Tájékoztató a megrendelés alapján végzett térítésköteles kutatásról és a soron kívüli ügyintézéséről​

Budapest Főváros Levéltára térítésért vállalja meghatározott adatok kutatását és az azokról való tájékoztatást a tájékoztatásért hozzá fordulók számára, amennyiben az ügyfél által intézett megkeresésében kért adat, illetve információ fellelése az arról való tájékoztatás – az érintett anyag rendezettsége és segédlettel való ellátottsága alapján – túlmegy a 27/2015. EMMI rendelet (a továbbiakban: Szakmai követelmények) 47. § (1)-ben meghatározott kötelező adatszolgáltatás szintjén.

A levéltár kizárólag olyan adatokra vonatkozó kutatást vállal, amelyekhez az átnézendő iratok, segédletek köre és az ehhez szükséges munkaidő előre meghatározható. Az ügyfél az elvégzett kutatásért a Levéltár által előzetesen tett árajánlat alapján, a kutatáshoz szükséges munkaórák száma szerint fizet térítést. Anyakönyvi kutatásokat levéltárunk nem vállal.

A kutatás térítési díjával kapcsolatban szíveskedjen érdeklődni az ügyfélszolgálaton.

További információ a térítésköteles kutatásról az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Ügyfélszolgálat

Levelezési cím: Budapest Főváros Levéltára,
1139 Budapest, Teve u. 3–5.
bfl@bparchiv.hu
Telefon: (+36) 30 633 8554