Tájékoztató az 50 órás közösségi szolgálatról Budapest Főváros Levéltárában

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (A továbbiakban: Nkt.)   és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (A továbbiakban: Rendelet) rendelkezései alapján az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

A Rendelet 133. §-a alapján az oktatási intézménynek kell megszervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.

A közösségi szolgálat keretei között
  a)    az egészségügyi,
  b)    a szociális és jótékonysági,
  c)    az oktatási,
  d)    a kulturális és közösségi,
  e)    a környezet- és természetvédelemi,
  f)    a katasztrófavédelmi,
  g)    az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység végezhető.

A középiskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

A Budapest Főváros Levéltára által nyújtott szolgálati lehetőség a „kulturális és közösségi” pontnak felel meg.

Kérjük, hogy amennyiben intézményünkben kívánja teljesíteni a közösségi szolgálati idejét, akkor vegye fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel.

Kapcsolattartó

Baros Beatrix levéltári művelődés szervező
bfl@bparchiv.hu
Telefon: (+36) 30 633 8554

Letölthető mellékletek: