Fogolynyilvántartások

Leírás

fogolynyilvántartások között a budapesti bírósági fogházakba 1873-1923 között befogadott letartóztatottak és elítéltek, valamint a Budapesti Országos Gyűjtőfogházba 1896-1950 között felvett fegyencek, rabok, illetve az ugyanott 1896-1916 között megforduló foglyok személyes adatai lettek rögzítve. Emellett befejeződött a Gyűjtőfogház jogutóda, a Budapesti Országos Börtön 1951-ben felvett elítélt törzslapjainak felvitele is.

Az adatbázis, az abban található névanyag és egyéb információk családtörténeti kiaknázhatósága mellett a dualizmus időszakára vonatkozóan hiánypótló (a korszakból budapesti bírósági és ügyészségi büntető ügyek nem maradtak fenn). Az első világháború után a törzskönyvek az ítélet számának megadásával segíthetik az esetlegesen fennmaradt bírósági peranyag levéltári visszakeresését (ilyenek a fogvatartott priuszának feltüntetésekor is előfordulnak). Az adatbázisban található bebörtönzött személyek száma megközelíti a 400000-et.

Az adatrögzítéssel párhuzamosan történt és folytatódni fog a törzskönyvi kötetek és törzslapok digitalizálása, így a bebörtönzöttek zömének törzskönyvi bejegyzése az interneten kutatható. Korlátozás alá az 1897 után született személyek adatai, illetve a róluk felvett digitalizált törzskönyvi bejegyzések esnek.

A kutatás javasolt helye: Hungaricana

Levéltári törzsszámFond/állag megnevezéseAdatbázisban található anyagrész terjedelmeDigitálisan kutatható anyagrész terjedelme
VII.101.c.Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház iratai. Fegyenctörzskönyvek1896-1950 1896-1950(teljes állag)
VII.101.d.Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház iratai. Rabtörzskönyvek1896-19501896-1950
VII.101.p.Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház (1951-től Budapesti Országos Börtön) iratai. Elítéltek törzslapjai1951[* interneten nem elérhető] 
VII.102.a.Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki Fogház iratai. Fogolytörzskönyvek1895-19231895-1923
VII.103.Budapesti Királyi IV-X. Kerületi Járásbírósági Fogház iratai1873-18901873-1890(teljes állag)
VII.104.a.Budapesti Királyi Büntető Járásbírósági Fogház iratai. Fogolytörzskönyvek1890-19231890-1923(teljes állag)
VII.105.Budai Királyi Törvényszéki Fogház iratai1872-18731872-1873(teljes állag)
VII.106.Pesti (Budapesti) Királyi Törvényszéki Fogház iratai1873-18941873-1894(teljes állag)
VII.107.Budapesti Királyi I-III. Kerületi Járásbírósági Fogház iratai1873-18901873-1890(teljes állag)
XVI.3.Budapesti Forradalmi Törvényszék Fogházának iratai19191919(teljes állag)