Publikációk

Önálló kötet

Takáts Sándor: Fejezetek Komárom művelődés- és gazdaságtörténetéből. Sajtó alá rendezte: Hidvégi Violetta. Tatabánya, 1996. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 273 p.
id. Szinnyei József komáromi históriái. Sajtó alá rendezte: Hidvégi Violetta. Tatabánya, 1997. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 239 p.
Baranyay József: Kalandozások Komárom vármegyében. Sajtó alá rendezte: Hidvégi Violetta. Tatabánya, 1998. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 199 p.
Alapi Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből. Válogatta és sajtó alá rendezte: Hidvégi Violetta. Tatabánya, 2000. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 252 p.
Voit Krisztina: A budapesti sajtó adattára 1873-1950. Az adattár összeállításában közreműködött: Hidvégi Violetta. Budapest, 2000. Argumentum Kiadó 783 p.
A tudós, könyvtáralapító, kultúraközvetítő Kultsár István. Az előszót írta és sajtó alá rendezte: Hidvégi Violetta. Tatabánya, 2001. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 272 p.
Neoreneszánsz építészet Budapesten. Neo-Renaissance Architecture in Budapest. Budapest Főváros Levéltára kiállítása. [katalógus] Szerk.: Csáki Tamás - Hidvégi Violetta - Ritoók Pál. Budapest, 2008. Budapest Főváros Levéltára 135 p.
Budapest neoreneszánsz építészete. Tanulmányok a 2008. november 18-án Budapest Főváros Levéltárában rendezett konferencia anyagából. Szerk.: Csáki Tamás - Hidvégi Violetta - Ritoók Pál. Budapest, 2009. Budapest Főváros Levéltára 236 p.
Kultsár István. Tudósítások és hasznos mulatságok. (Válogatás a Hazai és Külföldi Tudósítások, valamint a Hasznos Mulatságok cikkeiből) Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Buda Attila, Hidvégi Violetta. 2010.

Tanulmányok

A Pesti Szépítő Bizottmány. In: Évfordulóink a Műszaki és Természettudományokban 1983. Összeáll. és szerk.: Filyó Mihály, ifj. Gazda István, Mayer Rezső, Palló Gábor, Sipka László, Zika Klára. Budapest, 1982. MTESZ 66-68. p.
Kalauz az építészettörténeti kutatásokhoz. In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei 1984. Budapest, 1985. Budapest Főváros Levéltára 477-483. p.
Adalékok Pán József életéhez és működéséhez. In: Ars Hungarica 15. (1987) 2. sz. 193-228. p.
Az ipari mérleggyártás története Magyarországon. A Schember mérleggyár története (1874-1948). In: Esettanulmányok a főváros gazdaságtörténetéből. [Czaga Viktóriával közösen] Budapest Főváros Levéltára 1988. 49-78. p.
A méterrendszer magyarországi bevezetése. Budapesti mérleggyárak működése (1873-1919). In: VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium Veszprém. Veszprém, 1991. MTA VEAB 97-106. p.
Adatok az Unger-ház történetéhez. In: Ybl Miklós építész 1914-1991. A Hild-Ybl Alapítvány kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban. Budapest, 1991. Hild-Ybl Alapítvány 33-37. p.
53 telek tulajdonosváltozásai. In: Budapesti Negyed 1. (1993) 1. sz. 185-194. p.
Czettler Jenő műveinek bibliográfiája. In: Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés. Budapest, 1995. Századvég Kiadó, Akadémiai Kiadó, „A Jászságért" Alapítvány, Püski Kiadó 527-541. p.
A Magyar Tudományos Akadémia palotájának pályázati tervei 1861. Katalógusok és források. Budapest, 1996. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézete. A német kéziratok átírása: [Hessky Orsolyával közösen].
Pest város Szépítő Bizottmánya. In: József nádor (1776-1847) Pest-Budán. A Budapesti Történeti Múzeum Kiállításának katalógusa. Budapest, 1997. Budapesti Történeti Múzeum 31-40. old.
„Pavilonépítmények" Pesten az egyesítést megelőző évtizedben. In: Pavilon építészet a 19-20. században a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből. Budapest, 2001. OMvH Magyar Építészeti Múzeum Pavilon Alapítvány 57-66. old.
Die Baubehörden von Buda und Pest bis zur Stadtvereinigung, Die Baubehörden der vereinigten Haupstadt. In: Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Budapest - Wien 2003. 15-19, 33-35. p.
Megújulás. A Muráthy-Teleki-palota és a Crédit Lyonnais történetének összefonódása. Renouveaux. Les histoires croisées du palais Muráthy-Teleki et du Crédit Lyonnais en Hongrie. Crédit Lyonnais Bank Magyarország Rt. 2003. 101 old.
Cirkuszok Pesten az 1860-as években. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerk. Vadas Ferenc. Budapest, 2004. Hild-Ybl Alapítvány. 251-263. p.
Romantikus tervek Pest város Építő Bizottmánya gyűjteményében. In: A fótitemplom és a romantika építészete. Szerk. Buda Attila - Ritoók Pál. Budapest, 2007. TERC Kft. 16-26. p.
Hild József építészete. Tanulmányok az építész halálának 140. évfordulóján rendezett konferencia anyagából. TERC Kft. 2008. 223 old. Kemény Mária és Ritoók Pál mellett, valamint tanulmányom: Hild munkásságának utolsó évei; tervei Pest város Építő Bizottmánya anyagában. 33-42. p.

