Tematikus adatbázisok

Leírás

Egyes témákra vonatkozó, különböző irategyüttesekben, őrzőhelyeken található forrásokat felölelő adatbázisok: Budapest egyesületei, Budapest középkori történetének forrásai

Budapest egyesületei. Budapest Székesfőváros egyesületi nyilvántartása és alapszabály-gyűjteménye a főváros 1945. évi ostromának idején elpusztult, így a levéltár csak az 1945-1950. közötti alapszabály-gyűjteményt, valamint az 1950-ben Budapesthez csatolt városok és községek alapszabályainak gyűjteményét őrzi. Az egyesületekre vonatkozó információk zöme a főváros, a kerületek, az 1950-ig önálló peremvárosok és községek különféle közigazgatási irategyütteseiben található és jelenleg csak hosszas, fáradságos munkával tárható fel. A Budapest egyesületei adatbázis célja egyrészt az egykori egyesületek minél teljesebb jegyzékének összeállítása és a rájuk vonatkozó alapadatok elérhetővé tétele, másrészt az, hogy a levéltár különböző fondjaiban található, rájuk vonatkozó iratokhoz is elvezesse az érdeklődőt. Első lépésben a különböző fennmaradt egyesületi nyilvántartásokat (melyek az elpusztult 1945 előtti alapszabály-gyűjteményt és törzskönyvet csak részlegesen pótolják) teljes körűen feldolgoztuk, kiegészítve Dobrovits Sándor: Budapest egyesületei (Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, Budapest, 1936.) című alapvető munkájában közölt adatokkal. A közigazgatási iratokban lappangó egyesületi vonatkozású ügyek közül jelenleg Budapest Székesfőváros Tanácsi Ügyosztályok Központi Irattára 1873–75. évi irataiban és a Politikai iratok gyűjteményében található egyesületi ügyek szerepelnek. Az adatbázis az egy egyesület – egy rekord elvén épül fel. Az egyes egyesületeknél közöljük a rájuk vonatkozó iratok jelzeteit. A már feldolgozott levéltári anyagok köréről az alábbi táblázatból tájékozódhat:

Levéltári törzsszámFond/sorozat megnevezéseAdatbázisban található anyagrész terjedelme
IV.1407.bBudapest Székesfőváros Tanácsának iratai. Tanácsi ügyosztályok központi irattára1873–1875
IV.1409.kBudapest Székesfőváros Polgármesterének iratai. Egyesületi nyilvántartások és iratok, 1945–1954teljes
IV.1427Az 1949. évi XXVI. törvénycikk alapján Budapesthez csatolt városokban és községekben működött egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye, 1878–1949teljes
IV.1429Budapest Székesfőváros Egyesületi Alapszabályainak Levéltári Gyűjteménye, 1945–1952.teljes
IV.1471.eBudapest Székesfőváros II. Kerületi Elöljáróságának egyesületi, üzleti nyilvántartásai 12–14. kötet Egyesületi Nyilvántartó, 1928–1949teljes
IV.1473.aBudapest Székesfőváros IV. Kerületi Elöljáróságának általános iratai. 475–485. kisdoboz, 5631/1–680 közigazgatási rendszám, fővárosi egyesületi felszámolási iratok.teljes
IV.1473.bBudapest Székesfőváros IV. Kerületi Elöljáróságának ipar-, tanonc- és egyesületi nyilvántartásainak iratai. 63–64. kötet Egyesületi nyilvántartó 1935–1949.teljes
IV.1474.cBudapest Székesfőváros V. Kerületi Elöljáróságának iparügyi és egyesületi nyilvántartásai. 50. kötet Egyesületi nyilvántartó 1926–1948teljes
IV.1475.fBudapest Székesfőváros VI. Kerületi Elöljáróságának egyesületi nyilvántartási iratai 1911–1943. 1–4. kisdobozteljes
IV.1476.bBudapest Székesfőváros VII. Kerületi Elöljáróságának ipar-, munkaügyi és egyesületi nyilvántartásai. 83–84. kötet, Egyesületek nyilvántartója 1936–1949teljes
IV.1502Budapest Székesfőváros Iskolán Kívüli Népművelési Bizottságának iratai 190. kisdoboz Fővárosi Kultúregyesületek adatbejelentéseiteljes
IV.1428Politikai iratok gyűjteménye 32–40. és 54–66. doboz. . Tanácsi, majd polgármesteri IX. ügyosztály és a kerületi elöljáróságok iratai 1878–1947teljes

Budapest középkori történetére vonatkozó oklevelek. A nem befejezett, épülő adatbázis jelenleg több mint 4000 – nem a BFL-ben őrzött – 1526 előtti oklevél adatait tartalmazza, ezen belül legteljesebb az Árpád-korra vonatkozó anyag. Mivel a minél teljesebb körű gyűjtés volt a cél, tartalmaz olyan okleveleket is, amelyek csak kelethelyükben hordoznak budapesti vonatkozást, valamint a budai káptalan hiteleshelyi tevékenysége során kiadott okleveleket. Kereshetők az oklevelek alapadatai: mai és korábbi jelzetek, keletkezés ideje, kibocsátó, hitelesítés, fennmaradási forma. Ezeken az adatokon túl szerepelnek az oklevelek publikálására vonatkozó adatok, valamint egyes esetekben az oklevél hitelességére, értelmezésére vonatkozó megjegyzések, a történeti szempontból fontosabb oklevelekről készült rövid tartalmi kivonatok (regeszták), valamint a Budapest-történeti vonatkozás kiemelése. Az adatok a levéltári nyilvántartó rendszerben kereshetők.