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsa alelnöke; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; Pethő Sándor szerkesztő fia) 1918-1996.

1-501: Hargitai László /Hesz/ (agrokémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Kertészmérnök főszerkesztője; a Magyar Talajtani Társaság alelnöke, a Magyar Tőzeg Társaság elnökhelyettese, a Környezetvédelmi Egyesület egyik megalapítója) 1930-1996.

1-519: Tompa József /Techert/ (nyelvész, nyelvművelő, az MTA Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetője) 1905-1990.

Vele: Lovas Rózsa (felesége; filológus) 1903-1991.

1-521: Eckhardt Sándor (irodalomtörténész, nyelvész, művelődéstörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; polgári demokrata politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, a Demokrata Néppárt alelnöke; műfordító, szótárszerkesztő, a Budapesti Philologiai Társaság alelnöke; a párizsi Études Hongroises et Fenno-Ougriennes, valamint a Magyar Szemle, az Egyetemes Philologiai Közlöny, az Irodalomtörténeti Közlemények és a Magyarságtudomány egyik szerkesztője, az MTA tagja; Eckhart Ferenc történész öccse) 1890-1969.

20/2. parcella

1-14: Kántor Andor (festőművész, a Nemzeti Szalon és a Szentendrei Festők Társasága titkára; Gálffy Lola festő férje) 1901-1990.

1-23: Prinz Gyula (geográfus, geológus, kartográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a hazai földszármazástani kutatások egyik elindítója, a Kárpát-medence kialakulására vonatkozó Tisia-elmélet kidolgozója; a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke, az MTA tagja) 1882-1973.

1-71: Márkcsemernyei Váczy Péter (történész, levéltáros, könyvtáros, egyetemi tanár; a Magyar Országos Levéltár allevéltárnoka; műgyűjtő, adományozó, a győri Városi Művészeti Múzeum megalapítója, az MTA tagja) 1904-1994.

1-80: Borsfay Tamás (iparművész, belsőépítész) 1946-1997.

1-98: Nagy-győri Szőts István (filmrendező, forgatókönyvíró, főiskolai tanár; a Szőts Film megalapítója; Szellay Alice színész második férje) 1912-1998.

1-189: Bojanoff Nikifor 1910-1969 [Szabó Iván].

1-207: Merly István (publicista, a Magyar Távirati Iroda szerkesztője) 1914-1969.

1-220: Kaszó Zoltán (mikológus) 1920-1978.

1-237: Bakos Gyula (színművész) 1899-1969.

1-275: Tompa Sándor /Tompa Pufi/ (színművész) 1903-1969.

1-277: Geleji Dezső (publicista, polgári radikális politikus, író, műfordító; a Galilei Kör titkára, a Haladás felelős szerkesztője; Geleji Frigyes publicista fia, Geleji Sándor kohómérnök bátyja) 1893-1969.

1-318: Forgács László (esztéta, irodalomtörténész, műfordító, műkritikus) 1931-1970.

1-321: Thienemann Ottó (folyamőr vezérkapitány) 1884-1945 [Schmidt Gyula].

1-341: Annunciáta nővérek rendi sírboltja.

1-342: Károlyi Antal (építész, restaurátor, építészeti író; Szombathely főépítésze, a Magyar Építőművészek Szövetségének egyik megalapítója) 1906-1970.

1-347: Dötsch Károly (gépészmérnök, épületgépész; az Épületgépészet szerkesztője) 1901-1988.

1-354: Ábrahám Kálmán (MSZMP-politikus, gépészmérnök, közgazdász, címzetes egyetemi tanár; országgyűlési képviselő, közlekedés- és postaügyi, majd környezetvédelmi és vízgazdálkodási államtitkár, építésügyi és városfejlesztési miniszter; az Út- és Vasúttervező Vállalat műszaki igazgatója, a hazai műút-hálózat kialakításának vezetője; a Balatoni Intéző Bizottság, valamint az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke, a Környezetgazdálkodási Intézet főigazgatója) 1931-1998.

1-362: Eperjessy Géza (történész, gazdaságtörténész, pedagógus, főiskolai tanár, tanszékvezető, címzetes egyetemi tanár; Eperjessy Kálmán történész fia) 1926-1998.

1-372: Tardy Lajos /Kallós/ (művelődéstörténész, író, műfordító, jogász, könyvtáros; az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda megszervezője és igazgatója; koncepciós per elítéltje) 1914-1990.

1-378: Óhidy Lehel /óhidi Légmán/ (bábművész, bábművészeti író, színész; bábtörténész, bábgyűjtő) 1925-1977.

1-386: Hallóssy Ferenc (vízépítő mérnök, halászati kutató) 1890-1970.

1-391: Kőhalmi Béla (könyvtáros, bibliográfus, egyetemi tanár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatóhelyettese; író, lexikonszerkesztő, publicista, a Könyvtári Szemle, a Rádió Újság, a Könyvtártudományi Szemle, a Könyvtártudományi Beszámoló, a Magyar Könyvszemle, illetve Pikler Blankával a Magyar Könyvészet szerkesztője) 1884-1970.

Vele: Uray Géza (veje; orientalista, nyelvész, tibetológus) 1921-1991.

1-401: Koller György (jogász, a Koller Galéria megalapítója és vezetője) 1923-1996.

1-427: Götz Gusztáv (evezős, Európa-bajnok és kétszeres ezüstérmes, nyolcszoros magyar bajnok) 1900-1970.

1-436: Zalányi Béla (paleontológus, geológus) 1887-1970.

1-445: Brückner János (gépészmérnök, hangmérnök, vetítéstechnikus; a hangosfilm és a szinkronizálás egyik hazai úttörője, a közép- és felsőfokú technikusképzés újjászervezője) 1904-1986.

1-510: Kőrösy László (miniszteri tanácsos) 1886-1939.

1-527: Péter György (közgazdász, statisztikus, matematikus, címzetes egyetemi tanár, tanszékvezető; Szeged alpolgármestere, az Országos Társadalombiztosító Intézet vezérigazgatója, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, az 1968-as gazdasági reform egyik előkészítője; a Statisztikai Szemle főszerkesztője, a Demográfia szerkesztőbizottságának elnöke, több számítási módszer hazai bevezetője; Pikler Emmi gyermekgyógyász férje; öngyilkos lett) 1903-1969.

1-544: Fejéregyházi Csapody István, ifj. /Csapodi/ (szemész, főorvos, címzetes egyetemi tanár; az élő szemről kontaktüvegekhez való mintavétel módszerének kidolgozója; a Magyar Szemorvostársaság főtitkára, majd elnöke; id. Csapody István szemész fia, Csapody Vera botanikus öccse) 1892-1970.

Vele: Mócsy Márta (felesége; szemész) 1897-1980.

1-549: Vertse Albert (ornitológus, fotóművész) 1906-1979.

1-555: Mécs Alajos /Mayer/ (író, publicista) 1893-1978.

1-619: Skerlecz Iván (tájfutó, magyar bajnok; sportvezető, a Magyar Tájfutó Szövetség elnöke) 1939-1996.

1-646: Ivánka Csaba (színművész, színházi rendező) 1948-1996 [Pusztai Ágoston, 1998].

1-660: Vaszkó Mihály (pszichológus, pedagógus, neveléstörténész, egyetemi tanár, parasztpárti politikus; a munkalélektani kutatások hazai megalapozója, az MTA Gyermeklélektani Intézetének osztályvezetője, a Pedagógiai Szemle felelős szerkesztője) 1920-1970.

1-676: Csapek Károly (festőművész) 1904-1976.

1-694: Irsy László /Irsik/ (építész, építészeti író; a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke, az Erőmű Tervező Iroda főépítésze, a Magyar Építőművészet szerkesztője) 1895-1981.

1-756: Szántó Tibor /Czien/ (grafikus, tipográfus, könyvművész, művelődéstörténész, főiskolai tanár; kiadói szerkesztő, a Magyar Helikon Kiadó igazgatója; a Magyar Bibliofil Társaság főtitkára, a Magyar Grafika és az Interpress-Grafik szerkesztője) 1912-2001.

1-786: Schiller Alfréd, id. (fotóművész, műtárgyfényképész, tipográfus; a színes képek nyomdai sokszorosításának hazai úttörője, több nyomdai műszer kifejlesztője, az érintkezőrács meghonosítója) 1905-1970.

1-787: László Gyula (régész, történész, muzeológus, egyetemi tanár; festőművész, grafikus, művészeti író; a Magyar Nemzeti Múzeum középkori osztályának vezetője, a kettős honfoglalás elméletének kidolgozója; Vida Mária festő férje) 1910-1998.

1-788: Burgert Róbert (mezőgazdász, címzetes egyetemi tanár, MSZMP-politikus; a Pécsi, majd a Bábolnai Állami Gazdaság igazgatója, a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vezérigazgatója) 1924-1999.

