Árvaszéki ügyek

Leírás

Az árvaszéki ügyek adatbázisa jórészt hagyatéki ügyeket ölel fel – olyanokat, amelyekben a kiskorú örökösök korlátozott jogi cselekvőképessége a hagyatéki vagyon kezelésének hatósági felügyeletét tette szükségessé. A keletkeztető gyámhatóság, Budapest Székesfőváros Árvaszéke iratanyagában emellett jelentős a gondnoksági és örökbefogadási ügyek száma is, amelyek szintén az adatbázisban kereshetők. Jelenleg az 1873-a városegyesítéstől 1919-ig terjedő ügyek vannak feldolgozva (az 1919-es évfolyam még csak részben). Az ügyirat keletkezési éve a gyakran sok évet felölelő, esetenként több generáción át egymásba fonódó ügyek irattározásának évét jelenti, azaz az egyes ügycsomókban jóval korábbi iratok is előfordulhatnak. Megtalálhatók még az 1950-ben iktatott ügyek adatai is, de ekkor már folyamatban volt az Árvaszék megszüntetése, így az ügyeket tényleges intézésre az újonnan létrehozott kerületi gyámhatósági szerveknek adták át (itt az esetek többségében csak az derül ki, mely szervhez kerültek át az iratok). A hagyatéki tömegek jellemzően Budapesten feküdtek, de adott esetben találhatók vidéki vagyonrészekre (ingatlanokra) vonatkozó információk is.

Az egyes rekordokban az ügyek, – esetenként részletes leírással (családfával) – azon belül az ügyekben szereplő személyek (örökhagyók, örökösök, gyámok, tartási ügyek ellenérdekelt feleinek) adatai szerepelnek, a rájuk vonatkozó egyes fontosabb irattípusok megjelölésével is (van-e haláleset-felvételi ív, hagyatéki leltár, tőle származó végrendelet). A feldolgozott ügyek száma megközelíti a 13000-et, a személyek száma ennek többszöröse, megbecsülhetően 50000 körül mozog.

 A kiválasztott ügyeket a rekordokban feltüntetett levéltári jelzetek (pl. HU BFL – IV.1411.b – 1894 – 03774 – Károlyi) alapján lehet kikérni és a kutatóteremben megtekinteni.

Levéltári törzsszámFond/állag megnevezéseAdatbázisban található anyagrész terjedelmeDigitálisan kutatható anyagrész terjedelme
IV.1202.cc.Pest Város Tanácsának iratai. Végrendeletek és hagyatéki leltárak1681-1713 
IV.1411.b.Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai. Általános iratok1873-1919, 1950