A magyar fegyverszüneti delegációval kapcsolatos dokumentumok

31. sz. dokumentum – A várt magyar fegyverszüneti delegátus átengedése

Október 11-én Horthy kormányzó felhatalmazása alapján Moszkvában a Faragho Gábor vezérezredes vezette küldöttség aláírta az előzetes fegyverszüneti egyezményt, amely szerint Magyarország tíz napon belül visszavonja csapatait az 1937-es határokra és azonnal hadat üzen Németországnak. Október 12-én a szovjet vezérkar követelése alapján Faragho táviratban kérte egy idősebb vezérkari tiszt átküldését a 2. Ukrán Fronthoz annak érdekében, hogy a katonai együttműködésről egyeztetni lehessen. A németek megtámadásától berzenkedő Horthy utasítására másnap Utassy Loránd ezredest küldték el, neki azonban fogalma sem volt a hadműveleti helyzetről, mert hivatalában csak hadifogoly ügyekkel foglalkozott. Malinovszkij marsall, a 2. Ukrán Front parancsnoka így nem is nagyon tudott Utassyval tárgyalni. Abban maradtak, hogy ad 48 órát arra, hogy megfelelően felkészült vezérkari tiszt jelenjen meg mint parlamenter. Utassy október 14-én délelőtt érkezett vissza és közvetlenül Horthynak referált. A szovjet reakció érthetően türelmetlen volt: Faragho vezérezredes 14-én este már azt táviratozta Horthynak, hogy a szovjet Főparancsnokság ultimátumot adott: 48 órán belül teljesítsék a vállalt kötelességeket. Ez lényegesen rosszabb helyzetet jelentett, hiszen eredetileg október 21-ére kellet volna végrehajtani a kiugrást. Az ultimátum azt is tartalmazta, hogy a szovjet főparancsnokság Utassy helyett másnap egy tábornokot és Nádas Lajos ezredest, a Honvéd Vezérkar 1. (hadműveleti) osztályának vezetőjét várja Szegedre. Mindez hiú reménynek bizonyult. Horthy senkinek a kiküldéséről nem gondoskodott, a titkos nyilas párttag Nádas Lajos pedig október 15-én mindent megtett a kiugrási kísérlet elszabotálásáért.

31. sz. dokumentum fordítása
A 108. GÁRDA LÖVÉSZ HADOSZTÁLY LÖVÉSZ EZREDEI PARANCSNOKAINAK – MAGYAR KIKÜLDÖTTEK ÁTENGEDÉSÉRŐL, FOGADÁSÁRÓL 1944.OKTÓBER 18-ÁN
Abban az esetben, ha az ezred arcvonal szakaszán jönnek át a 2. magyar hadsereg parancsnokának, [dálnoki] Veress Lajos vezérezredesnek és a 3. magyar hadsereg parancsnokának, Heszlényi altábornagynak a képviselői, azonnal mindenben együttműködni velük, fogadni őket és haladéktalanul útnak indítani őket a h[ad]o[sztály] törzshöz.
 

32. sz. dokumentum – Faragho Gábor és társai budapesti lakásainak őrzése

A moszkvai magyar fegyverszüneti küldöttséggel kapcsolatban számos szovjet irat keletkezett. Az alábbi parancs érdekessége, hogy a szovjet vezetés hangsúlyt fektetett arra, hogy az ideiglenes nemzeti kormány tagjai lakásait a lehetőségekhez képest megóvják. Ez részben az érintettek kérése is lehetett. Erre más források is utalnak. Faragho Gábor egy alkalommal Moszkvában hangot adott aggodalmának a debreceni csaták miatt veszélybe került sertéstelepei miatt, s kérte, hogy ne tegyenek kárt az állományban, ha odaérnek a csapatok. Styemenko vezérezredes visszaemlékezése szerint „Faragho azt a választ kapta, hogy a szovjet csapatok nem csak hogy nem veszik el más tulajdonát, de még vigyáznak is arra, ha éppen nincs jelen a gazda [sic!]. A birtokos erre megnyugodott. Kissé előre szaladva azért elmondom, hogy a Debrecent harcok árán elfoglaló csapatainknak nem volt már mire vigyázniuk Faragho sertéstelepén, a hitleristák ugyanis az utolsóig felették az összeset.”

32. sz. dokumentum fordítása
1944.november 20-án
ügysz.: 01839
A NYIKOLAJEVSZKI GÉPESÍTETT GÁRDA HADTEST ALAKULATAI ÉS EGYSÉGEI PARANCSNOKAINAK
Kizárólag kapja a 251. g][árda] tüz[ér] ezr[ed] p[arancsno]ka 
A Moszkvában tárgyaló magyar misszió tagjai Budapesten levő lakásainak biztonságát megőrzendő  az Önök alakulatai Budapestet elérve az alábbiak szerint járjanak el
a hadtest parancsnokának parancsára:
Állítsanak ki válogatott személyekből álló lakás- és vagyonőrséget a Magyar misszió tagjainak lakásaihoz a következő lakcímeken: 
1./ Első kerület, Naphegy utca 21 FARAGHO Gábor családja;
2./ Első tábori postaállomás Mátrai utca 10/b TARNAI Ister családja;
3./ Negyedik kerület Csemete utca 6. Gróf Teleki Géza családja;
4./ Negyedik kerület Gróf Károlyi utca, gróf Teleki Géza családja;
5./ Tizenegyedik kerület Mihály utca 7/a Nemeslozsefi

LJAMCEV g. ezredes hadtes törzsparancsnok
UMNYELEV g. százados, a nyivántartó oszt.főnöke