Alapítványok

Bárczy István Alapítvány
(adószáma 19666866-1-41; képviselője: Dr. Szende Katalin elnök)
Az alapítvány célja:
A történelemtudomány keretében Budapest főváros történetére vonatkozó, valamint általános várostörténeti kutatások támogatása, általános levéltári kutatások valamint, a BFL-ben őrzött iratanyag feltárására, feldolgozására irányuló kutatások támogatása, levéltári kutatások és publikációk

 

Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány (SzITA)

(adószáma 18094426-1-41; képviselője: Dr. Oborni Teréz elnök)
Az alapítvány célja:
Történettudományi konferenciák szervezésével, szakfolyóirat(ok), könyvsorozat(ok) kiadása révén a történeti kutatás, mint tudományos kutatás tevékenység támogatásával, a történeti források feltárásával és kiadásának segítségével a kulturális örökség megóvásával előmozdítva a közhasznú tevékenységet végezzen.
A Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) című folyóirat kiadása. Honlapja: http://fonsfolyoirat.hu/