Fogolynyilvántartások

A fogolynyilvántartások között a budapesti bírósági fogházakba 1873-1923 között befogadott letartóztatottak és elítéltek, valamint a Budapesti Országos Gyűjtőfogházba 1896-1950 között felvett fegyencek, rabok, illetve az ugyanott 1896-1916 között megforduló foglyok személyes adatai lettek rögzítve. Emellett befejeződött a Gyűjtőfogház jogutóda, a Budapesti Országos Börtön 1951-ben felvett elítélt törzslapjainak felvitele is.

Az adatbázis, az abban található névanyag és egyéb információk családtörténeti kiaknázhatósága mellett a dualizmus időszakára vonatkozóan hiánypótló (a korszakból budapesti bírósági és ügyészségi büntető ügyek nem maradtak fenn). Az első világháború után a törzskönyvek az ítélet számának megadásával segíthetik az esetlegesen fennmaradt bírósági peranyag levéltári visszakeresését (ilyenek a fogvatartott priuszának feltüntetésekor is előfordulnak). Az adatbázisban található bebörtönzött személyek száma megközelíti a 400000-et.

Az adatrögzítéssel párhuzamosan történt és folytatódni fog a törzskönyvi kötetek és törzslapok digitalizálása, így a bebörtönzöttek zömének törzskönyvi bejegyzése az interneten kutatható. Korlátozás alá az 1897 után született személyek adatai, illetve a róluk felvett digitalizált törzskönyvi bejegyzések esnek.

A kutatás javasolt helye: Hungaricana

 

Levéltári törzsszám

Fond/állag megnevezése

Adatbázisban található anyagrész terjedelme

Digitálisan kutatható anyagrész terjedelme

VII.101.c.

Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház iratai. Fegyenctörzskönyvek

1896-1950

 

1896-1950

(teljes állag)

VII.101.d.

Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház iratai. Rabtörzskönyvek

1896-1950

1896-1950

VII.101.p.

Budapesti Királyi Országos Gyűjtőfogház (1951-től Budapesti Országos Börtön) iratai. Elítéltek törzslapjai

1951

[* interneten nem elérhető]

 

VII.102.a.

Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki Fogház iratai. Fogolytörzskönyvek

1895-1923

1895-1923

VII.103.

Budapesti Királyi IV-X. Kerületi Járásbírósági Fogház iratai

1873-1890

1873-1890

(teljes állag)

VII.104.a.

Budapesti Királyi Büntető Járásbírósági Fogház iratai. Fogolytörzskönyvek

1890-1923

1890-1923

(teljes állag)

VII.105.

Budai Királyi Törvényszéki Fogház iratai

1872-1873

1872-1873

(teljes állag)

VII.106.

Pesti (Budapesti) Királyi Törvényszéki Fogház iratai

1873-1894

1873-1894

(teljes állag)

VII.107.

Budapesti Királyi I-III. Kerületi Járásbírósági Fogház iratai

1873-1890

1873-1890

(teljes állag)

XVI.3.

Budapesti Forradalmi Törvényszék Fogházának iratai

1919

1919

(teljes állag)