Büntető eljárások

Leírás

A büntető jogszolgáltatás területéhez sorolható adatbázisainkban alapvetően a 20. század folyamán, Budapesten büntető eljárás alá vont személyekre lehet keresni. Az adatrögzítés fontosabb tematikus irányai között az 1918-1919-es forradalmak utáni megtorlás, a II. világháborút követő felelősségre vonás (igazolási eljárások, népbíráskodás), valamint az 1956-os forradalom elfojtása utáni perek említhetők. Ezeket az adatokat az 1873-1950 között fővárosi büntetésvégrehajtási intézményekbe befogadott fogvatartottakról felvett, zömében digitalizált törzskönyvek egészíthetik ki, avagy – a dualizmuskori elpusztult iratanyag esetében – pótolhatják.


büntető ügyek adatbázisa ügyészségi vagy bírósági szakaszban lefolytatott különböző büntető eljárások iratanyagát dolgozza fel. Alapvetően fővárosi szervek iratanyagáról van szó, de a korabeli illetékességi szabályozásnak megfelelően „vidéki” vonatkozású ügyek is előfordulhatnak. A felölelt időszak a 20. század, de az adatrögzítés főként az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság időszakára, a Horthy-kor ún. munkásmozgalmi vonatkozású pereire, az 1945 utáni népbíráskodásra, az 1956-os forradalom leverését követő megtorlásra, s a „szocialista korszak” politikai pereire koncentrálódik.

Az adatbázisban az egyes ügyekben szereplő vádlottak, terheltek, vagy gyanúsítottak személyes adatai, valamint a terhükre rótt bűncselekmények („jogcím”) kerültek rögzítésre. Az előbbiek kisebb része kutatási korlátozás alá esik, ami miatt a publikálásnál figyelemmel kell lenni a védelem alá eső személyes adatok anonimizálásra. Sajátosság, hogy több esetben (pl. népbírósági ügyeknél) a főlajstromkönyvi bejegyzésekben szereplő személyek akkor is felvitelre kerültek, ha magukból a büntető eljárásokból semmilyen irat nem maradt fenn. Az ügyrekordok száma megközelíti a 250000-et, ami nagyjából félmillió személyt érint.

Az adatok a levéltári nyilvántartó rendszer mellett a Közgyűjteményi Portálon is kereshetők. Az adatbázis levéltári irategyüttesekre lebontott tartalmáról a következő táblázatból tájékozódhat. A kiválasztott ügyeket a rekordokban feltüntetett levéltári jelzetek (pl. HU BFL – VII.18.d – 05/0302 – 1924) alapján lehet kikérni és a kutatóteremben megtekinteni.

Levéltári törzsszámFond/állag megnevezéseAdatbázisban található anyagrész terjedelmeDigitálisan kutatható anyagrész terjedelme
VII.1.d.Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Peres iratok1891-1915 
VII.5.c.Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Büntetőperek iratai1896-1917[* kiemelt „munkásmozgalmi perek”: 1944-ig] 
VII.5.e.Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Népbíróságtól átvett peres ügyek iratai1949-19501949-1950(teljes állag)[* a digitális állomány csak a kutatóteremben érhető el!]
VII.13.b.Budapesti Királyi Büntető Járásbíróság iratai. Büntetőperek iratai1892-1900 
VII.18.d.Budapesti Királyi Ügyészség iratai. Büntetőperek iratai1907-1927[* kiemelt „munkásmozgalmi perek”: 1944-ig] 
XVI.2.Budapesti Forradalmi Törvényszék iratai1919  
XXV.1.aBudapesti Népbíróság iratai. Büntetőperes iratok1945-1949 
XXV.1.bBudapesti Népbíróság iratai. Igazolásfellebbezési iratok.1945-1949 
XXV.2.bBudapesti Népügyészség iratai. Büntető iratok.1945-1949 
XXV.4.aFővárosi Bíróság iratai. Büntetőperes iratok.1951-1963 
XXV.4.fFővárosi Bíróság iratai. Titkos ügykezelés alól kivont perek iratai.1950-1981 
XXV.7.bFiatalkorúak Bíróságának iratai. Büntetőperes iratok.1950-1951 
XXV.9Közlekedési Bíróság iratai.1955-1956 
XXV.44.bPesti Központi Kerületi Bíróság iratai. Büntetőperes iratok.1958-1971 
XXV.60.eFővárosi Főügyészség iratai. TÜK büntető iratok.1950-1980 

A korábban készült mikrofilmek tömeges digitalizálása nyomán számos rekordhoz tartozik (és a jövőben még többhöz fog tartozni) képanyag. A peres iratokról készült képek és adatok összekapcsolása azonban, tekintettel a védendő személyes adatok kiszűrésének nehézségére, nem lehet automatikus. Így egyelőre a digitalizált pereket is csak a levéltári kutatóteremben lehet – megfelelő jogosultság igazolása esetén – kutatni. (Jelenleg a VII.5.e. Budapesti Büntetőtörvényszék, Népbíróságtól átvett peres ügyek 1949-1950 közötti iratai érhetők el ily módon.)