Büntető eljárások

A büntető jogszolgáltatás területéhez sorolható adatbázisainkban alapvetően a 20. század folyamán, Budapesten büntető eljárás alá vont személyekre lehet keresni. Az adatrögzítés fontosabb tematikus irányai között az 1918-1919-es forradalmak utáni megtorlás, a II. világháborút követő felelősségre vonás (igazolási eljárások, népbíráskodás), valamint az 1956-os forradalom elfojtása utáni perek említhetők. Ezeket az adatokat az 1873-1950 között fővárosi büntetésvégrehajtási intézményekbe befogadott fogvatartottakról felvett, zömében digitalizált törzskönyvek egészíthetik ki, avagy – a dualizmuskori elpusztult iratanyag esetében – pótolhatják.


A büntető ügyek adatbázisa ügyészségi vagy bírósági szakaszban lefolytatott különböző büntető eljárások iratanyagát dolgozza fel. Alapvetően fővárosi szervek iratanyagáról van szó, de a korabeli illetékességi szabályozásnak megfelelően „vidéki” vonatkozású ügyek is előfordulhatnak. A felölelt időszak a 20. század, de az adatrögzítés főként az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság időszakára, a Horthy-kor ún. munkásmozgalmi vonatkozású pereire, az 1945 utáni népbíráskodásra, az 1956-os forradalom leverését követő megtorlásra, s a „szocialista korszak” politikai pereire koncentrálódik.

Az adatbázisban az egyes ügyekben szereplő vádlottak, terheltek, vagy gyanúsítottak személyes adatai, valamint a terhükre rótt bűncselekmények („jogcím”) kerültek rögzítésre. Az előbbiek kisebb része kutatási korlátozás alá esik, ami miatt a publikálásnál figyelemmel kell lenni a védelem alá eső személyes adatok anonimizálásra. Sajátosság, hogy több esetben (pl. népbírósági ügyeknél) a főlajstromkönyvi bejegyzésekben szereplő személyek akkor is felvitelre kerültek, ha magukból a büntető eljárásokból semmilyen irat nem maradt fenn. Az ügyrekordok száma megközelíti a 250000-et, ami nagyjából félmillió személyt érint.

Az adatok a levéltári nyilvántartó rendszer mellett a Közgyűjteményi Portálon is kereshetők. Az adatbázis levéltári irategyüttesekre lebontott tartalmáról a következő táblázatból tájékozódhat. A kiválasztott ügyeket a rekordokban feltüntetett levéltári jelzetek (pl. HU BFL - VII.18.d - 05/0302 – 1924) alapján lehet kikérni és a kutatóteremben megtekinteni.

Levéltári törzsszám

Fond/állag megnevezése

Adatbázisban található anyagrész terjedelme

Digitálisan kutatható anyagrész terjedelme

VII.1.d.

Budapesti Királyi Ítélőtábla iratai. Peres iratok

1891-1915

 

VII.5.c.

Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Büntetőperek iratai

1896-1917

[* kiemelt „munkásmozgalmi perek”: 1944-ig]

 

VII.5.e.

Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Népbíróságtól átvett peres ügyek iratai

1949-1950

1949-1950

(teljes állag)

[* a digitális állomány csak a kutatóteremben érhető el!]

VII.13.b.

Budapesti Királyi Büntető Járásbíróság iratai. Büntetőperek iratai

1892-1900

 

VII.18.d.

Budapesti Királyi Ügyészség iratai. Büntetőperek iratai

1907-1927

[* kiemelt „munkásmozgalmi perek”: 1944-ig]

 

XVI.2.

Budapesti Forradalmi Törvényszék iratai

1919

 

 

XXV.1.a

Budapesti Népbíróság iratai. Büntetőperes iratok

1945-1949

 

XXV.1.b

Budapesti Népbíróság iratai. Igazolásfellebbezési iratok.

1945-1949

 

XXV.2.b

Budapesti Népügyészség iratai. Büntető iratok.

1945-1949

 

XXV.4.a

Fővárosi Bíróság iratai. Büntetőperes iratok.

1951-1963

 

XXV.4.f

Fővárosi Bíróság iratai. Titkos ügykezelés alól kivont perek iratai.

1950-1981

 

XXV.7.b

Fiatalkorúak Bíróságának iratai. Büntetőperes iratok.

1950-1951

 

XXV.9

Közlekedési Bíróság iratai.

1955-1956

 

XXV.44.b

Pesti Központi Kerületi Bíróság iratai. Büntetőperes iratok.

1958-1971

 

XXV.60.e

Fővárosi Főügyészség iratai. TÜK büntető iratok.

1950-1980

 

 

A korábban készült mikrofilmek tömeges digitalizálása nyomán számos rekordhoz tartozik (és a jövőben még többhöz fog tartozni) képanyag. A peres iratokról készült képek és adatok összekapcsolása azonban, tekintettel a védendő személyes adatok kiszűrésének nehézségére, nem lehet automatikus. Így egyelőre a digitalizált pereket is csak a levéltári kutatóteremben lehet – megfelelő jogosultság igazolása esetén – kutatni. (Jelenleg a VII.5.e. Budapesti Büntetőtörvényszék, Népbíróságtól átvett peres ügyek 1949-1950 közötti iratai érhetők el ily módon.)