Állásajánlat

 

Ügyiratszám: 4-2 /2022 / MÜ

 

Budapest Főváros Levéltára

pályázatot hirdet

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozik

A foglalkoztatás időtartama: határozott idejű foglalkoztatás (4 hónap próbaidő kikötésével)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Teve utca 3–5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Költségvetési intézménynél a Gazdasági Igazgatóság feladatainak ellátása.

 

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) és egyéb szakmai jogszabályok, belső szabályzatok előírásai, a munkáltatói döntés és a két fél közötti megegyezés az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása,
 • próbaidő: 4 hónap

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénztári feladatok ellátásában való tapasztalat,
 • Ct-EcoStat program moduljainak ismerete, kezelése,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
 • motivációs levél, bérigény megjelölésével,
 • a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Rab Zsuzsánna gazdasági igazgató részére a rabzs@bparchiv.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

 

További információ:

A meghirdetett állással és a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Rab Zsuzsánna gazdasági igazgatótól a 06 (1) 298-7511 telefonszámon, illetve az rabzs@bparchiv.hu e-mailcímen.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Budapest Főváros Levéltára honlapja és Facebook oldala

A pályázat pdf formátumban elérhető itt.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető itt.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ügyiratszám: 15/2023/MÜ

 

Budapest Főváros Levéltára

pályázatot hirdet

általános épület üzembentartói feladatok ellátására

 karbantartói álláshelyre

 

A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozik

A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű foglalkoztatás (4 hónap próbaidő kikötésével)

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Teve utca 3–5.

 

Főbb feladatok, munkák:

 • műszaki problémák feltárása, meghibásodások megjavítása, általános karbantartói feladatok
 • az épület, közmű, berendezési tárgyak, eszközök stb. állagának, működőképességének figyelemmel kísérése, kárelhárítás, hiba feltárás, javítás,
 • használatban lévő gépek eszközök kisebb karbantartása, javítása.
 • előre nem tervezett hibák megoldása és előre tervezett karbantartói feladatok elvégzése
 • eseti feladatok, hibák megoldásának kezdeményezése a vezetés felé
 • kapcsolattartás a karbantartási terület munkatársaival és azok munkájának támogatása

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés
 • Büntetlen előélet
 • Pontos munkavégzés
 • Józan életvitel
 • Önálló- és csapatban való munkavégzési képesség
 • Felhasználói szintű, alapfokú számítógépes ismeretek

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az iskolai végzettséget és a bérigényt
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (döntésre jogosultakkal való közléséhez)
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésének igazolása

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • többszakmás karbantartói gyakorlat.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. február 15.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Elektronikus úton Korondi Karol osztályvezető részére a korondik@bparchiv.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának ideje:

 2023. február 28.

 

További információ:

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korondi Karol osztályvezető nyújt, a +36 30 152 2464-es telefonszámon.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Budapest Főváros Levéltára honlapja és Facebook-oldala

A pályázat pdf formátumban elérhető itt.

Az adatkezeléis tájékoztató elérhető itt.

-----------------------------------------------------

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Levéltára főigazgatói beosztás ellátására

A pályázat szövege pdf-ben itt érhető el. 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető itt