Gárdonyi Albert-emlékérem

Budapest Főváros Levéltára 2001-ben díjat alapított az intézményben végzett kiemelkedő munkateljesítmény elismerésére. A díj névadója a levéltár múltjának meghatározó jelentőségű személyisége, Gárdonyi Albert főlevéltárnok, aki munkásságával jelentős megbecsülést szerzett intézményünknek, és tudományos tevékenysége eredményeként alapvető jelentőségű művek születtek a főváros történetének témaköréből. A díj évente egyszer, két fokozatban kerül kiadásra, a levéltár kiemelkedő teljesítményt nyújtó, egy-egy munkatársa számára. 

A díj első fokozata, a "Gárdonyi Albert-emlékérem" annak adható, aki Budapest Főváros Levéltárában hosszú idő óta - tudományos, levéltár elméleti és módszertani, vagy más munkaterületen - kiemelkedő teljesítményt nyújt vagy nyújtott, valamint tevékenységével az intézmény eredményeit, elismertségét jelentős mértékben gyarapítja, gyarapította. Az emlékérem odaítélésével tehát egy hosszabb életszakasz során bizonyított értékes munkásság kerül elismerésre.

Díjazottak:

2019 - Fazekasné dr. Toma Katalin
2018 - Rácz Attila 
2017 - Bodnár Erzsébet 
2016 - Hunyadyné Fabó Beáta
2015 - Sarusi Kiss Béla
2014 - Nagy Sándor
2013 - Varga László  
2012 - Gajáry István posztumusz, Tasnádi Ákos
2011 - Jancsó  Éva  
2010 - Horváth J. András 
2009 - Szegőfi  Anna  
2008 - Czaga Viktória
2007 - Hidvégi Violetta
2006 - Sipos  András
2005 - Póth  Piroska
2004 - Breinich  Gábor, Pesti Mária
2003 - Bácskai  Vera
2002 - Gáspár Ferenc
2001 - Szekeres József