Iskolai nyilvántartások

Az iskolai nyilvántartások adatbázisa a budapesti középiskolákban érettségizett diákok adatait és az érettségi vizsga eredményét teszi közzé, az 1892-1911 közötti időszakra vonatkozóan. Egyes iskolák érettségi jegyzőkönyvei éppúgy fel lettek dolgozva, mint az azokról készült, az iskolák által a Budapesti Királyi Tankerületi Főigazgatósághoz beküldött másodlatok.

A levéltári nyilvántartó rendszerben található rekordok az érettségi jegyzőkönyvek bejegyzéseit reprezentálják, az érettségi vizsga és a diákok adataival. Az adatbázis tematikus, más levéltárak hasonló anyagát is felölelő, további mezőkkel – a gondviselő (apa, gyám) osztályanyakönyvekből nyert adataival – kibővített változatának használata a kutatóteremben kérhető. A nyilvántartó rendszerbe került adatbázisban több mint 16000 érettségiző személyes adatai és vizsgaeredményei lettek rögzítve.