Hagyatéki ügyek

Leírás

hagyatéki (és egyéb nem-peres) ügyek adatbázisa számos budapesti bíróság (Budapesti Királyi Törvényszék, járásbíróságok), és közjegyzők által tárgyalt hagyatéki ügyek, továbbá perenkívüli eljárások fennmaradt iratanyagára épül. 1872-1956 között valamennyi fennmaradt hagyatéki ügy rögzítésre került (ez sajnos egy töredéket jelent, ugyanazok jobban csak a két világháború között, s több-kevesebb rendszerességgel csupán 1945 után őrződtek meg). A fővárosi illetékességet a hagyatéki ügyek tekintetében az örökhagyó utolsó állandó lakhelye határozta meg, így a hagyatéki tömeg fekvése, kiterjedt vagyonrészek esetén, vidéki településeket is érinthetett.

Az adatbázis rekordjaiban az ügytípus, valamint az érintett személyek (örökhagyók, más ügyeknél a kérelmezők és ellenérdekelt felek) adatai szerepelnek; hagyatéki ügy esetében a halálozás dátumával, és bizonyos releváns irattípusok (végrendelet, haláleset-felvétel, hagyatéki leltár) előfordulásával kiegészítve. Az adatbázis több mint 73000 rekordot, a perenkívüli és az egyesített hagyatéki ügyek miatt mintegy 100000 személyre vonatkozó adatot tartalmaz.

 Az egyes ügyek a rekordok jelzete (pl. HU BFL – VII.1.d – 1909 – III.0515) alapján kérhetők ki a levéltár kutatótermébe. Megjegyzendő, hogy az adatbázis nyilvános rekordjai nem minden esetben jelentenek korlátlan kutathatóságot: az 1954 után indult ügyekben, illetve az 1924 után keletkezett hagyatéki ügyekben szereplő kiskorú örökösök miatt támogató állásfoglalás beszerzése válhat szükségessé. Az adatbázis-építés által lefedett levéltári iratanyagról részletesen az alábbi táblázatból tájékozódhat.