Cikkek

Hidvégi Violetta: Kulturális menedzser a 18-19. századból. A 250 éve született Kultsár István emlékezete. In = Budapest, 2010. szeptember 5-7. p.
Hidvégi Violetta: Pán József. Építészsors a 19. századi Pest-Budán és Budapesten. In = Budapest, 2010. november 16-19.p.
Hidvégi Violetta: Az emberi szellem és test gondozói: a Batizfalvy fivérek. In = Credo 2010. 1-2. szám 58-66. p.
A Budapest folyóiratban 2007 májusától jelennek meg Kisvárosból nagyvárosba sorozcím alatt Pest város Építő Bizottmánya terveire támaszkodó levéltári forrásokra támaszkodó ismeretterjesztő írásaim.
A fal mellett és a fal mögött. In: Budapest 2007. 5. sz. 35-38. p.
Egy helyszínen 141 éve: Fővárosi Állat- és Növénykert. In: Budapest 2007. 8. sz. 16-19. p.
Testegyenészet a Ligetnél. In: Budapest 2007. 10. sz. 16-19. p.
Cégérnek is kell cégér, boltról boltra. In: Budapest 2007. 12. sz. 30-33. p.
Ujság az újságban. In: Budapest 2008. 5. sz. 28-30. p.
Hidvégi Violetta: Az első fényirdák Pest-Budán. In: Budapest 2008. 7. sz. 12-15. p.
Hidvégi Violetta - Csáki Tamás - Ritoók Pál: A garniszállótól a templomig. In: Budapest 2008. 9. sz. 6-9. p.
Ötvenkét év, tizenkétezer tervlap. In: Budapest 2008. 10. sz. 28-32. p.
Hidvégi Violetta - Csáki Tamás: Tornacsarnok az Ősz utcában. In: Budapest 2009. 4. sz. 26-29. p.
Budapest 2009/8. szám szerkesztője: Hidvégi Violetta
Hidvégi Violetta: Minden áldott reggel. In: Budapest 2009. 9. sz. 6-7. p.
Közreműködés a Kossuth Rádióban elhangzott három részes Kultsár emlékműsorban, 2010. december. 21-23. A hasznos ember - Kultsár István, a tudomány munkása. Tér-idő sorozat. Riporter: Lánczi Ágnes.

Egyéb közreműködések

Gazdaságtörténeti címszavak. In: Budapest Lexikon. Budapest, 1993. Akadémiai Kiadó.
Budapest. Építészeti részletek. Budapest, 1999. 6 BT 259 old.
Pest város topográfiai mutatója. 3. Ferencváros. Bácskai Vera kézirata alapján összeállította Hidvégi Violetta. Budapest, 2000. /Topográfiai mutatók IV./ Budapest Főváros Levéltára 267 old.
Pest Város Építő Bizottmányának iratai. 1861-1873. I-III. Repertórium. Budapest, 2004. Budapest Főváros Levéltára. 974 old.

