Publikációk

Önálló kötet

Felvételi főpróba társadalomismeretből. Anonymus, Bp. 1995. (Némethy Szabolccsal közösen.)
Léptékváltás közben. Társadalomtörténeti tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Hermész Kör - Osiris, Budapest, 2003. 708 p. (K. Horváth Zsolttal és Sohajda Ferenccel közös szerkesztésben.)

Tanulmányok

Kemsei terepfelverés. Kovács Imre Társaság - Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest, 1999. (Kiss Józseffel közösen.)
A tünetektől az interpretációig. Esszé egy homeopata jellegű történetírói gyakorlatról: a mikrotörténelemről. Szociológiai Figyelő, 2001/1-2. 24-42. p.
A parasztéletforma válságától a demokrácia válságáig. Bibó István negyvenes évekbeli publicisztikájának történeti hátteréről. In: Dénes Iván Zoltán (szerk.): Megtalálni a sza- badság rendjét. Tanulmányok Bibó István életművéről. Új Mandátum, Bp. 2001. 145 - 173. p.
Az identitás helye. A városi tér szerepe az önazonosság rögzítésében. In: K. Horváth Zsolt - Lugosi András - Sohajda Ferenc (szerk.): Léptékváltó társadalomtörténet.
Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Hermész Kör - Osiris, Budapest, 2003. 642-676. p.
Előszó. Budapesti Negyed, 15. (2007) 3. sz. 7-12. p. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
A szerelem bolondja? Jogi antropológiai tanulmány az öregségről és az örökségről. Budapesti Negyed, 15. (2007) 4. sz. 360-410. p.
Minden másképpen van? A Karinthy család története és az emlékezés generációk közötti transzferje. Történelmi Szemle 50. (2008) 1. sz. 55-71. p.
Felejtés, implicit emlékezés és asszimiláció a Karinthy család történetében. In: Gyáni Gábor Láczay Magdolna (szerk.): Generációk a történelemben. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület - A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, Nyíregyháza, 2008. 383-399. p.
Az urbs-ból való ember. Forrásközlés. In: Horváth J. András (szerk.): Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Nógrád Megyei Levéltár, Budapest - Salgótarján, 2008. 271-284. p.
Egy Ganz gyári tisztviselő asszimilációs stratégiája. Bevezetés. Budapesti Negyed 17. (2009) 2. (Nyár) sz. 7-16. p.
Cipőcsokor - avagy az asszimiláció rejtélyes szálai. Mikrotörténeti tanulmány a Karinthy család eredetéről és az implicit emlékezetről. In: Budapesti Negyed 17. (2009) 2. (Nyár) sz. 42-110. p.
A szegény kisgyermekek panaszai. Helén néni nyomában. Budapesti Negyed 17. (2009) 2. (Nyár) sz. 131-150. p.

Recenziók

1848 emlékezete. Hudi József - Tóth G. Péter (szerk.): Emlékezet, kultusz, történelem. Tanulmányok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmá- ból. Lackó Dezső Múzeum - VEAB, Veszprém, 1999. Vár Ucca Műhely, 2001/2-3. 161 - 167. p.
Az épületektől a várostörténet-írásig. Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. Művészeti emlékek. MTA Művészettörténeti Kutató Intézete, Bp. 1995. 286 old., 1900 Ft; Ferkai András (szerk.): Pest építészete a két világháború között. Szerzők: Branczik Márta, Ferkai András, Hajdú Virág, Molnos Attila és Oláh Éva. Modern Építészetért Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Kht., Bp. 2001. 526 old. Korall, 2003/11-12. 311 - 314. p.
Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben 1793-1848. Csokonai, Debrecen, 2006. 252 old. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 2. (2007) 480-485. p.
Gunn, Simon - Morris, Robert J. (ed.), Identities in Space: Contested Terrains in the Western City since 1850, Ashgate: Aldershot - Burlington, USA - Singapore - Sydney, 2001, p. 248 [Urban Historical Studies, ed. by Pinol, Jean-Luc & Rodger, Richard] Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 2. (2007) 490-493. p.

Szerkesztés

Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv I. 2006. Felelős szerkesztő, recenzió-szerkesztő.
„A múltat csak a vén poéta álmodja még vissza. Jókai Mór Budapestje. Budapesti Negyed, 15. (2007) 3. (Ősz) sz. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
„Öreg ember nem vén ember". Budapest Jókaija. Budapesti Negyed, 15. (2007) 4. (Tél) sz. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv II. 2007. Recenzió-szerkesztő.
Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv III. 2008. Recenzió-szerkesztő.
Kövér György 60. Sic Itur Ad Astra 20. (2009) 60. sz. 276 p.
Utazás Karinthyából Epepébe I. Budapesti Negyed 17. (2009) 2. (Nyár) sz. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
Utazás Karinthyából Epepébe II. Budapesti Negyed 17. (2009) 3. (Ősz) sz. 233-429. p. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
„A Csömöri úttól egészen a Filatori-gátig". A Karinthyak Budapestje. Budapesti Negyed 17. (2009) 4. (Tél) sz. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. 2009. Recenzió-szerkesztő.
(+36) 1 298-7561
főlevéltáros

Publikációk

Önálló kötet

Felvételi főpróba társadalomismeretből. Anonymus, Bp. 1995. (Némethy Szabolccsal közösen.)
Léptékváltás közben. Társadalomtörténeti tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Hermész Kör - Osiris, Budapest, 2003. 708 p. (K. Horváth Zsolttal és Sohajda Ferenccel közös szerkesztésben.)