1-804: Herepey-Csákányi Győző (sebész, főorvos, egyetemi magántanár) 1888-1945.

1-810: Földes István (mikrobiológus, immunológus, címzetes egyetemi tanár; az Országos Korányi Tbc Intézet tudományos igazgatója, az MTA Mikrobiológiai Kutatócsoportjának igazgatója) 1921-2002.

1-811: Járay József (operaénekes) 1913-1970. Sírfelirata: "Ó, miért nem fogtad jobban a kezem?" (Katona József: Bánk bán)

1-850: Dévay Camilla (színművésznő; Udvaros Béla rendező felesége) 1922-1998. Sírfelirata: "Élektra"

1-895/896: Szederjei Ákos (erdőmérnök, író, a Nimród szerkesztője) 1911-1991.

1-903/904: Rödönyi Károly (gépészmérnök, a Magyar Államvasutak vezérigazgatója, államtitkár, közlekedés- és postaügyi miniszter; a Közlekedéstudományi Egyesület főtitkára, majd elnöke, a Nemzetközi Vasúti Szövetség, valamint a Győr- Sopron-Ebenfurti Vasút elnöke) 1911-1995.

1-907/908: Steinhausz Tibor (építészmérnök, statikus) 1944-1999.

1-927/928: Dénes István (miniszteri tanácsos) 1864-1943.

1-929/930: Borsos Miklós (szobrász- és éremművész, grafikus, főiskolai tanár; festő- és iparművész, ötvös, illusztrátor, író) 1906-1990 [a relief saját műve: "Hajnal", 1981; síremlék: Kampfl József].

Vele: Kéry Ilona (felesége; kertművészeti író) 1911-2001.

1-931: Török Richárd (szobrászművész) 1954-1993 [saját műve].

1-932: Maróti János (szobrászművész) 1916-1987.

1-941/942: Prahács Margit (zenetörténész, esztéta, egyetemi magántanár, zenekritikus; bibliográfus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola könyvtárának vezetője) 1893-1974.

Vele: Kratochwill Mimi (művészettörténész) 1902-1990.

 

Akadémiai körönd ("320")

1-1/2: Bolgár Elek /Beuer/ (történész, jogász, akadémiai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; kommunista politikus, külügyi népbiztos-helyettes, majd államtitkár, diplomata, publicista, a New York-i Népakarat szerkesztője; a Történelmi Materializmus Kutatóintézetének igazgatója, az MTA tagja) 1883-1955.

1-3/4: I. Tóth Zoltán /Inokai-Tóth/ (történész, bibliográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője, a Magyar Történelmi Társulat alelnöke, az MTA tagja; 1956. október 25-én a Parlamentnél lelőtték) 1911-1956.

1-5/6: Bulla Béla (geográfus, geomorfológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, a modern negyedkor-kutatások és a klimatikus morfológiai irányzat hazai megalapozója; a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, az MTA Földrajztudományi Kutatócsoportjának igazgatója, a Földrajzi Értesítő főszerkesztője, az MTA tagja) 1906-1962.

1-7/8: Schulek Elemér (kémikus, farmakológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a modern gyógyszerkutatás és hatósági gyógyszerellenőrzés hazai megalapozója, a magyar analitikai kémiai iskola létrehozója, az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója és kémiai osztályának megszervezője; a nemzetközi rangú Magyar gyógyszerészkönyv megalkotója, az Acta Pharmaceutica Hungarica főszerkesztője, az MTA tagja) 1893-1964.

1-9/10: Kniezsa István (nyelvész, filológus, szlavista, településtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; az Erdélyi Tudományos Intézet igazgatója, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, az Études Slaves et Roumaines, majd a Studia Slavica szerkesztője; az MTA tagja) 1898-1965.

1-11/12: Zimmermann Ágoston (állatorvos, anatómus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, az Állatorvosi Főiskola, majd a Műegyetem rektora; a Természettudományi Társulat elnöke, az Állatorvosi Lapok szerkesztője, az MTA tagja) 1875-1963.

1-13/14: Horváth János (irodalomtörténész, egyetemi tanár, műkritikus, a magyarországi latin irodalom kutatásának egyik úttörője; a Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyik megalapítója és titkára, a Minerva, valamint a Napkelet egyik szer- kesztője, a Kisfaludy Társaság és az MTA tagja) 1878-1961.

1-15/16: Hetényi Géza /Hecht/ (belgyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; az idegrendszer funkcionális zavarai, illetve a hipertónia és a fekélybetegségek összefüggésének egyik első kimutatója; az Acta Medica főszer- kesztője, az MTA tagja) 1894-1959.

1-17/18: Kodály Zoltán (zeneszerző, zenepedagógus, folklorista, karnagy, népdalgyűjtő, zenetörténész, író; a zenetörténet egyik legnagyobb kórusszerzője, az összehasonlító népzenetudomány és a hazai népzeneoktatás egyik megalapítója, Bartók Bélával az Új Magyar Zeneegyesület létrehozója; zenekritikus, akadémiai és főiskolai tanár, a Zeneakadémia aligazgatója, a Magyar népzene tára szerkesztője; a Művészeti Tanács, majd 1956-ban a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsának elnöke, a második világháborúban üldözöttek megmentője; az MTA Néptudományi, Zenetudományi, illetve Nyelvművelő Bizottságának elnöke, valamint Népzenei Kutatócsoportjának igazgatója, a Nemzetközi Népzenei Tanács elnöke, a Nemzetközi Zenepedagógiai Társulat díszelnöke, a Kisfaludy Társaság és több külföldi tudományos akadémia tagja, az MTA tagja és elnöke) 1882-1967 [Pátzay Pál, 1973 előtt].

Vele: Sándor Emma /Schlesinger/ (első felesége; műfordító, zeneszerző, népdalgyűjtő) 1863-1958.

1-19/20: Marton Géza (jogtudós, akadémiai és egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a kártérítési felelősség nemzetközi rangú kutatója, az MTA tagja; Marton Sándor pedagógus és Marton Lajos református teológus öccse) 1880-1957.

1-21/22: Varga József (vegyészmérnök, egyetemi tanár, a hazai kőolaj-finomító ipar egyik megalapítója, országgyűlési képviselő, iparügyi államtitkár, iparügyi, illetve kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter; a kénhidrogén-effektus felfedezője, több üzemanyagfajta előállítója, a hidrokrakk-eljárás kidolgozója; a Nagynyomású Kísérleti Intézet igazgatója, az MTA tagja) 1891-1956.

1-23/24: Zemplén Géza (kémikus, egyetemi tanár, a szerves kémia első hazai professzora; a modern magyarországi gyógyszeripar és a szerves vegyipar egyik megalapozója, számos szerves kémiai eljárás kidolgozója, az MTA tagja; Zemplén Győző fizikus öccse) 1883-1956.

1-25/26: Szladits Károly (jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar magánjog főszerkesztője; a Tudományegyetem első királyi kitüntetéssel avatott doktora; döntvénytár- szerkesztő, a Békejog és Békegazdaság szerkesztője, a Jogtudományi Közlöny első főszerkesztője; a hágai állandó nemzetközi választott bíróság, valamint az MTA tagja) 1871-1956.

1-27/28: Rácz Mihály (mezőgazdász, akadémiai tanár; a tömegszelekciós állattenyésztés első hazai alkalmazója, több gyapjútermelési eljárás kidolgozója) 1885-1957.

1-29/30: Zsirai Miklós (nyelvész, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, a Magyarosan, majd a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője, az MTA tagja és főtitkári irodájának vezetője) 1892-1955.

1-31/32: Szekfű Gyula (történész, levéltáros, egyetemi tanár, a szellemtörténeti irányzat legnagyobb hazai képviselője; országgyűlési képviselő, diplomata, publicista, a Magyar Szemle alapító szerkesztője; a Magyar Szemle Társaság megalapítója, Hóman Bálinttal a Magyar történet szerzője, az MTA tagja) 1883-1955 [Pátzay Pál, 1958].

2-3/4: Jávorka Sándor (botanikus, geobotanikus, tudománytörténész, címzetes egyetemi tanár; a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának igazgatója, a Magyar Biológiai Társaság első elnöke; herbológiai szakember, számos növényalak felfedezője és névadója, az Acta Botanica főszerkesztője, az MTA tagja) 1883-1961.

2-5/6: Marót Károly /Kronstein/ (klasszika-filológus, vallástörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; az Ókortudományi Társaság első elnöke, az International Association for the History of Religions magyar bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1885-1963.

