150 éves Budapest

1873. november 17-én egyesült Pest, Buda, Óbuda és a Margitsziget.

A Duna két partján fekvő testvérvárosok egyesítése már korábban többször felmerült, elég csak Széchenyi István felvetésére gondolni. A megvalósítás azonban váratott magára. Végül, hosszas viták után született meg az 1872. évi XXXVI. törvénycikk Buda-Pest fővárosi törvényhatóság alakitásáról és rendezéséről, amelyet 1872. decmber 23-án hirdettek ki. Ennek első paragrafusa kimondja:

„1. § Buda és Pest sz. kir. fővárosok, valamint Ó-Buda mezőváros és a Margit-sziget, ez utóbbiak Pest vármegyéből kikebeleztetvén, Buda-Pest főváros név alatt egy törvényhatósággá egyesittetnek.”

A főváros tanácsa 1873. november 17-én vette át az ügyinézést a megszűnő városi tanácsoktól. Ezzel megszületett az egyesített Budapest.

150 évvel később a főváros és intézményei számos programmal, rendezvénnyel, írással ünneplik az évfordulót. Együtt a város: https://150.budapest.hu/