Parlament elfoglalása

23. sz. dokumentum

Egy „Szigorúan titkos, másolat készítése tilos” feliratú blankettán, rejtjelesen küldött 124. sz. távirat (dekódolt) kézzel írott sorai rögzítik a Vörös Hadsereg 25. g. hadosztályától 45. 01. 18-án, 14.00-kor leadott értesítést[1] (23. sz. dokumentum). A 17.30-kor érkeztetett és 17.45-re dekódolt szöveg az alábbi:

A polit. osztály főnökének
Kitartó harcok eredményeként, a 78. g. ezred harcosainak és tisztjeinek hősies bátorságával  ma elfoglaltuk Budapesten a magyar Parlament épületét.
Pavlov              45. 01. 18.

Ez a jelentés a pesti oldal elfoglalásának egyik utolsó „csatájáról” adott egyáltalán nem tárgyszerű beszámolót. Azon a reggelen roskadt a Dunába a németek által felrobbantott Erzsébet-híd és a Lánchíd, s a szovjet katonák rohama közepette már a Parlamentet sem érte több szovjet tüzérségi csapás. A magyar szuverenitás egyik jelképes épülete a Buda bevételét előkészítő szovjet haderő ellenőrzése alá került. A jelentéssel egyetlen probléma van csupán: valójában a Parlamentet nem védték német és magyar csapatok. Az épületben ugyan voltak katonák és települt egy elsősegély-kötözőhely is a Parlament pincéjébe, de harci tevékenységet itt már senki sem fejtett ki. Harcolni már azért sem volt értelme, mert 18-án reggel már a német utóvédek is elhagyták a pesti oldalt. Csak az maradt a Parlamentben, aki a megadásra várt. Ez a dokumentum így sokkal inkább arról szól, amit egyes szovjet tisztek Budapest ostromának kívántak előadni, mintsem arról, ami ténylegesen történt.