Szocialista kor – az MDP és az MSZMP fővárosi vezető testületi jegyzőkönyvei

Leírás

Az 1948–1990 közötti években valamennyi lényeges politikai döntés az állampárt vezető testületeiben született meg. Az állami szintű döntéshozatal ugyan a legszűkebb felső vezetésben történt, de a hatáskörükbe tartozó ügyekben a helyi vezető testületek – köztük az MDP és az MSZMP Budapesti Bizottságéi – is jelentős önállósággal bírtak, ezért a korszak politikai életének értékes forrásai közé tartoznak vezető testületi üléseik jegyzőkönyvei. Azok, akik a főváros szocialista kori történetével foglalkoznak, nem kerülhetik meg e testületek iratanyagának tanulmányozását, de bőséges anyagot találnak az említett időszakra vonatkozóan az országos események kutatói is.

Budapest Főváros Levéltára Pártiratok Csoportjának munkatársai 2006–2010 között napirendi jegyzékeket készítettek az egyes ülések jegyzőkönyveihez, amelyek négy kötetben kiadásra is kerültek. Az MSZMP fővárosi szervezetének történetét foglalja továbbá össze Gerhard Péter–Koltai Gábor–V. László Zsófia–Rácz Attila: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája című tanulmánya (Levéltári Közlemények 83. évf. 2012. 1. szám. 211–293.).

Az Arcanum Kft. segítségével és az NKA támogatásával 2007–2010 között több mint 121 ezer oldal terjedelemben az alábbi MDP és MSZMP fővárosi vezető testületi iratanyag került digitalizálásra:

JelzetTárgyÉvkörOldalszám
HU BFL XXXV.1.a.1.Az MSZMP Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottsága jegyzőkönyvei1956–1957729
HU BFL XXXV.1.a.2.Az MSZMP budapesti pártértekezleteinek jegyzőkönyvei1957–19895.872
HU BFL XXXV.1.a.3.Az MSZMP Budapesti Pártbizottsága jegyzőkönyvei1956–198916.033
HU BFL XXXV.1.a.4.Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottsága jegyzőkönyvei1957–198967.564
HU BFL XXXV.95.a. 1–4. őe.Az MDP budapesti pártértekezleteinek jegyzőkönyvei1950–19541.128
HU BFL XXXV.95.a. 5–11. őe.Az MDP Budapesti Pártbizottság (1954-ig Pártválasztmány) jegyzőkönyvei1948–19551.789
HU BFL XXXV.95.a. 12–131. őe.Az MDP Budapesti Végrehajtó Bizottság (1954-ig Pártbizottság) jegyzőkönyvei1948–195625.118
HU BFL XXXV.95.a. 132–143. őe.Az MDP Budapesti Titkárság jegyzőkönyvei1948–19542.987
 Mindösszesen:1948–1989121.220

A jegyzőkönyvek ún. kétrétegű PDF-ekként lettek digitalizálva, az egyes állományok OCR-ezettek, ami biztosítja a digitalizált szövegekben való kereshetőséget. Az elkészített napirendi jegyzékek pedig az ülések tartalomjegyzékéül szolgálnak.

A publikálásra került jegyzőkönyvek nem tartalmazzák az adatvédelmi korlátozások alá eső oldalakat. Ezeket támogatói állásfoglalás birtokában Budapest Főváros Levéltára kutatótermében lehet megtekinteni. Alternatív lehetőségként a támogatói állásfoglalással rendelkező kutató kérheti, hogy az Elektronikus Levéltári Portálon (www.eleveltar.hu) létrehozott tárhelyére kapja meg a vonatkozó jegyzőkönyvi tartalmakat.