Kiállítások

Ybl Miklós építész 1914-1991. A Hild-Ybl Alapítvány kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban. Budapest, 1991. Kiállítás egyik előkészítője, a katalógusban szereplő Budapest Főváros Levéltárában őrzött tervek leírása.
Hild József emlékkiállítás a Gerbaud épület első emeleti dísztermében. 1999. 04. 20. Szakmai tanácsadó.
Hild József emlékkiállítás a Hild-villában. 2000. 01. 13. Szakmai tanácsadó.
Hild József kiállítás az I. ker. Önkormányzat épületében 2002. 03. 15. Szakmai tanácsadó.
Séta a Ferencvárosban. A IX. ker. Önkormányzat épületében. A kiállítás válogatása, szerkesztése. 2002. 06. 07.
Hild József kiállítás Budapest Főváros Levéltárában az építész halálának 140. évfordulójára. 2007. 03.01. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó konferencia egyik szervezője. (A kiállításból egy válogatott anyag a VAM Design és a Tranzit Art Cafe-ban is megjelent.)
Személyek, helyek, terek a reformkori Pesten. Kiállítás kurátora a 2007. évi örökségvédelmi napokra Budapest Főváros Levéltárában.
Cs. Plank Ibolya - Hidvégi Violetta: Az első fényirdák Pest-Budán. A 2008. június 4-én az MTA Művészeti Gyűjteményében nyílt a fotótörténet kezdeteit bemutató kiállításunk. (Pest - Buda fotográfusainak első műhelyei, alkotásai a kezdeti lépésektől az egyesítésig.)
Neoreneszánsz építészet Budapesten. A kiállítás anyagát válogatta és összeállította: Csáki Tamás - Hidvégi Violetta - Ritoók Pál. Budapest Főváros Levéltára kiállítása. 2008.

CD-ROM

Budapest régi tervei. I. rész. Pest város Építő Bizottmánya 1861-1873. Budapest Főváros Levéltára, Arcanum Adatbázis Kft. 2006.
Buda és Pest történeti topográfiája georeferált térképekkel. Vár, Krisztinaváros, Belváros, Lipótváros, Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros. Budapest Főváros Levéltára, Arcanum Adatbázis Kft. 2007.
(+36) 1 298-7542
főlevéltáros, főtanácsos

Publikációk

Önálló kötet

Takáts Sándor: Fejezetek Komárom művelődés- és gazdaságtörténetéből. Sajtó alá rendezte: Hidvégi Violetta. Tatabánya, 1996. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 273 p.
id. Szinnyei József komáromi históriái. Sajtó alá rendezte: Hidvégi Violetta. Tatabánya, 1997. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 239 p.
Baranyay József: Kalandozások Komárom vármegyében. Sajtó alá rendezte: Hidvégi Violetta. Tatabánya, 1998. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 199 p.
Alapi Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből. Válogatta és sajtó alá rendezte: Hidvégi Violetta. Tatabánya, 2000. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 252 p.
Voit Krisztina: A budapesti sajtó adattára 1873-1950. Az adattár összeállításában közreműködött: Hidvégi Violetta. Budapest, 2000. Argumentum Kiadó 783 p.
A tudós, könyvtáralapító, kultúraközvetítő Kultsár István. Az előszót írta és sajtó alá rendezte: Hidvégi Violetta. Tatabánya, 2001. Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat 272 p.
Neoreneszánsz építészet Budapesten. Neo-Renaissance Architecture in Budapest. Budapest Főváros Levéltára kiállítása. [katalógus] Szerk.: Csáki Tamás - Hidvégi Violetta - Ritoók Pál. Budapest, 2008. Budapest Főváros Levéltára 135 p.
Budapest neoreneszánsz építészete. Tanulmányok a 2008. november 18-án Budapest Főváros Levéltárában rendezett konferencia anyagából. Szerk.: Csáki Tamás - Hidvégi Violetta - Ritoók Pál. Budapest, 2009. Budapest Főváros Levéltára 236 p.
Kultsár István. Tudósítások és hasznos mulatságok. (Válogatás a Hazai és Külföldi Tudósítások, valamint a Hasznos Mulatságok cikkeiből) Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Buda Attila, Hidvégi Violetta. 2010.

Tanulmányok

A Pesti Szépítő Bizottmány. In: Évfordulóink a Műszaki és Természettudományokban 1983. Összeáll. és szerk.: Filyó Mihály, ifj. Gazda István, Mayer Rezső, Palló Gábor, Sipka László, Zika Klára. Budapest, 1982. MTESZ 66-68. p.
Kalauz az építészettörténeti kutatásokhoz. In: Budapest Főváros Levéltára Közleményei 1984. Budapest, 1985. Budapest Főváros Levéltára 477-483. p.
Adalékok Pán József életéhez és működéséhez. In: Ars Hungarica 15. (1987) 2. sz. 193-228. p.
Az ipari mérleggyártás története Magyarországon. A Schember mérleggyár története (1874-1948). In: Esettanulmányok a főváros gazdaságtörténetéből. [Czaga Viktóriával közösen] Budapest Főváros Levéltára 1988. 49-78. p.
A méterrendszer magyarországi bevezetése. Budapesti mérleggyárak működése (1873-1919). In: VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium Veszprém. Veszprém, 1991. MTA VEAB 97-106. p.
Adatok az Unger-ház történetéhez. In: Ybl Miklós építész 1914-1991. A Hild-Ybl Alapítvány kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban. Budapest, 1991. Hild-Ybl Alapítvány 33-37. p.
53 telek tulajdonosváltozásai. In: Budapesti Negyed 1. (1993) 1. sz. 185-194. p.
Czettler Jenő műveinek bibliográfiája. In: Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés. Budapest, 1995. Századvég Kiadó, Akadémiai Kiadó, „A Jászságért" Alapítvány, Püski Kiadó 527-541. p.
A Magyar Tudományos Akadémia palotájának pályázati tervei 1861. Katalógusok és források. Budapest, 1996. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézete. A német kéziratok átírása: [Hessky Orsolyával közösen].
Pest város Szépítő Bizottmánya. In: József nádor (1776-1847) Pest-Budán. A Budapesti Történeti Múzeum Kiállításának katalógusa. Budapest, 1997. Budapesti Történeti Múzeum 31-40. old.
„Pavilonépítmények" Pesten az egyesítést megelőző évtizedben. In: Pavilon építészet a 19-20. században a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből. Budapest, 2001. OMvH Magyar Építészeti Múzeum Pavilon Alapítvány 57-66. old.
Die Baubehörden von Buda und Pest bis zur Stadtvereinigung, Die Baubehörden der vereinigten Haupstadt. In: Budapest und Wien. Technischer Fortschritt und urbaner Aufschwung im 19. Jahrhundert. Budapest - Wien 2003. 15-19, 33-35. p.
Megújulás. A Muráthy-Teleki-palota és a Crédit Lyonnais történetének összefonódása. Renouveaux. Les histoires croisées du palais Muráthy-Teleki et du Crédit Lyonnais en Hongrie. Crédit Lyonnais Bank Magyarország Rt. 2003. 101 old.
Cirkuszok Pesten az 1860-as években. In: Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Szerk. Vadas Ferenc. Budapest, 2004. Hild-Ybl Alapítvány. 251-263. p.
Romantikus tervek Pest város Építő Bizottmánya gyűjteményében. In: A fótitemplom és a romantika építészete. Szerk. Buda Attila - Ritoók Pál. Budapest, 2007. TERC Kft. 16-26. p.
Hild József építészete. Tanulmányok az építész halálának 140. évfordulóján rendezett konferencia anyagából. TERC Kft. 2008. 223 old. Kemény Mária és Ritoók Pál mellett, valamint tanulmányom: Hild munkásságának utolsó évei; tervei Pest város Építő Bizottmánya anyagában. 33-42. p.