2-7/8: Csejthei Ratkovszky Ferenc (gépészmérnök, egyetemi magántanár, erőműtervező; feltaláló, a relé nélküli automatikus feszültségszabályozó, valamint a BoCo típusú fázis- és periódusváltós villamos mozdony szabadalmaztatója; a Ganz Villamossági Művek igazgatója, majd Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek vezérigazgatója, az MTA tagja) 1900-1965.

Vele: Csejthei Ratkovszky Károly (apja; erdőmérnök, zoológus, entomológus; a soproni állami erdőhivatal vezetője) 1862-1919.

2-9/10: Turóczi-Trostler József (irodalomtörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő; műfordító, publicista, műkritikus, az Acta Litteraria szerkesztője, az MTA tagja) 1888-1962 [Schaár Erzsébet, 1964].

2-11/12: Buzinkai Buzágh Aladár (kémikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a hazai kolloidkémiai kutatások elindítója, az Ostwald-Buzágh-féle üledékszabály és kontinuitási elv megállapítója, a kvantitatív adhézió-mérés módszerének kidolgozója; az MTA tagja) 1895-1962 [Pátzay Pál].

2-13/14: Maucha Rezső (kémikus, limnológus, címzetes egyetemi tanár; a hidrobiológiai, produkciós biológiai, és tótípustani kutatások hazai megalapítója, több vízelemzési módszer kidolgozója, az élővizek anyag- és energiaforgalmának egyik első kutatója; a Halélettani és Szennyvízvizsgáló Kísérleti Állomás igazgatója, a Magyar Biológiai Társaság és a Nemzetközi Limnológiai Társaság alelnöke, a Nemzetközi Hidrokémiai Bizottság elnöke, az MTA tagja és osztályelnöke) 1884-1962.

Urnaház [Matzon Frigyes, 1978]

1: Csűrös Zoltán (vegyészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, kétszer a Műegyetem rektora; feltaláló, a polimerkémiai, a heterogén katalízissel kapcsolatos, valamint a makromolekuláris kémiai kutatások hazai megalapozója; az MTA Szerves Kémiai Technológiai Kutatócsoportjának vezetője, a Búvár társszerkesztője, az Acta Chimica és a Periodica Polytechnica főszerkesztője, az Élet és Tudomány szerkesztőbizottságának elnöke, az MTA tagja) 1901-1979.

3: Alexits György (matematikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, az approximáció-elmélet és a Fourier-sorok egyik legjelentősebb hazai kutatója; műkritikus, publicista, a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; vallás- és közoktatásügyi államtitkár, a Magyar Tudományos Tanács főtitkára, az MTA Matematikai Kutatóintézetének igazgatója, a Bolyai János Matematikai Társulat díszelnöke; az Acta Mathematica főszerkesztője, az MTA tagja, osztályelnöke és főtitkára; Alexics György nyelvész fia) 1899-1978.

4: Péter Rózsa (matematikus, műkritikus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; a matematikai logika egyik legkiválóbb hazai művelője, oktatási reformer, az MTA tagja) 1905-1977.

5: Imre Samu (nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatóhelyettese, az Atlas Linguarum Europae magyar bizottságának elnöke; a Népünk és Nyelvünk, valamint Deme Lászlóval A magyar nyelvjárások atlasza szerkesztője, az MTA tagja és kiadói tanácsának elnöke) 1917-1990.

6: Elekes Lajos (történész, levéltáros, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a Magyar Országos Levéltár főigazgató-helyettese, az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője, a Magyar Történelmi Társulat főtitkára, majd alelnöke, a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont igazgatója; a Századok szerkesztőbizottságának elnöke, az MTA tagja) 1914-1982.

Vele: Földes Éva (felesége; pedagógus, neveléstörténész, sporttörténész, főiskolai tanár; művészeti olimpiai bronzérmes; publicista, kiadói szerkesztő, az Asszonyok szerkesztője, az MTA Neveléstörténeti Albizottságának titkára; baleset áldozata) 1914-1981.

7: Kardos László (irodalomtörténész, műkritikus, műfordító, egyetemi tanár, tanszékvezető, vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos; publicista, a Nagyvilág főszerkesztője; a debreceni Ady Társaság főtitkára, a Tudományos Ismeretter- jesztő Társulat és a Magyar-Szovjet Baráti Társaság alelnöke, az MTA tagja; Pándi Pál irodalomtörténész apja) 1898-1987.

8: Kaszab Zoltán (zoológus, entomológus, közel háromezer faj és alfaj felfedezője; a Természettudományi Múzeum főigazgatója és állattárának vezetője, az MTA Zoológiai Bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1915-1986.

9: Miskolczy Dezső (ideg- és elmegyógyász, neuropatológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézet- és klinikaigazgató, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora; a synapsis-elfajulás kísérleti módszerének kidolgozója, Kolozs- várott az első hazai idegsebészeti osztály megszervezője; a Felsőház tagja, a Magyar Psychologiai Társaság, a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága, valamint az Egészségügyi Tanács elnöke, a Román Tudományos Akadémia, a hallei Leopoldina Akadémia, valamint az MTA tagja) 1894-1978.

10: Tálasi István (etnográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán; a magyar történeti etnográfiai iskola megalapítója, az MTA Néprajzi Bizottsága és a Magyar Néprajzi Társaság elnöke; az Acta Ethnographica, az Agrártörténeti Szemle, az Ethnographia, valamint a berlini Demos egyik szerkesztője, az MTA tagja) 1910-1984.

11: Hahn István (történész, vallástörténész, műfordító, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Ókortörténeti Bizottságának elnöke, az Ókortudományi Társaság társelnöke, az MTA tagja; Magyarországon az egyetlen akadémikussá választott rabbi) 1913-1984.

12: Tamás Lajos /Treml/ (nyelvész, szótárszerkesztő, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora; az Erdélyi Tudományos Intézet, az Idegen Nyelvek Főiskolája, majd az MTA Nyelvtudományi Intézete igazgatója, az MTA tagja és osztálytitkára) 1904-1984.

13: Csizmadia Ernő (agrárközgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem rektora; gazdaságpolitikus, az MTA tagja) 1924-1984.

14: Kardos Lajos (elmegyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, a modern hazai pszichológusképzés egyik elindítója; az MTA Pszichológiai Bizottságának társelnöke, a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke, az MTA tagja) 1899-1985.

15: Major Máté /Mayer/ (építész, építészettörténész, író, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, dékán, kormánybiztos; a CIAM tagja, a Szocialista Képzőművészek Csoportjának titkára, az Új Építészet Körének alelnöke, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke; az Új Építészet, majd az Építés - Építészet főszerkesztője, a Magyar Építőművészet szerkesztőbizottságának elnöke, az MTA tagja) 1904-1986.

16: Szabó Imre (jogtudós, egyetemi tanár, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének igazgatója, az MTA tagja, főtitkár-helyettese, majd alelnöke) 1912-1991.

17: Hermann István (filozófus, esztéta, műkritikus, filozófiatörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Magyar Filozófiai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke, az MTA tagja; Heller Ágnes filozófus első férje) 1925-1986.

18: Révész György (fül-orr-gégész, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató, alezredes; az Országos Fül-Orr-Gégészeti Intézet igazgató főorvosa, a gégészeti microchirurgia hazai bevezetője, a Magyar Fül-Orr-Gégészek Egyesületének főtitkára; Hollán Zsuzsa hematológus férje) 1915-1986.

19: Pándi Pál /Kardos/ (irodalomtörténész, műkritikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; művelődéspolitikus, publicista, a Kritika egyik újraindítója és felelős szerkesztője; a Magyar Irodalomtörténeti Társaság titkára, az MTA tagja; Kardos László irodalomtörténész fia) 1926-1987.

20: Bognár Géza (gépészmérnök, a Távközlési Kutatóintézet igazgatóhelyettese, majd tudományos igazgatója, a sokcsatornás mikrohullámú rádióösszeköttetések úttörője; az Union of Radio Science International magyar bizottságának elnöke, a Lengyel Tudományos Akadémia tagja, az MTA tagja, titkára, osztályelnöke, majd alelnöke) 1909-1987.

21: Kovács György (vízépítő mérnök, hidrológus, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet igazgatóhelyettese, majd főigazgatója, a szivárgás hidraulikájának legjelentősebb hazai kutatója; a Magyar Hidrológiai Társaság főtitkára, az MTA Vízgazdálkodástudományi, illetve Hidraulikai Bizottságának, valamint a Hidrológiai Tudományok Nemzetközi Szövetségének elnöke, a Hidrológiai Közlöny főszerkesztője, az MTA tagja) 1925-1988.

22: Béll Béla (meteorológus, agrometeorológus, címzetes egyetemi tanár, az aeroklima- tológia hazai úttörője, a magaslégköri szélmérő hálózat és a rádiószondás mérések megszervezője; az Országos Meteorológiai Intézet igazgatóhelyettese, a pestlőrinci Aerológiai Obszervatórium igazgatója, az MTA Meteorológiai Bizottsága és a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke, az MTA tagja) 1908-1988.

