Tisztelt Megrendelőnk!

A levéltár kiadványait kétféleképpen tudjuk Önhöz eljuttatni. Kérjük, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót a megrendelés menetéről.

Személyes átvétel

A kiadványok személyesen átvehetők és megvásárolhatók Budapest Főváros Levéltára IV. emeleti pénztárában, a kutatószolgálat nyitvatartási idejében:

Postai úton

Kérjük emailben küldje el nekünk az alábbi információkat:

  • Megrendelt kiadvány(ok) címe(i)
  • Szállítási cím
 
Kollégánk tájékoztatni fogja a végösszegről (szállítási díjjal együtt) melynek beérkezése után postára adjuk megrendelését.
 

Kiadványok

URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv XVII.

Az URBS 17. kötetének tanulmányai három nagyobb témakört ölelnek fel. Az első egységet három tanulmány alkotja, amelyek a klasszikus, közigazgatástörténeti nézőpontból közelítve gazdagítják újabb adalékokkal tu­dásunkat Buda, Pest és Óbuda egyesítéséről. A következő nagyobb egység a nők szemszögéből mutatja be, milyen volt egyes korszakokban Óbudán és Pesten, majd a fővárosban

Akció! 3900 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

Magyar Várostörténeti Atlasz 9. ÓBUDA

Óbuda város történeti atlasza a nemzetközi Európai Várostörténeti Atlasz projekt keretében működő Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat – Buda I. és II. kötete után – 9. kötete. Bemutatja Óbuda fejlődését a római korban, a középkorban, a török korban, a Zichy-család idején, majd koronauradalmi mezővárosként. A mű három nagyobb részből épül fel. Az

Akció! 7500 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

Válogatás a Budapesten élt cigány/roma népességre vonatkozó levéltári forrásokból

Budapest Főváros Levéltára Budapest Főváros Önkormányzata támogatásával projektet indított a Budapesten élő romák történetének feltárására, megismerésére és megismertetésére. Ennek keretében jelent meg ez a tíz szerző közreműködésével összeállított forráskiadvány, amely kilenc nagyobb témakör köré csoportosul. A szerzők a kötettel segítséget kívánnak nyújtani a téma kutatói számára, hogy könnyebben megtalálják azokat

Akció! 3490 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

Internálás és internálótáborok Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében az első világháború alatt
Jelen kötet alapját képezheti a háború alatt Magyarországon működtetett civil internálótábor-hálózat minél teljesebb feltérképezésének és az eddig jóformán ismeretlen, ám sajátságos rendészeti eljárás feltárásának.

Akció! 3490 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

A polgárváros rendje. Társadalom, tér, nyilvánosság Budán (1686–1741)
A kötet Buda példáján mutatja be a koraújkori polgárvárosok értékrendjét, társadalmi problémáit.

Akció! 3900 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

„Vadházasság” Pesten – válás Budán. Egy budai orvos mozaikcsaládjának története a 19–20. században
Az izgalmas egyéni sorsok mellett, a könyvben olyan általánosabb kérdések is felmerülnek, mint fővárosi nagycsaládok, a középosztályi életszínvonal fenntartásának századfordulós nehézségei, a korabeli infláció, valamint a családi titkok generációkon át húzódó hatása.

Akció! 3590 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv XVI.
Budapest Főváros Levéltára, az MTA Történettudományi Bizottság Várostörténeti Albizottsága, valamint az Urbs Várostörténeti Évkönyv szerkesztősége 2021. november 15–16. napján tartotta a VIII. Magyar Várostörténeti Konferenciát, amely ezúttal A szőlőművelés, bortermelés, borforgalmazás szerepe a városok életében címmel került meghirdetésre. Ezen kötet a konferencián elhangzott előadások alapján született válogatott tanulmányokat foglalja magába.

Akció! 3900 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

Bor mindenkor! Szőlőművelés, borkultúra a fővárosban a 17. század végétől napjainkig
A kiállításhoz gazdagon illusztrált katalógus készült, amelyet élvezettel lapozhat mind a szakember, mind pedig a fővárosa története iránt érdeklődő olvasó.

Akció! 4990 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

Az 1956-os forradalom és hatása az Ukrajna Állambiztonsági Szolgálata Ungvári Levéltárában őrzött KGB-dokumentumok tükrében
A forráskiadvány Ukrajna Állambiztonsági Szolgálata Ungvári Levéltárában feltárt KGB-dokumentumokból ad válogatást magyar fordításban.

Akció! 4500 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

A budai és pesti felsőoktatás intézményeinek hallgatói, 1713–1784
A kötet a Budai Jezsuita Akadémia, a Pesti Piarista Bölcsészeti Líceum rövid történetét és hallgatóságát közli, valamint a Pest városi Jogi Tanfolyamról fennmaradt töredékes adatokat gyűjtötte össze.

Akció! 3800 Ft 30% kedvezménnyel!

A kárpátaljai magyarok és németek internálása és deportálása 1944 és 1955 között
A 20. század tragikus történelmi eseményeinek kevésbé ismert fejezete a kárpátaljai magyar és német lakosság 1944–1945-ben, illetve az azt követő években elszenvedett tragédiája.

Akció! 4900 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

Önéletrajz és filozófia. Tanulmányok Heller Ágnes emlékére
A kötet a 2021. március 11–12-én Budapest Főváros Levéltárában Önéletrajz és filozófia címmel, Heller Ágnes tiszteletére rendezett konferencián elhangzott előadásokból készült tanulmányokat tartalmazza.

Akció! 3800 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

Elhallgatva. A háborús erőszaktétel története és megjelenítése
Az András Edit és Mélyi József művészettörténészek, valamint Pető Andrea történész szerkesztette kiadvány a Háborúkban megerőszakolt nők budapesti emlékművének felállítását készítette elő.

Akció! 3800 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv XV.
Budapest Főváros Levéltára és az Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv szerkesztősége 2019-ben A városok jogi helyzete, országrendisége és hatalmi reprezentációja a közép- és kora újkorban címen rendezte meg a VII. Magyar Várostörténeti Konferenciát. Jelen kötet az ott elhangzott előadások alapján szerkesztett tanulmányokat tartalmazza.

Akció! 2500 Ft helyett 30% kedvezménnyel!

Budapest katolikus templomépítészete a két világháború között
A tartalmában és kivitelezésében is impozáns kötet átfogó képet ad a két világháború közötti katolikus templomépítészetről, alapmunkának fog számítani a korszak egyházi építészetének kutatásához.

Akció! 5990 Ft helyett 30% kedvezménnyel!