Cikkek

Hidvégi Violetta: Kulturális menedzser a 18-19. századból. A 250 éve született Kultsár István emlékezete. In = Budapest, 2010. szeptember 5-7. p.
Hidvégi Violetta: Pán József. Építészsors a 19. századi Pest-Budán és Budapesten. In = Budapest, 2010. november 16-19.p.
Hidvégi Violetta: Az emberi szellem és test gondozói: a Batizfalvy fivérek. In = Credo 2010. 1-2. szám 58-66. p.
A Budapest folyóiratban 2007 májusától jelennek meg Kisvárosból nagyvárosba sorozcím alatt Pest város Építő Bizottmánya terveire támaszkodó levéltári forrásokra támaszkodó ismeretterjesztő írásaim.
A fal mellett és a fal mögött. In: Budapest 2007. 5. sz. 35-38. p.
Egy helyszínen 141 éve: Fővárosi Állat- és Növénykert. In: Budapest 2007. 8. sz. 16-19. p.
Testegyenészet a Ligetnél. In: Budapest 2007. 10. sz. 16-19. p.
Cégérnek is kell cégér, boltról boltra. In: Budapest 2007. 12. sz. 30-33. p.
Ujság az újságban. In: Budapest 2008. 5. sz. 28-30. p.
Hidvégi Violetta: Az első fényirdák Pest-Budán. In: Budapest 2008. 7. sz. 12-15. p.
Hidvégi Violetta - Csáki Tamás - Ritoók Pál: A garniszállótól a templomig. In: Budapest 2008. 9. sz. 6-9. p.
Ötvenkét év, tizenkétezer tervlap. In: Budapest 2008. 10. sz. 28-32. p.
Hidvégi Violetta - Csáki Tamás: Tornacsarnok az Ősz utcában. In: Budapest 2009. 4. sz. 26-29. p.
Budapest 2009/8. szám szerkesztője: Hidvégi Violetta
Hidvégi Violetta: Minden áldott reggel. In: Budapest 2009. 9. sz. 6-7. p.
Közreműködés a Kossuth Rádióban elhangzott három részes Kultsár emlékműsorban, 2010. december. 21-23. A hasznos ember - Kultsár István, a tudomány munkása. Tér-idő sorozat. Riporter: Lánczi Ágnes.

Egyéb közreműködések

Gazdaságtörténeti címszavak. In: Budapest Lexikon. Budapest, 1993. Akadémiai Kiadó.
Budapest. Építészeti részletek. Budapest, 1999. 6 BT 259 old.
Pest város topográfiai mutatója. 3. Ferencváros. Bácskai Vera kézirata alapján összeállította Hidvégi Violetta. Budapest, 2000. /Topográfiai mutatók IV./ Budapest Főváros Levéltára 267 old.
Pest Város Építő Bizottmányának iratai. 1861-1873. I-III. Repertórium. Budapest, 2004. Budapest Főváros Levéltára. 974 old.

Kiállítások

Ybl Miklós építész 1914-1991. A Hild-Ybl Alapítvány kiállítása a Budapesti Történeti Múzeumban. Budapest, 1991. Kiállítás egyik előkészítője, a katalógusban szereplő Budapest Főváros Levéltárában őrzött tervek leírása.
Hild József emlékkiállítás a Gerbaud épület első emeleti dísztermében. 1999. 04. 20. Szakmai tanácsadó.
Hild József emlékkiállítás a Hild-villában. 2000. 01. 13. Szakmai tanácsadó.
Hild József kiállítás az I. ker. Önkormányzat épületében 2002. 03. 15. Szakmai tanácsadó.
Séta a Ferencvárosban. A IX. ker. Önkormányzat épületében. A kiállítás válogatása, szerkesztése. 2002. 06. 07.
Hild József kiállítás Budapest Főváros Levéltárában az építész halálának 140. évfordulójára. 2007. 03.01. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó konferencia egyik szervezője. (A kiállításból egy válogatott anyag a VAM Design és a Tranzit Art Cafe-ban is megjelent.)
Személyek, helyek, terek a reformkori Pesten. Kiállítás kurátora a 2007. évi örökségvédelmi napokra Budapest Főváros Levéltárában.
Cs. Plank Ibolya - Hidvégi Violetta: Az első fényirdák Pest-Budán. A 2008. június 4-én az MTA Művészeti Gyűjteményében nyílt a fotótörténet kezdeteit bemutató kiállításunk. (Pest - Buda fotográfusainak első műhelyei, alkotásai a kezdeti lépésektől az egyesítésig.)
Neoreneszánsz építészet Budapesten. A kiállítás anyagát válogatta és összeállította: Csáki Tamás - Hidvégi Violetta - Ritoók Pál. Budapest Főváros Levéltára kiállítása. 2008.

CD-ROM

Budapest régi tervei. I. rész. Pest város Építő Bizottmánya 1861-1873. Budapest Főváros Levéltára, Arcanum Adatbázis Kft. 2006.
Buda és Pest történeti topográfiája georeferált térképekkel. Vár, Krisztinaváros, Belváros, Lipótváros, Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros. Budapest Főváros Levéltára, Arcanum Adatbázis Kft. 2007.