Állásajánlat

 

Budapest Főváros Levéltára

pályázatot hirdet

levéltáros

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozik

A foglalkoztatás időtartama: határozott idejű foglalkoztatás (4 hónap próbaidő kikötésével) GYED-en lévő munkatárs helyettesítésére, A GyED-en lévő munkatárs visszatéréséig, előreláthatóan 2 év határozott időre.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Próbaidő: 4 hónap

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Teve utca 3–5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A meghirdetett levéltárosi álláshely betöltője az I. főosztály keretében végzi munkáját. Elsődleges feladata az I. főosztály C munkacsoportja (Terv- és térképtár) által kezelt iratokban levéltárosi feladatok végzése (rendezés, nyilvántartások vezetése, adatbázis-építés, kutató- és ügyfélszolgálat). Emellett kiemelt feladata a BFL kutatótermében kutatószolgálati feladatok ellátása (munkaidejének kb. 30%-ában).

Illetmény és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) és egyéb szakmai jogszabályok, belső szabályzatok előírásai, a munkáltatói döntés és a két fél közötti megegyezés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • szakirányú (levéltár és/vagy történelem és/vagy művészettörténet) mesterfokozatú diploma,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • levéltári területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • építészettörténeti kutatások terén szerzett tapasztalat
 • angol, német nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata,
 • motivációs levél, bérigény megjelölésével,
 • a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. éjfél

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Telek Ágnes főosztályvezető-helyettes részére a teleka@bparchiv.hu e-mailcímen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 09.

További információ:

A meghirdetett állással és a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Telek Ágnes szakmai felelőstől a 06 (1) 298-7500 telefonszámon, illetve az teleka@bparchiv.hu e-mailcímen.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Budapest Főváros Levéltára honlapja és FB-oldala