Folyóiratok

Magyar Levéltári Portál
Az online folyóirat

Kiadó: Budapest Főváros Levéltára
A kiadó székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 3–5.
Felelős kiadó: Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgatója

Felelős főszerkesztő: Fazekasné dr. Toma Katalin (Budapest Főváros Levéltára)

Szerkesztőség
Batalka Krisztina szerkesztő (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára)
Dr. Koltai András szerkesztő (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára)
Török Péter szerkesztő (Budapest Főváros Levéltára)
Dékány Dorottya szerkesztőségi titkár (Budapest Főváros Levéltára)

Szerkesztőségi elérhetőségek

Postacím
1139 Budapest, Teve u. 3–5.

E-mail
Szerkesztőség: info@archivportal.hu
Szerkesztőségi titkár: dekanyd@bparchiv.hu (Dékány Dorottya)
Főszerkesztő: tomak@bparchiv.hu (Fazekasné dr. Toma Katalin)

Elektronikus elérhetőség: http://archivportal.hu/hu/

 

Urbs

Magyar Várostörténeti Évkönyv
Hungarian Yearbook of Urban History                
Ungarisches Jahrbuch für Stadtgeschichte

Szerkesztőbizottság

Baráth Katalin, Beluszky Pál, Czoch Gábor, Deák Ernő, Gecsényi Lajos, Gyáni Gábor, Kenyeres István (főszerkesztő), Kubinyi András †, Lengyel Tünde, Niedermüller Péter, Ózer Ágnes, Pál Judit, Végh András, Winkler Gábor

Szerkesztőség
Bácskai Vera, Dominkovits Péter, Horváth J. András, Kenyeres István, Lugosi András, H. Németh István, Sipos András, Szende Katalin, Tóth Eszter Zsófia

A szerkesztőség címe: Budapest Főváros Levéltára, H-1139 Budapest, Teve u. 3–5.
Telefon: (+36) 1 298 7500

E-mail: urbs@bparchiv.hu 

Web: www.bparchiv.hu

 

Kiadja: Budapest Főváros Levéltára

Felelős kiadó: Kenyeres István

HU ISSN 1787-6753