Szakkönyvtár állománya, használata

Budapest Főváros Levéltára több mint 72.000 kötetes szakkönyvtárával áll a kutatók rendelkezésére. A könyvtár zárt forgalmú, a levéltár munkatársain kívül csak a regisztrált kutatók vehetik igénybe szolgáltatásait. Az állományból kizárólag a levéltár dolgozói kölcsönözhetnek. A kutatók a könyvtárat a kutatóterem nyitvatartási ideje alatt használhatják, kivéve a keddi és csütörtöki ügyeleti időszakot.

A dokumentumok a kézikönyvtár kivételével zárt raktárban találhatóak, számítógépes katalógusaink segítenek az eligazodásban. Az állomány 100%-ban feldolgozott, online katalógusunk a levéltár honlapján elérhető. A katalógus használatában, szakirodalmi tájékoztatásban a könyvtárosok segítséget nyújtanak.

A könyvtár fő gyűjtőköre Budapest főváros és elődtelepüléseinek irodalma. A teljesség igényével próbáljuk gyűjteni a főváros életével, történetével, intézményeivel foglalkozó irodalmat, dokumentumtípustól függetlenül. A könyvtár gyűjtőkörébe tartozik még a magyar és egyetemes történelem, helytörténet, statisztika, jogtörténet, történettudomány segédtudományai (diplomatika, heraldika, genealógia), építészet és művészettörténet, várostörténet, közigazgatás.

Könyvtárosaink részt vesznek a magyar folyóiratok tartalomjegyzék adatbázisának építésében.

Kapcsolat: konyvtar@bparchiv.hu