Elhunyt Váraljai Péter, Budapest Főváros Levéltára egykori informatikai osztályvezetője

2022. január 04.

2021. december 20-án elhunyt Váraljai Péter, Budapest Főváros Levéltára egykori informatikus osztályvezetője.

Váraljai Péter 1948. április 13-án született Budapesten. 1966-ban rádió- és televízióműszerész szakmunkás bizonyítványt, majd a SZÁMALK Rendszerház Rt. Oktató és Konzultációs Központjában 1994-ben információrendszer programozó felsőfokú végzettséget szerzett.

Első munkahelye az Orion Rádió és Villamossági Vállalat volt (1966), majd a Teherautó Javító Vállalatnál helyezkedett el (1966–1969).

A BM Polgári Védelem Budapest Fővárosi Parancsnokságától (ahol 1969. május 20-tól dolgozott rendszerszervezőként) 1996. október 31-én áthelyezéssel került Budapest Főváros Levéltárához, számítógépes rendszergazda munkakörbe.

1997. december 1-jétől a levéltár informatikai csoportvezetői feladatait látta el, majd 2005. január 1-jétől informatikai osztályvezetői megbízást kapott. Kinevezéséhez szükséges minősítésében dr. Á. Varga László főigazgató értékelését ekképp összegezte: „Váraljai Péter mindenben megfelel a munkakörében előírtaknak és feladatainak magas színvonalú ellátásával bizonyítja rátermettségét és alkalmasságát.”

Osztályvezetőként informatikai támogatást nyújtott a magyar levéltárügyben egyedülállóan fejlesztett, Levéltári Egységes Adatkezelési Rendszer (LEAR) megvalósításához. A LEAR elsődleges céljai voltak az egységes szempontú adatkezelés megvalósítása, átjárhatóság a különböző adattartalmak között, a könnyű hozzáférhetőség. A rendszer többféle adattárral rendelkezett: személynévtér, szervezetnévtér, topográfiai névtér, tárgyszónévtér, objektumok (iratok), Registrum. (Mára a szoftver funkcióit a scopeArchiv váltotta ki.)

Nyugdíjazását 59 éves korában, 37 év közalkalmazotti, 10 év levéltári jogviszony után kérte, munkaviszonya 2007. április 13-án szűnt meg.

2021. december 20-án tragikus hirtelenséggel hunyt el, búcsúztatása január 13-án 12.45 órakor lesz a rákoskeresztúri Új köztemetőben. Felesége, Eszter mellé helyezik végső nyugalomra, aki szintén Budapest Főváros Levéltárában dolgozott a titkárságon, 1974–2004 közt.