Tanulmányok

Kemsei terepfelverés. Kovács Imre Társaság - Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest, 1999. (Kiss Józseffel közösen.)
A tünetektől az interpretációig. Esszé egy homeopata jellegű történetírói gyakorlatról: a mikrotörténelemről. Szociológiai Figyelő, 2001/1-2. 24-42. p.
A parasztéletforma válságától a demokrácia válságáig. Bibó István negyvenes évekbeli publicisztikájának történeti hátteréről. In: Dénes Iván Zoltán (szerk.): Megtalálni a sza- badság rendjét. Tanulmányok Bibó István életművéről. Új Mandátum, Bp. 2001. 145 - 173. p.
Az identitás helye. A városi tér szerepe az önazonosság rögzítésében. In: K. Horváth Zsolt - Lugosi András - Sohajda Ferenc (szerk.): Léptékváltó társadalomtörténet.
Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. Hermész Kör - Osiris, Budapest, 2003. 642-676. p.
Előszó. Budapesti Negyed, 15. (2007) 3. sz. 7-12. p. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
A szerelem bolondja? Jogi antropológiai tanulmány az öregségről és az örökségről. Budapesti Negyed, 15. (2007) 4. sz. 360-410. p.
Minden másképpen van? A Karinthy család története és az emlékezés generációk közötti transzferje. Történelmi Szemle 50. (2008) 1. sz. 55-71. p.
Felejtés, implicit emlékezés és asszimiláció a Karinthy család történetében. In: Gyáni Gábor Láczay Magdolna (szerk.): Generációk a történelemben. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület - A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, Nyíregyháza, 2008. 383-399. p.
Az urbs-ból való ember. Forrásközlés. In: Horváth J. András (szerk.): Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Nógrád Megyei Levéltár, Budapest - Salgótarján, 2008. 271-284. p.
Egy Ganz gyári tisztviselő asszimilációs stratégiája. Bevezetés. Budapesti Negyed 17. (2009) 2. (Nyár) sz. 7-16. p.
Cipőcsokor - avagy az asszimiláció rejtélyes szálai. Mikrotörténeti tanulmány a Karinthy család eredetéről és az implicit emlékezetről. In: Budapesti Negyed 17. (2009) 2. (Nyár) sz. 42-110. p.
A szegény kisgyermekek panaszai. Helén néni nyomában. Budapesti Negyed 17. (2009) 2. (Nyár) sz. 131-150. p.

Recenziók

1848 emlékezete. Hudi József - Tóth G. Péter (szerk.): Emlékezet, kultusz, történelem. Tanulmányok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmá- ból. Lackó Dezső Múzeum - VEAB, Veszprém, 1999. Vár Ucca Műhely, 2001/2-3. 161 - 167. p.
Az épületektől a várostörténet-írásig. Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. Művészeti emlékek. MTA Művészettörténeti Kutató Intézete, Bp. 1995. 286 old., 1900 Ft; Ferkai András (szerk.): Pest építészete a két világháború között. Szerzők: Branczik Márta, Ferkai András, Hajdú Virág, Molnos Attila és Oláh Éva. Modern Építészetért Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Kht., Bp. 2001. 526 old. Korall, 2003/11-12. 311 - 314. p.
Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben 1793-1848. Csokonai, Debrecen, 2006. 252 old. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 2. (2007) 480-485. p.
Gunn, Simon - Morris, Robert J. (ed.), Identities in Space: Contested Terrains in the Western City since 1850, Ashgate: Aldershot - Burlington, USA - Singapore - Sydney, 2001, p. 248 [Urban Historical Studies, ed. by Pinol, Jean-Luc & Rodger, Richard] Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 2. (2007) 490-493. p.

Szerkesztés

Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv I. 2006. Felelős szerkesztő, recenzió-szerkesztő.
„A múltat csak a vén poéta álmodja még vissza. Jókai Mór Budapestje. Budapesti Negyed, 15. (2007) 3. (Ősz) sz. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
„Öreg ember nem vén ember". Budapest Jókaija. Budapesti Negyed, 15. (2007) 4. (Tél) sz. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv II. 2007. Recenzió-szerkesztő.
Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv III. 2008. Recenzió-szerkesztő.
Kövér György 60. Sic Itur Ad Astra 20. (2009) 60. sz. 276 p.
Utazás Karinthyából Epepébe I. Budapesti Negyed 17. (2009) 2. (Nyár) sz. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
Utazás Karinthyából Epepébe II. Budapesti Negyed 17. (2009) 3. (Ősz) sz. 233-429. p. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
„A Csömöri úttól egészen a Filatori-gátig". A Karinthyak Budapestje. Budapesti Negyed 17. (2009) 4. (Tél) sz. Rózsafalvi Zsuzsannával közösen.
Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. 2009. Recenzió-szerkesztő.