Térképek

Budapest Főváros Levéltára térképállományán kívül az adatbázis tartalmazza budapesti közgyűjteményekben 2000 előtt fellelhető Budapest-térképek adatait is. A BFL állományába tartozó térképek nagy részének képe is megtekinthető. A legfontosabb térképek georeferált változatban is elérhetők, ami lehetővé teszi egy helyszín állapotának több, eltérő időpontban készült térképen való egyidejű tanulmányozását. 

A térképek adatbázisa Budapest Főváros Levéltára Térképtárának aktuálisan kutatható anyagán kívül tartalmazza budapesti közgyűjteményekben 2000 előtt fellelhető, Budapestre és elődtelepüléseire vonatkozó térképek adatait is. A BFL térképeinek nagy részéről az adatbázisban digitális felvételek is megtekinthetők. (Ez alól leginkább azok a térképek képeznek kivételt, melyek digitalizálásának technikai vagy állományvédelmi akadálya van.)  A szorosan vett térképeken túl egyéb topográfiai jellegű dokumentumokat, így rendezési- és telekosztási terveket, helyszínrajzokat is megtalálunk, elsődlegesen a Fővárosi Közmunkák Tanácsa és a Polgármesteri Tervtár iratanyagából. A legfontosabb fővárosi térképek georeferált változatban is elérhetők, ami lehetővé teszi egy helyszín állapotának több, eltérő időpontban készült térképen való egyidejű tanulmányozását.

Minden rekord egy-egy térképműnek felel meg, függetlenül attól, hogy hány gyűjteményben hány példányban és változatban vették számba. A térképek leíró adataira (tárgy, ábrázolt terület megnevezése, készítő, készítési év, térkép típusa, levéltári jelzet) lehetséges keresni.

Az Közgyűjteményi Portál Térkép gyűjteményében mód van a böngésző áttekintésre is, ezen kívül az adatok az Elektronikus Levéltári Portál Elektronikus iratok keresőjében is elérhetők.

A Habsburg Birodalom történeti térképeit tartalmazó MAPIRE honlap Budapest régi térképei alkalmazása a 18. századtól a 20. század közepéig tartalmazza a legfontosabb, legrészletesebb, Budapestet ábrázoló térképeket. A georeferált térképek segítségével lépésről-lépésre követhetjük a város változásait, számos, ezeket élményszerűen megjeleníthetővé tevő szolgáltatással: különböző egykorú és mai térképek egymásra vetítése, háromdimenziós nézet, keresés a Google Maps helynév adatbázisával, terület- és távolságmérés. Aki a városnak, vagy valamely részének átalakulásait akarja tanulmányozni, az a legkönnyebben, ennek segítségével tudja megtenni. A térképtári adatbázishoz elsősorban akkor érdemes fordulni, ha különös információtartalmú térképek, vezetett térképek, rendezési tervek, kisebb területet helyszínrajzi pontossággal ábrázoló térképek iránt is érdeklődünk.

Ügyelni kell arra, hogy a térképtári adatbázis jelzet/azonosító mezőjében több keresőrendszerben is a térképnek  a „Budapest régi térképeinek katalógusa” c. kiadványban kapott sorszáma szerepel. Az őrzőhelyek pontos jelzeteit a Közgyűjteményi Portálon a „Kiemelés helye”, a Magyar Levéltári Portálon az „Ügyleírás” mező tartalmazza. Forráshivatkozásnál, megrendelésnél ezekre kell hivatkozni. A felsorolásban mindig a BFL kezdetű jelzet(ek) áll(nak) az első helyen, ezek a Budapest Főváros Levéltára által őrzött példányok jelzetei. A nem digitalizált térképek a kutatóteremben e jelzet alapján kérhetők ki.