Térképek

Leírás

Budapest Főváros Levéltára térképállományán kívül az adatbázis tartalmazza budapesti közgyűjteményekben 2000 előtt fellelhető Budapest-térképek adatait is. A BFL állományába tartozó térképek nagy részének képe is megtekinthető. A legfontosabb térképek georeferált változatban is elérhetők, ami lehetővé teszi egy helyszín állapotának több, eltérő időpontban készült térképen való egyidejű tanulmányozását. 

térképek adatbázisa Budapest Főváros Levéltára Térképtárának aktuálisan kutatható anyagán kívül tartalmazza budapesti közgyűjteményekben 2000 előtt fellelhető, Budapestre és elődtelepüléseire vonatkozó térképek adatait is. A BFL térképeinek nagy részéről az adatbázisban digitális felvételek is megtekinthetők. (Ez alól leginkább azok a térképek képeznek kivételt, melyek digitalizálásának technikai vagy állományvédelmi akadálya van.)  A szorosan vett térképeken túl egyéb topográfiai jellegű dokumentumokat, így rendezési- és telekosztási terveket, helyszínrajzokat is megtalálunk, elsődlegesen a Fővárosi Közmunkák Tanácsa és a Polgármesteri Tervtár iratanyagából. A legfontosabb fővárosi térképek georeferált változatban is elérhetők, ami lehetővé teszi egy helyszín állapotának több, eltérő időpontban készült térképen való egyidejű tanulmányozását.

Minden rekord egy-egy térképműnek felel meg, függetlenül attól, hogy hány gyűjteményben hány példányban és változatban vették számba. A térképek leíró adataira (tárgy, ábrázolt terület megnevezése, készítő, készítési év, térkép típusa, levéltári jelzet) lehetséges keresni.

Az Közgyűjteményi Portál Térkép gyűjteményében mód van a böngésző áttekintésre is, ezen kívül az adatok az Elektronikus Levéltári Portál Elektronikus iratok keresőjében is elérhetők.

A Habsburg Birodalom történeti térképeit tartalmazó MAPIRE honlap Budapest régi térképei alkalmazása a 18. századtól a 20. század közepéig tartalmazza a legfontosabb, legrészletesebb, Budapestet ábrázoló térképeket. A georeferált térképek segítségével lépésről-lépésre követhetjük a város változásait, számos, ezeket élményszerűen megjeleníthetővé tevő szolgáltatással: különböző egykorú és mai térképek egymásra vetítése, háromdimenziós nézet, keresés a Google Maps helynév adatbázisával, terület- és távolságmérés. Aki a városnak, vagy valamely részének átalakulásait akarja tanulmányozni, az a legkönnyebben, ennek segítségével tudja megtenni. A térképtári adatbázishoz elsősorban akkor érdemes fordulni, ha különös információtartalmú térképek, vezetett térképek, rendezési tervek, kisebb területet helyszínrajzi pontossággal ábrázoló térképek iránt is érdeklődünk.

Ügyelni kell arra, hogy a térképtári adatbázis jelzet/azonosító mezőjében több keresőrendszerben is a térképnek  a „Budapest régi térképeinek katalógusa” c. kiadványban kapott sorszáma szerepel. Az őrzőhelyek pontos jelzeteit a Közgyűjteményi Portálon a „Kiemelés helye”, a Magyar Levéltári Portálon az „Ügyleírás” mező tartalmazza. Forráshivatkozásnál, megrendelésnél ezekre kell hivatkozni. A felsorolásban mindig a BFL kezdetű jelzet(ek) áll(nak) az első helyen, ezek a Budapest Főváros Levéltára által őrzött példányok jelzetei. A nem digitalizált térképek a kutatóteremben e jelzet alapján kérhetők ki.