Közjegyzői okiratok

Leírás

közjegyzői okiratok adatbázisa a budapesti magán- és állami közjegyzők által keletkeztetett okirati sorozatok teljes körű feldolgozását célozza, az intézmény 1875-ös felállításától kezdve 1956-ig terjedően. Ez az ország legnagyobb terjedelmű, csaknem sértetlenül fennmaradt, és egyben – a főváros politikai, gazdasági súlya miatt – legjelentősebb közjegyzői irategyüttese. Közjegyzői okiratokban annak idején a legkülönbözőbb magánjogi ügyleteket rögzíthették: például – a fontosabbakat kiemelve – adásvételt, ajándékozást, vagyonátruházást, öröklést, házassági szerződést, örökbefogadást, végrendelkezést. Az adatrögzítés hamarosan lezárul, ugyanakkor még négy közjegyzői fond esetében nincs vagy nem teljes az adattbázis: HU BFL VII.277.a Héderváry Lehel közjegyző iratai (1929-1932), HU BFL VII.278.a Morvay Zsigmond közjegyző iratai (1932-1946), HU BFL VII.279.a Tárczay Rezső közjegyző iratai (1937-1948), HU BFL VII.280.a Varga Béla közjegyző iratai (1946-1949).

 Az okiratok jelentős részének digitalizált képe, az okirati rekordokkal összekapcsolva, elérhető az interneten. A közjegyzői intézmény használatánál nem volt területi illetékességi megkötés, ezért számos (az ügyek 10-15%-ára tehetően) vidéki vagy külföldi ügyfél is igénybe vette a fővárosi közjegyzők szolgáltatásait.

A rekordokban az adott ügylet, illetve az ügyletet kötő természetes és jogi személyek, valamint az annál eljáró jogi képviselők (ügyvédek) adatai szerepelnek. Mivel az okirati sorozatokban szabályszerű selejtezést többnyire az első világháború előtti anyagrészekben (aláírás-hitelesítési jegyzőkönyveket érintően) hajtottak végre, s iratpusztulás csak kivételesen történt, illetve mert az egyes okiratokban és jegyzőkönyvekben csaknem mindig rögzítették az ügyfelek státusát (foglalkozását) és lakhelyét is, a személyes adatok e köre rendkívül gazdag. Számos esetben azonosítható és nyomon követhető egyes családok, személyek magánjogi ügyleteinek egész sora. Az adatbázisban több mint félmillió okirat adatai találhatók, ami durván egymillió ügyfelet jelent.

Az adatbázis legteljesebb, digitalizált képekkel ellátott verziója a Közgyűjteményi Portálon érhető el.

Az ily módon nem kutatható ügyeket az adatbázisban megjelenített jelzet (pl. HU BFL – VII.221 – 1899 – 0228) alapján lehet a levéltári kutatóterembe kikérni. Érdemes kiemelni az adatokat és a képeket egyaránt érintő gyarapodás feszített ütemét, amely ajánlatossá teszi a honlapokra való rendszeres visszatérést. Az adatbázis-építés és digitalizálás által lefedett levéltári iratanyagról részletesen az alábbi táblázatból tájékozódhat.

