Igazolóbizottsági ügyek

Leírás

Az igazolóbizottsági ügyek adatbázisa a köz- és magánalkalmazottak második világháború alatti politikai nézeteinek és magatartásának vizsgálatára 1945 után, Budapesten, illetve a peremkerületekben kiküldött különleges néphatalmi szervek által keletkeztetett személyi ügyeket dolgozza fel. Az egyes igazolóbizottságok meghatározott fővárosi vagy Budapesten található országos hatáskörű közintézmények (pl. minisztériumok) teljes személyi állományát, valamint cégek, magánvállalatok tisztviselő beosztású dolgozóit vonták eljárás alá.

Az adatbázisban az igazoló eljárás által érintett személyek, valamint az eljárás adatai kerültek rögzítésre.  Utóbbiak közül különösen fontos az eljárás eredménye: az elmarasztalás ténye érdemi vizsgálatra, illetve információkban gazdagabb ügyiratra utal (az igazolási ügyek többségében csak beadott, az érintett személy által kitöltött nyilatkozat és igazoló határozat található). Ezek az ügyek részben a Budapesti Népbíróság – büntető adatbázisban feldolgozott – igazolásfellebbezési irataihoz is kapcsolódnak. Az igazolóbizottsági anyagnak csak egy töredéke van rögzítve, de a meglévő rekordmennyiség így is több mint 45000 személyt fed le.

 Az adatok csak a levéltári nyilvántartó rendszerben, a levéltári hierarchiába ágyazva érhetők el. Az egyes személyi ügyek a rekordok levéltári jelzete (pl. HU_BFL_XVII_1502_b_1945_igazolasiugy_4678) alapján kérhetők ki. Kutatási korlátozás alá az igazolás alá vontak esetében az 1928 után született személyek ügyei esnek. Az adatbázisban található levéltári irategyüttesek listája a következő táblázatban tekinthető meg.

Levéltári törzsszámFond/állag megnevezéseAdatbázisban található anyagrész terjedelme
XVII.1502.b.Budapest (Székes)főváros intézményeihez, vállalataihoz kiküldött igazolóbizottságok iratainak gyűjteménye. Igazolási ügyek iratai1945[* 1-4700. ügyszámkeret] 
XVII.1503.Budapesti 127/b., 602. sz. Igazolóbizottság (Miniszterelnökség) iratai1945
XVII.1506.b.Földművelési Minisztérium, földművelésügyi szervekhez kiküldött budapesti igazolóbizottságok iratainak gyűjteménye. Igazolóbizottsági ügyek iratai1945[* 3-6. ügycsoportok]
XVII.1513.Budapesti 143/b. sz. Igazolóbizottság (Magyar Nemzeti Múzeum) iratai1945 
XVII.1514.Budapesti 145/a. sz. Igazolóbizottság (Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetkezete) iratai1945
XVII.1516.Budapesti 147/a. sz. Igazolóbizottság (Országos Földhitelintézet) iratai1945[* A-Gy vezetéknév]
XVII.1518.Budapesti 149/b. sz. Igazolóbizottság (Zeneművészeti Főiskola, Nemzeti Zenede, Államilag Engedélyezett Magánzeneiskolák Országos Szövetsége) iratai1945
XVII.1534.b.Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, közoktatási szervekhez kiküldött budapesti igazolóbizottságok iratainak gyűjteménye1945
XVII.1550.Budapesti 183/b. sz. Igazolóbizottság (Budapesti Női-Divatkalapkészítők Ipartestülete) iratai.1945
XVII.1559.Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és tagegyesületeihez, tagvállalataihoz kiküldött budapesti igazolóbizottságok iratainak gyűjteménye1945
XVII.1671.Budapesti 366/b. sz. Igazolóbizottság (Magyar Újságírók Országos Szövetsége) iratai1945
XVII.1676.Magyar Államrendőrséghez kiküldött igazolóbizottságok töredékes iratainak gyűjteménye1945
XVII.1709.Budapesti kisebb igazolóbizottsági fondok levéltári gyűjteménye1945