Fotók, képeslapok

Klösz György fotóalbumainak adatbázisa a korai magyar fotográfia egyik legismertebb alakja, Klösz György (1844 Darmstadt, Hessen – 1913 Budapest) által 1875–1913 között készített város-, kastély-, épület- és tárgyfotók digitalizált másolatait és leírását tartalmazza. A BFL képeslap-adatbázisa több mint 1300 képeslap leírását tartalmazó adatbázisban közzétett, magángyűjtőktől származó digitalizált képeslapokon az 1880-es évektől az 1960-as évekig bezárólag követhető nyomon fővárosunk arculatának változása.

Klösz György fotóalbumai. Az adatbázis a korai magyar fotográfia egyik legismertebb alakja, Klösz György (1844 Darmstadt, Hessen – 1913 Budapest) által 1875–1913 között készített város-, kastély-, épület- és tárgyfotók digitalizált másolatait és leírását tartalmazza. A felvételek elérhetőek  a Közgyűjteményi Portálon. Az adatbázis legfrissebb, pontosított jelzeteket és meghatározásokat tartalmazó változata a BFL Fond- és állagjegyzékének részeként férhető hozzá. (Másolatkérés vagy hivatkozás esetén az utóbbi helyen megadott jelzeteket kell használni.) A budapesti várostörténet szempontjából a 19. század végi főváros jelentősebb köztereit, épületeit bemutató felvételek, valamint a korszak néhány jelentős rendezvényét, így a Millenniumi Kiállítást és Kossuth Lajos temetését megörökítő fotósorozatok bírnak kiemelkedő forrásértékkel. Hasonlóan nagy érdeklődésre tarthatnak számot a korabeli Magyarország kastélyait (enteriőrjeiket, a hozzájuk kapcsolódó parkokat) megörökítő felvételek. Az egyes felvételeket leíró rekordokban a képek eredeti címei mellett feltüntetünk egy ún. egységesített címet is, mely utóbbi az ábrázolt tárgy szabatos tartalmi leírását adja. Az adatbázisrekordok ezeken kívül tartalmazzák a felvételek helyszínének (település, kerület, korabeli és mai utcanév) és időpontjának meghatározását is.

Képeslap-adatbázis. Az Elektronikus Levéltári Portálon az Elektronikus iratok keresőjében  elérhető adatbázisban közzétett, magángyűjtőktől származó digitalizált képeslapokon az 1880-es évektől az 1960-as évekig bezárólag követhető nyomon fővárosunk arculatának változása. E postai képes levelezőlapokon köz- és magánépületekkel, templomokkal, iskolákkal, színházakkal, fürdőkkel, szállodákkal, parkokkal, közterekkel, köztéri szobrokkal és jelentős korabeli eseményekkel találkozhatunk. A lapok többségéknek a hátoldalát is digitalizáltuk, mert értékes információkat közvetítenek a korról. A fekete-fehér színű képek mellett különböző nyomdatechnikai eljárással készült levelezőlapokkal is találkozhatunk. A több mint 1300 képeslap leírását tartalmazó adtabázis rekordjaiban a képeslapok eredeti címei mellett feltüntetünk egy ún. egységesített címet is, amely az ábrázolt tárgy szabatos tartalmi leírását adja. Az adatbázis tartalmazza ezenkívül a felvétel helyszínét (kerület, korabeli és mai utcanév), időpontját, valamint a bélyegző dátumát is.

A levéltári gyűjteményről az alábbi táblázatból tájékozódhat:

Levéltári törzsszám

Fond/sorozat megnevezése

Adatbázisban található anyagrész terjedelme

Digitálisan kutatható anyagrész terjedelme

XV.19.d.1

Digitális fotók, Klösz György fotóalbumjainak digitális másolatai

1875–1913

1875–1913 (teljes sorozat)

XV.19.d.2.a

Digitális fotók, Gyökér István képeslapgyűjteménye

1890–1940

1890–1940

(teljes alsorozat)

XV.19.d.2.b

Digitális fotók, Nagy Zsolt képeslapgyűjteménye

1890–1960

1890–1960

(teljes alsorozat)

XV.19.d.2.c

Digitális fotók, Szentirmay Tibor képeslapgyűjteménye

1890–1950

1890–1950

(teljes alsorozat)

XV.19.d.2.d

Digitális fotók, Somogyi Zsolt képeslapgyűjteménye

1890–1960

1890–1960

(teljes alsorozat)