Levéltári törzsszámFond/állag megnevezéseAdatbázisban található anyagrész évköreDigitálisan kutatható anyagrész terjedelme
VII.151.Rupp Zsigmond közjegyző iratai1875-19181875-1918 (teljes)
VII.152.Zimányi Alajos közjegyző iratai1875-19091875-1909 (teljes)
VII.153.a.Rónay Károly közjegyző iratai1898-1929 1898-1929 (teljes)
VII.154.aSümeghi László közjegyző iratai1918-1933 
VII.155.a.Rónay Tibor közjegyző iratai 1929-1949 
VII.156.a.Kaprinay Endre közjegyző iratai 1933-1949 
VII.157.a.Báthor Gábor közjegyző iratai1909-1922 
VII.158.a.Fodor Antal közjegyző iratai1921-1946 
VII.159.a.Déchy Aladár közjegyző iratai 1922-1926 
VII.160.a.Fekete László közjegyző iratai1926-1950 
VII.161.a.Deszkáss Gusztáv közjegyző iratai1898-1913 
VII.162.a.Stern József közjegyző iratai1913-1928 
VII.163.a.Lénárt Dezső közjegyző iratai1930-1949 
VII.164.a.Sárközi Sándor közjegyző iratai1929-1943 
VII.165.a.Kozma György közjegyző iratai1939-1941 
VII.166.a.Szilléry Péter közjegyző iratai1941-1949 
VII.167.a.Haviár Gyula közjegyző iratai1943-1946 
VII.168.a.Görgei István közjegyző iratai1875-19111875-1911 (teljes)
VII.169.Máday Sándor közjegyző iratai1875-1878 
VII.170.Jeszenszky Danó közjegyző iratai1879-1900 
VII.171.a.Hedry Aladár közjegyző iratai1911-1948 
VII.172.a.Cholnoky Imre közjegyző iratai IV. ker1925-1947 
VII.173.a.Gászner Béla közjegyző iratai1875-19191875-1919 (hiányos)
VII.174.a.Gorove Antal közjegyző irata1875-18811875-1881 (hiányos)
VII.175.Steinbach István közjegyző iratai1875-18971875-1897 (hiányos)
VII.176.a.Stamberger Ferenc közjegyző iratai1896-19371896, 1897
VII.177.a.Hajós Béla közjegyző iratai1918-19261918,1926 (hiányos)
VII.178.a.Barcs Béla közjegyző iratai1918-1939 
VII.179.a.Lázár Ferenc közjegyző iratai1910-19501919-1937 (hiányos)
VII.180.a.Barcs Ernő közjegyző iratai1926-1944 
VII.181.a.Pálmai Lajos közjegyző iratai V. ker1926-1937 
VII.182.a.Somogyi Béla közjegyző iratai1935-1949 
VII.183.Tokaji Nagy Lajos közjegyző iratai1875-1900 
VII.184.a.Weinmann Fülöp közjegyző iratai1875-19121875-1912 (hiányos)
VII.185.Weiser Károly közjegyző iratai1875-18951875-1895 (hiányos)
VII.186.a.Schilling Rudolf közjegyző iratai1895-1913 
VII.187.a.Holitscher Szigfrid közjegyző iratai1912-1946 
VII.188.a.Róth Zsigmond közjegyző iratai1912-19231912-1918 (hiányos)
VII.189.a.Králik Árpád közjegyző iratai1923-1942 
VII.190.a.Meixner László közjegyző iratai1939-1947 
VII.191.a.Antalffy –Zsíros Aladár közjegyző iratai1942-1950 
VII.192.Rhorer Géza közjegyző iratai1896-19261896-1926 (hiányos)
VII.193.a.Charmant Oszkár közjegyző iratai1900-19271900-1926 (hiányos)
VII.194.a.Nádossy Gábor közjegyző iratai1918-19261918-1926 (hiányos)
VII.195.a.Joannovits Jenő közjegyző iratai1922-1946 
VII.196.a.Richter Richárd közjegyző iratai1926-1946 
VII.197.a.Horváth Kamilló közjegyző iratai 1926-1949 
VII.198.a.Lukács Izsó közjegyző iratai1926-1946 
VII.199.a.Szemerjai-Petrán Tibor közjegyző iratai1926-1950 
VII.200.a.Ökröss Bálint közjegyző iratai1876-18891875-1889 (teljes)
VII.201.Zarka Dénes közjegyző iratai1889-18961889-1896 (teljes)
VII.202.Kormos Béla közjegyző iratai1896-19021896-1902 (hiányos)
VII.203.Cottely Géza közjegyző iratai1896-1926 
VII.204.a.Szabó Albert közjegyző iratai1902-19241902-1912 (hiányos)
VII.205.a.Kőrössy Bertalan közjegyző iratai1921-1950 
VII.206.a.Petró Béla közjegyző iratai 1926-1929 
VII.207.a.Haller Károly közjegyző iratai 1926-1950 
VII.208.a.Tóth Aladár közjegyző iratai 1929-1941 
VII.209.a.Krenner Zoltán közjegyző iratai1941-1949 
VII.210.Krajner Emil közjegyző iratai1875-1878 
VII.211.a.Mannheimer Ignác közjegyző iratai1879-18961879-1896 (teljes)
VII.212.Grubiczy László közjegyző iratai1882-18841882-1884 (teljes)
VII.213.Kiss Aladár közjegyző iratai1885-1914 
VII.214.Janits Imre közjegyző iratai1914-1933 
VII.215.a.Markó István közjegyző iratai 1921-1950 
VII.216.a.Jeszenszky István közjegyző iratai1897-1925 
VII.217.a.Kiss József közjegyző iratai1900-1939 
VII.218.Kálmán Antal közjegyző iratai1913-1915 
VII.219.a.Teöke Béla közjegyző iratai1915-1918 
VII.220.a.Matheovits Ferenc közjegyző iratai 1939-1949 
VII.221.a.Plihál Viktor közjegyző iratai1897-1902 
VII.222.a.Jakab Géza közjegyző iratai1903-1919 
VII.223.a.Zámor Rezső közjegyző iratai1919-1937 
VII.224.Velsz Emil közjegyző iratai1900-1916 
VII.225.a.Szécsi Ferenc közjegyző iratai1916-1944 
VII.226.a.Bathó Kálmán közjegyző iratai 1931-1950 
VII.229.a.Keszthelyi Zoltán közjegyző iratai 1938-1952 
VII.233.a.Hajdú János közjegyző iratai1947-1953 
VII.234.a.Hedry László közjegyző iratai 1947-1955 
VII.236.a.Füredy Jenő közjegyző iratai 1948-1952 
VII.240.a.Feri Sándor közjegyző iratai 1946-1950 
 VII.242.a.Kozányi Pál közjegyző iratai 1944-1950 
VII.243.a.Tóth Endre közjegyző iratai 1946-1950 
VII.246.a.Kiss Dezső közjegyző okiratai1928-1953 
VII.247.a.Werner Elemér közjegyző iratai 1946-1949 
VII.250.a.Tímár Miklós közjegyző iratai 1947-1951 
VII.258.a.Horváth István közjegyző iratai1946-1949 
VII.262.a.Némethy Vilmos közjegyző iratai 1941-1949 
VII.264.a.Susich Ervin közjegyző irataI1939-1948 
VII.266.Zakariás János közjegyző iratai1941-1945 
VII.267.a.Török Béla közjegyző iratai 1948-1951 
VII.268.a.Band Lajos közjegyző iratai1939-1944 
VII.269.Konkoly-Thege Sándor közjegyző iratai1918-1930 
VII.270.a.Kovácsy Zoltán közjegyző iratai 1929-1950 
VII.271.a.Klein Andor közjegyző iratai1946-1950 
VII.278.a.Morvay Zsigmond közjegyző iratai1932-1944 
VII.279.a.Tárczay Rezső közjegyző iratai1944 
VII.284.Közjegyzői letétek1882-1973 

Adatok frissítése: 2023. 06. 12.