23: Mályusz Elemér (történész, művelődéstörténész, levéltáros, egyetemi tanár; a népiség- és településtörténeti kutatások hazai megalapítója és vezetője; a Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár és a Zsigmond-kori oklevéltár szerkesztője, a Századok társszerkesztője, az MTA tagja) 1898-1989.

Vele: Császár Edit (felesége; színháztörténész) 1910-1992.

24: Király István (irodalomtörténész, műkritikus, egyetemi tanár, tanszékvezető, országgyűlési képviselő; az Országos Köznevelési Tanács, valamint a Magyar Irodalomtörténeti Társaság titkára, az MTA Irodalomtudományi Bizottságának elnöke, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság alelnöke; a Csillag, a Kortárs, majd a Szovjet Irodalom szerkesztője, a Világirodalmi Lexikon főszerkesztője, az MTA tagja; Király Kálmán bőrgyógyász öccse) 1921-1989.

26: Martos Ferenc /Mayer/ (bánya- és kohómérnök, a Bányászati Kutatóintézet igazgatója, a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet tudományos vezérigazgató-helyettese; az MTA Bányászati Bizottságának elnöke, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület főtitkára, majd alelnöke; a Geonómia és Bányászat, illetve az Acta Geodaetica, Geophisica et Montanistica főszerkesztője, az MTA tagja és osztályelnöke) 1918-1989.

27: Erdős Péter (közgazdász, villamosmérnök, egyetemi tanár, intézetigazgató; vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének osztályvezetője, az 1968-as gazdasági reform egyik előkészítője; az MTA tagja) 1910-1990.

28: Donhoffer Szilárd (belgyógyász, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora, országgyűlési képviselő; a Magyar Élettani Társaság, az MTA Bányaegészségügyi és Bányászati Ergonómiai Bizottsága, valamint a pécsi akadémiai bizottság elnöke, az MTA tagja és osztályelnöke) 1902-1999.

29: Kovács István (jogtudós, államjogász, egyetemi tanár, tanszékvezető; Veszprém vármegye alispánja, belügyminiszteri tanácsos, az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének igazgatóhelyettese, a Nemzetközi Közigazgatástudományi Társaság alelnöke; az 1989 előtti alkotmányjogi reformtörekvések egyik vezetője, az MTA tagja) 1921-1990.

30: Hazay István (mérnök, geodéta, kartográfus, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, a Műegyetem rektora, oktatási reformer; a mechanikai és statikai kiegyenlítés módszertanának kidolgozója, az országos háromszögelési hálózat egyik újjászervezője; az MTA Geodéziai Bizottsága, valamint az Aranyokleveles Mérnökök Köre elnöke, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület társelnöke, az MTA tagja) 1901-1995.

31: Barta György (geofizikus, egyetemi tanár, tanszékvezető; a hazai földmágnességi kutatások egyik vezetője, a Tihanyi Geofizikai Obszervatórium megalapítója, a geoid fizikai hátterének leírója; a Magyar Geofizikusok Egyesületének társelnöke, az MTA tagja) 1915-1992.

33: Juhász-Nagy Pál (ökológus, biológus, biomatematikus, egyetemi tanár; a szuprain- dividuális biológia hazai úttörője, a magyar ökológiai terminológia megalkotója; az MTA Biomatematikai Kutatócsoportjának vezetője, valamint Elméleti Biológiai és Biológiatörténeti Bizottságának elnöke, az MTA tagja; Juhász-Nagy Sándor miniszter fia) 1935-1993.

34: Máthé Imre (biológus, agrobotanikus, ökológus, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató, kétszer az Agrártudományi Egyetem rektora; a debreceni egyetemi botanikus kert megbízott igazgatója, az MTA Botanikai Bizott- ságának elnöke, az MTA tagja) 1911-1993.

35: Hoch Róbert (közgazdász, egyetemi tanár, az 1968-as gazdasági reform egyik előkészítője; az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének igazgatóhelyettese és Közgazdaságtudományi Bizottságának alelnöke, az MTA tagja) 1926-1993.

36: Bartha Adorján (állatorvos, virológus, címzetes egyetemi tanár, az Aujeszky-be- tegség elleni vakcina és az aktív immunizálási módszer kidolgozója, több vírusfajta első leírója; az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézetének igazgatója, az MTA tagja) 1923-1996.

21/1. parcella

1-2: Marek József (állatorvos, főiskolai és egyetemi tanár, klinikaigazgató, a Felsőház tagja; műszertervező, a Marek-kór első leírója, a mételykór ellen világszerte elterjedt Distol nevű gyógyszer feltalálója; az Országos Állategészségügyi Tanács elnöke, a hallei Leopoldina Akadémia tagja, az MTA tagja és osztályelnöke) 1868-1952.

1-3: Stubnyán István (bányamérnök, a Fejér megyei Bauxitbányák igazgatója, a Magyar Alumíniumipari Tröszt vezérigazgató-helyettese; a nagyüzemi bauxitbányászat hazai megalapozóinak egyike) 1927-1980.

1-13: Szobotka Tibor (író, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens; publicista, rádiós szerkesztő, a Magyar Rádió műsorfőtitkára, a Magyar PEN Klub alelnöke; Szabó Magda író férje) 1913-1982 [Szabó Magda terve nyomán; "Niké"].

1-25/26: Berény Róbert (festőművész, grafikus, a Nyolcak tagja, főiskolai tanár, szabadiskola-alapító; publicista, plakáttervező, zenei író) 1887-1953 [Lesenyei Márta, 1983 előtt].

1-55/56: Dummel Nándor (agrármérnök, kormányfőtanácsos) 1872-1954.

1-67/68: Kálmán Istvánné 1920-1967 [Dunaiszky Lőrinc, 1833].

1-69/70: Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi Zsigmond (vadászíró, utazó, az Erdészeti Központ vadászati felügyelője; gróf Széchenyi István bátyjának, gróf Széchényi Lajosnak - második házasságából leszármazott - dédunokája, gróf Széchényi Viktor főispán fia) 1898-1967.

1-75/76: Kassák Lajos (költő, író, műfordító, festőművész, grafikus, műkritikus; az európai konstruktivizmus egyik úttörője, a hazai avantgárd művészet első vezéralakja és teoretikusa, a képarchitektúra irányzatának kidolgozója; A Tett, a Ma, a Dokumentum, majd a Munka megindítója és szerkesztője, a Munka-kör vezetője, az Alkotás, a Kortárs és az Új Idők egyik szerkesztője; szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Művészeti Tanács alelnöke; Kassák Erzsébet költő bátyja, Simon Jolán színésznő második férje, Nagy Etel táncművész nevelőapja) 1887-1967 [saját műve alapján Vilt Tibor, 1977]. Sírverse: "Éltem bár nem akarták hogy éljek. / Dolgoztam bár nem hagyták hogy dolgozzam. / Meghaltam. Mi mást tehettem volna. / Bocsássátok meg minden jóságomat." (Kassák Lajos: Sírfeliratom)

Vele: Kárpáti Klára (második felesége; pedagógus, a Kassák Múzeum egyik létrehozója) 1914-1986.

1-90: Stettner Béla (grafikus, a Kisgrafika Barátok Körének művészeti vezetője) 1928-1984.

1-93: Kardos György (építész, építészettörténész, egyetemi tanár, az Építőipari Műszaki Egyetem egyik megszervezője és első rektora; az 1945 utáni hazai építészképzés egyik kialakítója) 1902-1953.

1-113: Pikler Emmi (gyermekgyógyász, pedagógus, a csecsemő- és gyermekápolónők képzésének egyik megszervezője; a Lóczy úti Csecsemőotthon - később Csecsemőotthonok Országos Módszertani Intézete - megalapítója és első igazgató főorvosa; Péter György közgazdász felesége) 1902-1984.

1-124: Mester Endre (sebész, egyetemi tanár, tanszékvezető, klinikaigazgató; a Bajcsy-Zsilinszky Kórház igazgató főorvosa, a Magyar Sebész Társaság elnöke; a lézer orvosi felhasználásának egyik hazai úttörője) 1903-1984 [Kampfl József, 1985].

2-7: Kálnoky László (költő, író, műfordító, kiadói szerkesztő; a második világháborúban üldözöttek megmentője; Kálnoky István egri polgármester fia) 1912-1985 [Sugár János].

2-8: Gulyás József (közgazdász, egyetemi docens, főiskolai tanár, a Külkereskedelmi Főiskola főigazgatója) 1932-1983.

2-14: Zboray Béla (filatelista) 1908-1986.

