A Századok 2023/5., Budapest tematikájú száma online is elérhető!

Budapest egyesítésének 150. évfordulója alkalmából a Századok 2023/5. száma tematikus tanulmányokkal jelent meg. A hat tanulmányból öt szerző, illetve a Krónika három szerzője Budapest Főváros Levéltárának munkatársa

Tartalomjegyzék:

Tanulmányok Budapest egyesítésének 150. évfordulójára

Szende Katalin: Buda helye Közép-Európa középkori városfejlődésében

Kenyeres István: A budai és pesti vásárok a középkortól a 19. századig

Herédi Attila: Partrendőrség Pesten (1870–1874)

Sipos András: Budapest bevételei és beruházásai a két világháború között

Lukács Anikó: A Szent István-ünnep mint idegenforgalmi esemény Budapesten

Rácz Attila: A fővárosi népi ellenőrzési bizottságok működése 1958–1959-ben

Krónika

Kenyeres István: A Budapest Időgép mint a történeti kutatás eszköze

Népessy Noémi – Horváth Péter – Perényi Roland: A Budapest-hatás. Fővárosi kötődések és identitások (Kiállításismertető)

Hermann István – Toma Katalin: Budapest történeti monográfia

Történeti irodalom

Anna Pumprová – Libor Jan (Hrsg.): Cronica Aule regie – Die Königsaaler Chronik (Bagi Dániel)

Myroslav Voloshchuk: Ruthenians (the Rus’) in the Kingdom of Hungary, 11th to Mid-14th Centuries. Settlement, Property and Socio-Political Role (Berkes Orsolya)

Kárbin Ákos: Wekerle Sándor, a Monarchia aranyembere (Ordasi Ágnes)

Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése. Tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között (Murber Ibolya)

Szilágyi Zsolt: Ismeretlen Alföld. A táj területi egyenlőtlenségei a 20. század elején (Koloh Gábor)

Horváth Sándor ─ Kecskés D. Gusztáv ─ Mitrovits Miklós (szerk.): Magyarország külkapcsolatai (1945─1990) (Barta Róbert)

Online elérhető itt

századok
századok_tartalom