Levéltári törzsszámFond/állag megnevezéseAdatbázisban található anyagrész terjedelmeDigitálisan kutatható anyagrész terjedelme
VII.1.d.Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Peres iratok1891-1915 
VII.2.c.Budapest Királyi Törvényszék iratai. Polgári peres iratok1872-1918 1872-1914
VII.3.b.Pesti Első Bíróságú Királyi Váltótörvényszék iratai. Peres iratok1842-1863 
VII.4.Budapesti Királyi Kereskedelmi és Váltótörvényszék iratai1873, 1889 
VII.6.a.Budapest I-III. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Polgári peres és perenkívüli iratok1933-1949 
VII.7.c.Budapest IV. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Hagyatéki ügyek iratai1904-1912 
VII.8.c.Budapest V. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Hagyatéki és végrehajtási ügyek iratai1899-1910 
VII.9.c.Budapest VI. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Hagyatéki ügyek iratai1902-1909 
VII.10.c.Budapest VII. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Hagyatéki ügyek iratai1898-1909 
VII.11.c.Budapest VIII-X. kerületi Királyi Járásbíróság iratai. Hagyatéki ügyek iratai1898-1913 
VII.12.b.Budapest Központi Királyi Járásbíróság iratai.  Polgári peres és perenkívüli iratok1914-1950 
VII.19.Újpesti Járásbíróság iratai1948-1950 
VII.21.Kispesti Járásbíróság iratai1947-1950 
VII.155.Rónay Tibor közjegyző iratai1942-1949 
VII.156.Kaprinay Endre közjegyző iratai1935-1950 
VII.158.Fodor Antal közjegyző iratai1938-1946 
VII.160.Fekete László közjegyző iratai1943-1949 
VII.163.Lénárt Dezső közjegyző iratai1939-1948 
VII.164.Sárközi Sándor közjegyző iratai1934-1940 
VII.166.Szilléry Péter közjegyző iratai1948 
VII.167.Haviár Gyula közjegyző iratai1943-1945 
VII.171.Hedry Aladár közjegyző iratai1911-1947 
VII.172.Cholnoky Imre közjegyző iratai1931-1947 
VII.177.Hajós Béla Ödön közjegyző iratai1918-1925 
VII.178.Barcs Béla közjegyző iratai1919-1939 
VII.179.Lázár Ferenc közjegyző iratai1927-1949 
VII.180.Barcs Ernő közjegyző iratai1926-1952 
VII.182.Somogyi Béla közjegyző iratai1946-1949 
VII.187.Holitscher Szigfrid közjegyző iratai1939-1946 
VII.189.Králik Árpád közjegyző iratai1937 
VII.190.Meixner László közjegyző iratai1939-1955 
VII.191.Antalffy-Zsiros Aladár közjegyző iratai1942-1950 
VII.195.Joannovits Jenő közjegyző iratai1939-1946 
VII.196.Richter Richárd közjegyző iratai1931-1947 
VII.197.Horváth Kamilló közjegyző iratai1938-1949 
VII.198.Lukács Izsó közjegyző iratai1944 
VII.199.Szemerjay Petrán Tibor közjegyző iratai1940-1950 
VII.206.Petró Béla közjegyző iratai1937-1950 
VII.207.Haller Károly közjegyző iratai1928-1950 
VII.208.Tóth (Tóthfaludy) Aladár közjegyző iratai1933, 1939 
VII.209.Krenner Zoltán közjegyző iratai1942-1950 
VII.215.Markó István közjegyző iratai1930-1950 
VII.217.Kiss József közjegyző iratai1933 
VII.219.Teőke Béla közjegyző iratai1929-1947 
VII.220.Matheovits Ferenc közjegyző iratai1940-1949 
VII.226.Bathó Kálmán közjegyző iratai1937-1950 
VII.229.Keszthelyi Zoltán közjegyző iratai1945-1952 
VII.233.Hajdú János közjegyző iratai1947-1953 
VII.234.Hedry László közjegyző iratai1947-1956 
VII.236.Füredy Jenő közjegyző iratai1948-1952 
VII.240.Feri Sándor közjegyző iratai1944-1950 
VII.242.Kozányi Pál közjegyző iratai1942-1950 
VII.243.Tóth Endre közjegyző iratai1945-1949 
VII.246.Kiss Dezső közjegyző iratai1946-1953 
VII.247.Werner Elemér közjegyző iratai1946-1949 
VII.250.Tímár Miklós közjegyző iratai1947-1951 
VII.258.Horváth István közjegyző iratai1945-1949 
VII.262.Némethy Vilmos közjegyző iratai1944-1945 
VII.264.Susich Ervin közjegyző iratai1939-1948 
VII.267.Török Béla közjegyző iratai1947-1952 
VII.268.Konkoly Thege Sándor közjegyző iratai1942-1943 
VII.270.Kovácsy Zoltán közjegyző iratai1937-1946 
VII.271.Klein Andor közjegyző iratai1945-1950 
VII.278.Morvay Zsigmond közjegyző iratai1933-1949 
VII.279.Tárczay Rezső közjegyző iratai1939-1948 
VII.280.Varga Béla közjegyző iratai1939-1949 
XXV.151.Selmeczy István közjegyző iratai1947-1955 
XXV.152.Vuits András közjegyző iratai1952-1956 
XXV.153.Hegyháti István közjegyző iratai1950-1956 
XXV.154.Bessenyei Tibor közjegyző iratai1951-1953 
XXV.155.Róna Pál közjegyző iratai1950-1956 
XXV.156.Török Pál közjegyző iratai1952-1955 
XXV.157.Záhony László közjegyző iratai1950-1953 
XXV.158.Jékey István közjegyző iratai1950-1956 
XXV.159.Décsi Lajos közjegyző iratai1944-1954 
XXV.160.Rosta Imre közjegyző iratai1951-1954 
XXV.161.Lelkes József közjegyző iratai1954-1956 
XXV.162.Sághy Imre közjegyző iratai1954-1956 
XXV.163.Vajda Sándor közjegyző iratai1950-1956 
XXV.164.Beleznai László közjegyző iratai1950-1953 
XXV.165.Gerlai Károly közjegyző iratai1948-1954 
XXV.166.Draskovics Jenő közjegyző iratai1952-1955 
XXV.170.Hollós Olivér közjegyző iratai1951-1956 
XXV.171.Káli Nagy Elemér közjegyző iratai1954-1955 
XXV.172.Bárány Aladár közjegyző iratai1951-1954 
XXV.173.Fertőfehéregyházi László közjegyző iratai1951-1952 
XXV.174.Nemes Móric István közjegyző iratai1950 
XXV.175.Jelinek Győző közjegyző iratai1950-1955 
XXV.176.Pap Ádám közjegyző iratai1951-1956 
XXV.177.Wágner György közjegyző iratai1954-1956 
XXV.178.Quirico Pál közjegyző iratai1955-1956 
XXV.179.Dékány Imre közjegyző iratai1955-1956 
XXV.180.Jékelfalussy Aladár közjegyző iratai1926-1952 
XXV.181.Frankl Imre közjegyző iratai1950-1954 
XXV.182.Porázik Tibor közjegyző iratai1954-1956 
XXV.183.Günther Ferenc közjegyző iratai1950 
XXV.184.Frank Kiss Jenő közjegyző iratai1954-1956 
XXV.185.Katona József közjegyző iratai1955 
XXV.186.Molnár Dezső közjegyző iratai1950-1954 
XXV.187.Vargyas Antal közjegyző iratai1949-1956 
XXV.188.Erdődy Jenő közjegyző iratai1951-1953 
XXV.189.Klein Imre közjegyző iratai1951-1955 
XXV.190.Balogh János közjegyző iratai1953-1954 
XXV.192.Polónyi Jenő közjegyző iratai1953-1955