2-16: Bernáth Aurél (festőművész, grafikus, író, főiskolai tanár; a Magyar Művészet szerkesztője) 1895-1982 [Pátzay Pál: "Szomorúság"; első változata: 1931, felavatva: 1985].

Vele: Pártos Alice (felesége; balneológus, reumatológus, főorvos, a hazai reumatológiai intézményrendszer egyik megszervezője; öngyilkos lett) 1901-1966.

2-33: Boháty Miklós (száztizennégyszeres válogatott kosárlabdázó, magyar bajnok; sportvezető) 1935-1983.

2-38: Béres Jenő (festőművész, főiskolai tanár; öngyilkos lett) 1912-1981.

2-44: Góth Ferenc (jogász, kúriai tanácselnök) 1864-1933.

2-57: Vadász János (operatőr, tudományos filmrendező, fotográfus, gyógypedagógus) 1903-1977.

2-63: Gyenes András (MSZMP-politikus, országgyűlési képviselő, szakszervezeti vezető, diplomata, külügyminiszter-helyettes; a Magyar Testnevelési és Sporttanács elnökhelyettese, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke) 1923-1997.

2-74: Haeffner Emil (egyiptológus) 1892-1953.

2-77: Herczenik Miklós (operatőr, főiskolai tanár; filmrendező, forgatókönyvíró) 1930-1986.

2-80: Versényi Tibor (százados; 1956. október 28-án lelőtték) 1910-1956.

2-91: Serényi Gusztáv (író, publicista, gazdasági író, a Szabadság felelős szerkesztője; a Területvédő Liga, a Magyar Mezőgazdasági Társaság és a Magyar Földbérlők Szövetsége egyik megalapítója) 1880-1953.

3-25: Hedri Hedry Béla (altábornagy) 1879-1945.

3-27: Deák Tamás Róbert (író, költő, műfordító, esszéíró; publicista, az Igaz Szó, a Művészet és az Új Élet szerkesztője) 1928-1986.

4-1: Mátyás Ferenc (költő, író, publicista, kiadói szerkesztő) 1911-1991.

6-12: Horváth Károly (nyelvész) 1913-1952.

21/2. parcella

1-11/12: Ároktői Csőke Ferenc (miniszteri tanácsos) 1851-1909.

1-29: Vincze István (etnográfus, gazdaságtörténész, muzeológus, az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának igazgatóhelyettese) 1922-1982.

1-38: Dávid István (jogász, kúriai tanácselnök) 1877-1953.

1-43: M. Kotányi Erzsébet /Márkusné/ (zongoraművész, zenepedagógus, korrepetitor) 1896-1982.

1-49: Papp Gábor (grafikus, iparművész, embléma- és plakáttervező; a hazai reklámgrafika egyik megújítója) 1918-1982.

1-53: Ungváry László /Untener; Ungvári/ (színművész, főiskolai tanár; a színpadi mozgás főiskolai oktatásának kezdeményezője és az első tanterv összeállítója) 1911-1982 [Somogyi József].

Vele: Szécsi Klára (felesége; brácsaművész) 1923-2002.

1-56: Benedek Sándor (református lelkész, teológiai tanár, egyetemi magántanár; egyházi író, egyházkerületi főjegyző, könyvtáros, az Új Ösvény szerkesztője; az Országos Református Lelkész Egyesület és az Országos Református Presbiteri Szövetség titkára) 1904-1983.

1-66/67: Radnai Béla /Rausch/ (szobrászművész, főiskolai tanár; grafikus, karikaturista) 1873-1923.

Vele: Radnai Béla, ifj. (fia; patológus, címzetes egyetemi tanár, főorvos; a Dél-pesti Orvosetikai Bizottság elnöke) 1912-1990.

1-73: Szentirmay Ödön (jogász, kúriai tanácselnök, egyetemi magántanár; jogi író, törvénytár-szerkesztő) 1876-1953. Sírfelirata: "Nagy tudásoddal, nemes jóságoddal mennyin segitettél! Légy áldott érte!"

1-77: Pantó Gábor (geológus, mineralógus, egyetemi tanár, az MTA Geokémiai Bizottságának elnöke, az MTA tagja) 1917-1972.

Vele: Pantó Dezső (apja; bányamérnök, geológus) 1884-1975.

1-78: Rédey Tivadar (könyvtáros, irodalom- és színháztörténész, műkritikus; az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettese és hírlaptárának vezetője, a színháztörténeti gyűjtemény megalapítója; a Magyar Könyvszemle szerkesztője, a Kisfaludy Társaság és az MTA tagja) 1885-1953.

Vele: Zámor Ferenc /Zsabokrszky/ (sógora; gépészmérnök, a Ganz és Társa Rt. főmérnöke, majd igazgatója, a gyár számos termékének - például a teljesen acélvázas vasúti kocsi és a nagyvasúti motorkocsi - konstruktőre és bevezetője) 1877-1960.

Földes László (etnográfus, muzeológus, történész; a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára, az Ethnographia szerkesztője; öngyilkos lett) 1934-1980.

1-84: Kelemen János (műkritikus, publicista) 1909-1982.

1-91: Beleznai László /Breslmayer/ (úszó, négyszeres magyar és háromszoros osztrák bajnok; hétszeres válogatott vízilabdázó; sportvezető, vízilabda szövetségi kapitány, a Magyar Úszó Szövetség alelnöke, majd társelnöke; a modern vízilabda- szabályok és a versenyrendszer egyik kidolgozója) 1891-1953.

Vele: Subert Zoltán (sportíró, publicista, a Magyar Atlétikai Szövetség titkára) 1924-1995.

1-97: Barna István (revüíró és rendező, a Maxim Varieté igazgatója; filmrendező) 1920-1993.

1-102: Darabos Pál (gyermekgyógyász, az orvosi etikai bizottságok hazai megszervezője; szakszervezeti vezető, a Szakszervezetek Országos Tanácsa központi vezetőségének elnöke) 1911-1982.

1-111: Hettyey Aranka /makkoshetyei Stettner/ (színművésznő, akadémiai tanár) 1876-1953.

Vele: Nadányi Emil (férje; publicista, író, a Kolozsvári Hírlap szerkesztője, a 8 Órai Újság alapító főszerkesztője, a Budapesti Hírlap Rt. vezérigazgatója) 1881-1933.

1-115: Maróti Lajos Kálmán (író, költő, fizikus, a modern magyar természettudományi esszé úttörője; 1951-ig bencés szerzetes; a Gondolat Könyvkiadó irodalmi vezetője) 1930-1982.

1-116: Végh György /Kovalcze/ (költő, író, műfordító) 1919-1982 [Csíkszentmihályi Róbert].

1-122: Csiby Éva /Benkhardné/ 1955-1982 [Veszprémi Imre].

1-127: Gál István /Gász/ (irodalomtörténész, könyvtáros, publicista; az Ungarn és a Donaueuropa szerkesztője, az Apolló alapító szerkesztője, a Magyar-Angol, illetve a Magyar-Amerikai Társaság titkára; a második világháborúban üldözöttek megmentője) 1912-1982.

1-149: Schiffer Ferenc (publicista; Schiffer Pál politikus fia, ifj. Schiffer Pál filmrendező öccse) 1944-1982.

1-196: Ambrózy Sándor (szobrászművész) 1903-1992 [saját műve].

1-201: Fuchs István 1861-1913 [ifj. Vastagh György: "Szent Mihály"; 1915].

2-76: Auer Károly (jogász, kúriai bíró) 1869-1928.

2-102: Nagypál László (operaénekes, énekpedagógus) 1915-1982.

2-116: Antal A. József (szobrászművész) 1908-1982.

2-129: Mester Tibor (színművész) 1906-1952.

2-138: Lengyel Miklós (irodalomtörténész, író; Benedek Elek író veje, Lengyel Tamás történész apja) 1878-1952.

Vele: Lengyel Dénes (fia; irodalomtörténész, író, pedagógus, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatóhelyettese) 1910-1987.

Kovács Ágnes /Lengyel Dénesné/ (etnográfus, folklorista, mesegyűjtő, műfordító, tudománytörténész; a magyar népmese-katalógus összeállításának vezetője; Szentimrei Jenő költő lánya) 1919-1990.

2-148: Nagy Tamás (kosárlabdázó, sportvezető, az Országos Testnevelési és Sport Hivatal elnökhelyettese, a Magyar Úszó Szövetség elnöke) 1941-1983.

3-36: Bíró János (evezős, háromszoros magyar bajnok) 1924-1983.

4-10: Jendrassik Alfréd (építész, a modern egészségügyi építészet egyik hazai úttörője; Jendrassik Jenő fiziológus fia, Jendrassik Ernő ideggyógyász és ifj. Jendrassik Jenő festő öccse, Jendrassik Kornél gépészmérnök bátyja) 1866-1932.

Vele: Jendrassik Aladár (fia; vegyészmérnök, biokémikus, egyetemi magántanár; az Országos Közegészségügyi Intézet igazgatója, az ivóvízellátás hazai kiépítésének egyik vezetője) 1896-1945.

5-29: Polónyi Nóra /Tóth Andrásné/ (történész, művelődéstörténész, történeti statisztikus, levéltáros) 1915-1985.

7-28: Simon Menyhért (költő, író, műfordító; publicista, az ungvári Kárpáti Híradó főszerkesztője, a Magyar Írás felelős szerkesztője) 1897-1952.

7-44: Sóvágó Gábor (jogtanácsos, jogi író) 1919-1983.

8-14: Franz Károly (karmester) 1870-1952.

9-52: Czégi József (gépészmérnök, egyetemi docens, csapágyazás- és kenéstechnikai kutató) 1922-1983.

11-41: Tiszabeői Hellebronth János (1848-as honvéd főhadnagy) 1827-1906.

11-42: Horváth Károly (irodalomtörténész, főiskolai és címzetes egyetemi tanár, tanszékvezető; az MTA Textológiai Munkabizottságának vezetője) 1909-1995.

12-33: Pesti Szegedy-Maszák Elemér /Maszák/ (bakteriológus, iparfelügyelő; Barabás Miklós unokája, Szegedy-Maszák Hugó publicista és Barabás Ilona festő fia, Szegedy-Maszák Leona festő bátyja) 1868-1953.

12-47: Albán Imre (kartográfus, ezredes) 1894-1986.

18-22: László Imre (levéltáros) 1889-1953.

19-10: Putnoky Jenő (pszichológus, pedagógus, egyetemi docens) 1928-1982.

19-18: Egyedi László (gépészmérnök, épületgépész) 1902-1980.

20-17: Csizy Béla (grafikusművész) 1907-1977.

21-9: Molnár Tibor (színművész, író) 1921-1982.

21/3. (21/B.) parcella

1-11: Stössel Nándor (publicista) 1907-1992.

1-14: Halász Gyula (geográfus, író, műfordító, nyelvművelő; publicista, a Magyar Földrajzi Társaság titkára; Halász Imre publicista fia) 1881-1947.

1-20: Kákay Szabó György (restaurátor, festő- és szobrászművész, a Szépművészeti Múzeum főrestaurátora; számos modern restaurátori módszer hazai bevezetője, az első röntgent alkalmazó magyar restaurátor) 1903-1964.

1-43: Szappanyos Béla (római katolikus pap, budavári káplán; szobrászművész) 1930-1964 [saját műve].

1-51: Patz Katalin /Molnár Józsefné/ (iparművész) 1913-1981.

1-73: Erdélyi Pál (főorvos, egyetemi magántanár) 1886-1964.

1-90: Szabó Xavér Ferenc (zeneszerző, hegedűművész, akadémiai tanár) 1848-1911.

11/12. urnasír: Jánossy Ferenc (közgazdász, mérnök, a Nehézipari Központ igazgatóhelyettese, az Országos Építésügyi Hivatal elnökhelyettese; koncepciós per elítéltje; Bortstieber Gertrúd matematikus fia, Jánossy Lajos fizikus öccse, Lukács György nevelt fia) 1914-1997.

21/4. (21/A.) parcella

1-1/2: Ozoróczy Ervin (jogász, miniszteri tanácsos) 1885-1979.

1-6/7: Székelyhidy Ferenc (operaénekes, főiskolai tanár, az Operaház énekmestere; Kolozsvár tiszteletbeli főjegyzője) 1885-1954.

Vele: Marschalkó Rózsi (felesége; operaénekesnő, a Nemzeti Zenede tanára) 1887-1967.

1-28: Krompecher Ödön (patológus, onkológus, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán; a Krompecher-laphámrák, valamint az élőlényekben előforduló kristályosodás első leírója; az MTA tagja; Schulek Frigyes építész veje, Krompecher István anatómus és Korompay Bertalan etnográfus apja; öngyilkos lett) 1870-1926.

Vele: Korompay György /Krompecher/ (fia; építész, építészettörténész, urbanista, egyetemi tanár) 1905-1991.

1-39: Telegdi Polgár István (műfordító, műkritikus, dramaturg, publicista) 1918-1987.

1-44: Szászhelyi Péter Pál /Szalféter/ (vízépítő mérnök, az Országos Vízügyi Hivatal elnökhelyettese) 1913-1994.

1-57: Vészi Endre (író, költő, publicista, a Magyar Írók Szövetségének titkára) 1916-1987.

1-63/64: Greschik Gyula (gépészmérnök, a Gépszerkesztési Iroda vezetője) 1904-1982.

1-65/66: Vigyázó János /Büttel/ (jogász, író, a turistamozgalom egyik hazai úttörője; a Tihany Fürdő- és Gyógytelep Rt. megalapítója, a Turistaság és Alpinizmus szerkesztője, kiadóalapító) 1888-1962.

1-118: Schömer Ferenc (építész) 1858-1925.

Vele: Schömer Ervin (fia; építész) 1908-1982.

1-119: Gecser Lujza (textiltervező iparművész, a tértextil hazai úttörőinek egyike) 1943-1988 [R. Törley Mária, 1991].

2-38: Reich Károly (grafikus, illusztrátor, festőművész) 1922-1988 [egykori sírszobra: Kő Pál, 1990].

2-48: Ecsődi Ákos (festőművész) 1902-1983.

2-55: Dongó Pál (jogász, idegenforgalmi és balneológiai író) 1913-1986.

2-63: Benczédi László (történész, levéltáros, akadémiai tanár, publicista; a Magyar-Német Történész Vegyesbizottság titkára) 1929-1986.

3-2: Weisz Frigyes (műkertész) 1849-1908.

 

22. parcella

1-1/2: Bereczky Albert (református lelkész, a dunamelléki egyházkerület püspöke, kisgazdapárti politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, vallás- és közoktatásügyi államtitkár; a második világháború idején az üldözötteket mentő "Jó Pásztor" Bizottság, valamint a Magyar Függetlenségi Front egyik vezetője; az Országos Református Szabad Tanács felállításának kezdeményezője és elnöke, a zsinat és az egyetemes konvent lelkész-elnöke, a békepapi mozgalom egyik vezetője; a Magyar-Jugoszláv Társaság és a Magyar Kollégiumi Egyesület elnöke, a Református Igehirdető, a Református Figyelő és a Hálaadás szerkesztője, a Keresztyén Család és a Református Élet társszerkesztője; Mészöly Dezső író apósa) 1893-1966. Sírfelirata: "Az én atyámnak házában sok lakóhely van..." (Ján 14,2)

1-3/4: Országh Tivadar (hegedűművész, zeneszerző, főiskolai tanár, tanszakvezető; vonósnégyes-alapító, hangversenymester) 1901-1963.

1-5/6: Völcsey Rózsi (színművésznő) 1895-1966.

1-31/32: Bari Ágoston /Rosenthal/ (közgazdász, gazdaságtörténész, a Pénzintézeti Szemle szerkesztője) 1872-1938. Sírverse: "Kis sorsodat nagyobb után alázva / fejed lehajtod s mig az ideák / kristály világa fényt hajit reád, / Istennel térsz a megszolgált halálba."

1-37/38: Temesmórai Rittinger Imre (vasúti igazgató, kormányfőtanácsos) 1871-1931.

1-43/44: Vajdahunyadi Duma Béla (zálogházi igazgató, kormányfőtanácsos) 1874-1932 [Kallós Ede].

1-61/62: Garai Gábor /Ruprecht/ (költő, író, műfordító, műkritikus; az Élet és Irodalom főszerkesztő-helyettese, a Látóhatár főszerkesztője; a Magyar Írók Szövetségének főtitkára, az MSZMP KB titkára, a Magyar PEN Klub alelnöke; Marconnay Tibor költő fia) 1929-1987. Sírfelirata: "- El ne hagyjatok / én is veletek maradok örökre."

1-63/64: Bajkay Tibor (fül-orr-gégész, címzetes egyetemi tanár, főorvos) 1895-1957.

1-65/66: Gróf Nándor (mesterszakács, gasztronómus) 1914-1983.

1-69/70: Oszetzky Tamás (történész, ezredes) 1916-1987.

1-75/76: Komlós Vilmos (színművész, író) 1893-1959. Sírverse: "Nem tudom hinni: nem vagy / se virágnak, se papnak / szavára, melyek furcsán: / örökre bucsuztattak."

1-77/78: Zelk Zoltán /Zelkovits/ (költő, író, publicista, a Kisdobos szerkesztője; 1956-ban az írói ellenzék egyik vezetője; második felesége Sinka Erzsébet irodalomtörténész) 1906-1981 [Borsos Miklós: "Sirály"]. Sírfelirata: "Mert nincs diadal a halálon, csupán a dal! A dal! A dal!"

Vele: Bátori Irén (első felesége; író, költő, publicista, zenepedagógus) 1905-1958.

1-94: Pilinszky János (költő, író, műfordító, műkritikus, publicista; az Újhold társszerkesztője) 1921-1981 [Rétfalvi Sándor].


Pilinszky János síremléke Rétfalvi Sándor műve, Gerle János felvétele, 1998

1-98: Bene Géza (festőművész, grafikus, pedagógus) 1900-1960.

1-102: Gáll István (író, publicista, dramaturg) 1931-1982.

1-108: Ungvári Lajos (szobrászművész) 1902-1984.

1-118: May-Münster Kornélia (operaénekesnő) -1913.

1-129: Vass Antal (építész, főiskolai tanár) 1917-1988.

1-143: Spizzai gróf Markovits Ferenc (belgyógyász, egyetemi magántanár, igazgató főorvos) 1900-1958.

1-146: Vajdahunyadi Bodóczky Lajos (hegedűművész) 1901-1967.

1-147: Tomsay Piroska /Litkei Jenőné/ (írónő) 1899-1958. Sírfelirata: "Lehullott a vadgesztenye apró fehér szirma."

1-150: Pethe Lajos (bánya- és kohómérnök, az első világháború idején a Bányafelügyelőség vezetője, a hadászati fontosságú fémek termelésének, majd a selmecbányai főiskola és a körmöcbányai pénzverde áttelepítésének irányítója; az állami bányászat vezetője, a hazai bauxitkutatás, valamint a komlói bányafejlesztés egyik kezdeményezője, 1945 után az ásványbányászat egyik újjászervezője; oktatási reformer) 1879-1958.

1. sírbolt: Toputi Buzáth János (jogász, várospolitikus, Budapest alpolgármestere, a Székesfővárosi Községi Takarékpénztár elnöke; a gázgyárak és áramszolgáltatók, valamint a Műcsarnok fővárosi tulajdonba vételének vezetője) 1870-1936 [Horvay János].

1-160/161: Vasilescu Jánosné -1990 [Deim Pál].

1-167: Papp Péter (harmincnyolcszoros válogatott kosárlabdázó, Európa-bajnok és ezüstérmes; baleset áldozata) 1930-1958 [fotográfiával].

1-171: Palóczy Antal /Platzer/ (építész, urbanista, építészeti író, iparrajziskolai tanár) 1849-1927.

1-173: Fejéregyházi Csapody Vera (botanikus, muzeológus, festőművész, grafikus, a Sophianum Leánygimnázium igazgatója; az egyik legjelentősebb magyar növényillusztrátor; Csapody István szemész lánya, ifj. Csapody István szemész nővére) 1890-1985.

1-180: Szemethy Endre (színművész) 1903-1958.

1-183: Vas Zoltán /Weinberger/ (kommunista politikus, országgyűlési képviselő, külkereskedelmi miniszterhelyettes, író, publicista, műfordító; közellátási, majd szénügyi kormánybiztos, Budapest polgármestere, a Gazdasági Főtanács főtitkára, az Országos Tervhivatal elnöke, a Komlói Szénbányák igazgatója, a Minisztertanács, illetve az MKP KV titkárságvezetője, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetségének elnöke; első felesége Vadas Sára orvos) 1903-1983.

1-185: Kornis Gyula /Kremer/ (piarista szerzetes, filozófus, pedagógus, művelődéstörténész, történetfilozófus, egyetemi tanár, dékán, a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora; művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi államtitkár, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés elnöke; a két világháború között a hazai közoktatás egyik irányítója, a kultúrfölény-elmélet megfogalmazója; titkos tanácsos, a Felsőház és a Kisfaludy Társaság tagja, az Országos Közoktatási Tanács ügyvezető alelnöke, az MTA Filozófiai Bizottsága, valamint a Magyar Paedagogiai Társaság, a Franklin Társulat, a Magyar Külügyi Társaság, a Magyar Psychologiai Társaság, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság, a Magyar Filozófiai Társaság, a Felsőoktatási Egyesület és a Petőfi Társaság elnöke, az MTA tagja és elnöke) 1885-1958.

1-196: Márkus László (színművész) 1927-1985 [Búza Barna]. Sírfelirata: "Nyugodj békében szinészkirály."

Vele: Fráter Gedeon (mostohaapja; karmester, korrepetitor) 1919-1998.

1-197: Déry Tibor /Deutsch/ (író, költő, műfordító, publicista, a Dokumentum és a Gondolat társszerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, 1956-ban az írói ellenzék egyik vezetője; több külföldi akadémia tiszteletbeli tagja; második felesége Oravecz Paula író) 1894-1977 [Varga Imre].

2-1: Dobozy Elemér (belgyógyász, kardiológus, egyetemi magántanár, főorvos; a sztereo-elektrokardiográfia hazai bevezetője; Erdélyi Zsuzsanna folklorista férje, Erdélyi Pál irodalomtörténész veje) 1902-1986.

2-7: Zsebők Zoltán (radiológus, egyetemi tanár, főorvos, klinikaigazgató, számos modern radiológiai módszer hazai bevezetője; népjóléti államtitkár, az Országos Társadalombiztosító Intézet aligazgatója, az MTA Orvos-Radiológiai Kutatócsoportjának igazgatója, az Országos Béketanács és a Nemzeti Sírkert Bizottság elnöke; református egyházkerületi főgondnok, a zsinat világi elnöke) 1908-1984.

2-9: Akantisz Viktor (költő) 1864-1943.

2-15: Abaujszántói Kerekess József (alezredes, akadémiai tanár, 1945 után vezérezredes; 1919-ben a Vörös Hadsereg hadosztályparancsnoka, helyettes vezérkari főnök, Miskolc visszafoglalója) 1880-1961.

2-31: Dajka Margit /Dayka/ (színművésznő; Kovács Károly színész, majd Lajtos Árpád őrnagy felesége) 1907-1986.

2-51: Zawadowski Alfréd (jogász, bíró, a Legfőbb Állami Számvevőszék alelnöke, majd elnöke) 1862-1935.

Vele: Zamaróczy Jenő (veje; gépészmérnök, a Danuvia Rt. vezérigazgató-helyettese, az elemi műveletekre felosztott alkatrész-tömeggyártás hazai bevezetője) 1891-1957.

2-62: Kralovánszky Imre (bányaigazgató) 1877-1930. Sírverse: "Mindened voltunk / Mindenünk voltál / Nekünk éltél / Értünk dolgoztál!"

2-65: Szentkuty Pál /Drescher/ (művelődéstörténész, műfordító, költő, esztéta; könyvtáros, bibliográfus, a Magyar Bibliophil Társulat titkára) 1889-1957.

2-84: Kerekess István (jogász, kúriai tanácselnök, a Kúria elnöke; koncepciós per elítéltje) 1878-1958.

2-97: Duchon Béla (mérnök, geodéta; Budapest, majd Szeged háromszögelésének egyik vezetője) 1898-1961.

2-107: Orosz István (karmester) 1944-1985.

2-122: Ivits Tibor (hajómérnök, a Magyar Hajó- és Darugyár műszaki igazgatója, a hazai úszódaru-gyártás elindítója) 1935-1985. Sírfelirata: "A lét tegyen rendet, ne a halál." (Illyés Gyula)

3-9: Rab István (a pápai Református Kollégium igazgatója) 1886-1957.

Vele: Rab Zsuzsa /Rassy Tiborné/ (lánya; költő, műfordító, esszéíró; Kormos István költő második felesége) 1926-1998.

3-75: Kriván Pál József (geológus, klimatológus, tudománytörténész, egyetemi docens; a Magyarhoni Földtani Társulat főtitkára) 1927-1985.

3-97: Thuróczy Zsuzsa (iparművész, textil- és jelmeztervező) 1942-1985.

3-102: Mathiász Oszkár (festőművész) 1881-1925.

3-129: Vámosi Jenő (mezőgazdász, több takarmányszárítási eljárás kidolgozója vagy meghonosítója) 1918-1985.

3-133: Róna Frigyes (karnagy, korrepetitor, zeneszerző, író, műfordító; Ghánában egyetemi tanár és operaegyüttes-szervező) 1923-1985 [Horvay János; másodlagosan felhasznált mű].

4-113: Thury Levente (publicista, a Debreceni Független Újság főszerkesztője, a Külföldi Hírek szerkesztője) 1895-1958.

4-123: Mercader Jenő (kohómérnök, a korompai, majd a trineci hengermű vezetője, a Mercader-formula kidolgozója) 1884-1958.

5-11: Varga Gyula (jogász, ügyvéd, a Jogi Továbbképző Intézet igazgatóhelyettese, a Magyar Jogász Szövetség titkára; baleset áldozata) 1930-1984.

5-55: Szabó Sipos Tamás (rajzfilmrendező, grafikusművész, illusztrátor, díszlettervező) 1937-1985.

5-65: Harsányi István (közgazdász, egyetemi tanár, tanszékvezető; a Munkatudományi és Racionalizálási Intézet igazgatóhelyettese) 1913-1985.

5-79: Bajári Géza (huszonnyolcszoros válogatott kosárlabdázó, Európa-bajnoki bronzérmes, kétszeres magyar bajnok) 1919-1986.

5-81-től: Lazarista rend (Misszióstársaság) sírjai.

5-85: Dusik Tibor (lazarista szerzetes, tartományfőnök) 1925-2000.

5-95: Bordás Károly 1884-1958 [Mattioni Eszter].

6-60: Zalánfy Aladár (orgonaművész, orgonaépítő, zeneszerző; a Nemzeti Zenede tanára, főiskolai tanár, evangélikus egyházkerületi zenei főigazgató) 1887-1959.

7-10: Kuthy László (vezérezredes, honvédelmi államtitkár; 1944-ben ezredesként a katonai hírszerzés és elhárítás vezetője, a fegyverszüneti delegáció moszkvai útjának megszervezője; koncepciós per elítéltje; öngyilkos lett) 1896-1958.

7-12: Török Lajos (jogász, közgazdász, egyetemi docens) 1929-1984.

7-69: Gerő Sándor (gépészmérnök, épületgépész, gyárigazgató; az Arany-, Gyémánt- és Vasokleveles Mérnökök Körének ügyvezető titkára) 1882-1972.

8-1: Schaffer István (grafikusművész) 1896-1958.

8-17: Komjáti-Wanyerka Gyula (grafikusművész) 1894-1958. Sírverse: "Szépet és igazat alkotó lelked / az örökkévalóságban vár reánk / csak a tested porlik itten / édes férjem és anyám."

8-36: Hadzsics Kamilló (festőművész) 1885-1959.

8-46: Bán József /Baán/ (jégkorongozó, magyar bajnok) 1921-1994.

9-4: Ravazzini Angelo (festőművész) 1906-1978.

9-10: Korányi György (vegyészmérnök, nehézipari miniszterhelyettes; az Építőanyagipari Központi Kutatóintézet igazgatóhelyettese, a veszprémi Nehézvegyipari Kutatóintézet igazgatója; az MTA Szervetlen Kémiai Technológiai Bizottságának titkára, az Építőanyagipari Tudományos Egyesület főtitkára) 1920-1985.

10-10: Vincze György (publicista) 1932-1985.

22/1. parcella

1-1/2: Horváth Ferenc (közgazdász, államtitkár, ipari miniszter) 1942-2003.

1-5: Mészáros Ági (színművésznő) 1918-1989.

1-8: Karády Katalin /Kanczler/ (színművésznő, sanzonénekes) 1912-1990 [Fekete Tamás].

1-9: Kálmán György (színművész) 1925-1989 [Varga Imre].

1-11: Mialkovszky Erzsébet /Szinte Gáborné/ (jelmeztervező, festőművész; baleset áldozata) 1928-1988.

1-14: Basilides Zoltán (színművész, operaénekes; Basilides Sándor és Basilides Barna festőművészek, valamint Basilides Ábris rendező öccse) 1918-1988.

1-18: Zetényi Csukás Zoltán (állatorvos, mezőgazdász, akadémiai, főiskolai és egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató; a szakszerű utódellenőrzés hazai megalapozója, az MTA Állattenyésztési Kutatóintézetének osztályvezetője, az MTA tagja) 1900-1957. Sírfelirata: "Akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk." (Róm 14,8)

1-20: Galsai Pongrác (író, esszéíró, műkritikus, publicista, dramaturg; a Dunántúl társszerkesztője, a Grimasz megindítója és felelős szerkesztője; Cholnoky László kémikus veje) 1927-1988 [Nemes Ferenc, 1993]. Sírfelirata: "Lehet, hogy Isten a tenyerén hordott, de sohase a tenyere meleg oltalmában, csak a szélén, úgyszólván az ujjai tövében, ahol meg kellett kapaszkodnom..." (saját műve)

1-27: Fritsch Olga /Révhegyi Ferencné/ (énekpedagógus, főiskolai tanár) 1892-1987.

1-32: Zolnay Pál (filmrendező; Zolnay Zsuzsa színész bátyja, Schubert Éva színész első férje) 1928-1995.

1-34: Szombathy Viktor (író, műfordító, műkritikus, publicista; a Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület főtitkára, a komáromi Jókai Múzeum igazgatója, a Komáromi Lapok, a Magyar Vasárnap, a Magyar Írás, az Ünnep és a Forrás szerkesztője) 1902-1987.

1-41/42: Sólyom Janka /széki gróf Teleki Józsefné/ (színművésznő, sanzonénekes, költő) 1902-1972.

1-49: Hefty Gyula Andor (turisztikai író, síelő, a turistamozgalom és az alpinizmus hazai úttörőinek egyike; a Turistaság és Alpinizmus társszerkesztője) 1888-1957.

1-50: Demény Magda /Szávai Magda/ (zongoraművész, zenepedagógus, zenei író; a Budapesti Zenei Hetek egyik kezdeményezője, az Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezetének alapító főtitkára; öngyilkos lett) 1909-1976.

Vele: Szávai Nándor (férje; író, műfordító, esszéíró; pedagógus, tankerületi főigazgató, vallás- és közoktatásügyi államtitkár) 1906-1979.

1-54: Várkonyi Gábor (filmrendező, televíziós szerkesztő, a Magyar Televízió vezető rendezője; Várkonyi Zoltán rendező és Szemere Vera színésznő fia) 1947-1994. Sírverse: "Letéptem ezt a hangaszálat / már tudhatod az ősz halott / e földön többé sose látlak / ó idő szaga hangaszálak / és várlak téged tudhatod."

1-56: Edvi Illés Aladár (festőművész, grafikus, illusztrátor, főiskolai tanár, a Képzőművészeti Főiskola igazgatója; Karády Etel festő férje) 1870-1958.

1-59: Glatz Oszkár (festőművész, grafikus, a nagybányai művésztelep alapító tagja; főiskolai tanár, művészeti író; Wildner Mária festő férje) 1872-1958.

1-62: Boldizsár Iván /Betlen/ (író, publicista, szociográfus, műfordító, országgyűlési képviselő, külügyi államtitkár; a Magyar PEN Klub elnöke, az Országos Béketanács elnökhelyettese, a Nemzetközi PEN Klub elnöke; a Pester Lloyd, a Magyar Nemzet, a Béke és Szabadság, illetve a Hétfői Hírlap szerkesztője, a Szabad Szó, az Új Magyarország, a The New Hungarian Quarterly és a Színház főszerkesztője; Boldizsár Miklós író apja) 1912-1988.

1-70: Halász Géza (színművész; Bara Margit színész férje; öngyilkos lett) 1919-1957.

1-72: Neményi Lili (operaénekesnő, színművésznő, zongoraművész; a debreceni Csokonai Színház társigazgatója; Neményi László színigazgató nevelt lánya) 1902-1988. Sírfelirata: "Ölemben tartottam őket, most együtt pihenünk az igazi anya ölében, a haza földjében."

Vele (jelképes): Horváth Árpád (férje; színházi rendező, műkritikus, esztéta, műfordító; a debreceni Csokonai Színház igazgató-főrendezője, majd a Vígszínház főrendezője, a debreceni Színház szerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, a nyilasterror áldozata) 1899-1944.

Upor Tibor (díszlettervező, építész; Upor József kávéház-tulajdonos fia, Upor Péter színész apja) 1904-1960.

1-74: Básti Lajos /Berger/ (színművész, író, főiskolai tanár; 1945-ben az Arizona Irodalmi Varieté megalapítója és vezetője) 1911-1977 [Varga Imre: "King Lear"; 1980].

1-79: Gobbi Hilda (színművésznő, író; adományozó, alapítványtévő, a Horváth Árpád Színészkollégium, a Jászai Mari Színészotthon, az Ódry Árpád Színészotthon és a Bajor Gizi Színészmúzeum megszervezője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője; Gobbi Alajos hegedűművész unokája) 1913-1988 [Búza Barna].


Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
Tel.:+36 1 298-7500 | Fax: +36 1 298-7555 | E-mail
Utolsó módosítás: 2016.02.04. 12:52:06
oldaltérkép | ügyfélszolgálat   |  WWW Statisztika
Érvényes XHTML és CSS.