BFL+ szeptember: Völgyi Réka, Orosz Katalin, Nagy Ágnes és Győrffy Szabolcs előadásai

Esemény kezdete: 2023.09.05 – 15:00
Esemény vége: 2023.09.05 – 17:00
Helyszín: Budapest Főváros Levéltára, Teve utca 3–5.
Esemény kategória:

Budapest Főváros Levéltára tisztelettel meghívja Önt a BFL+ programsorozat keretében

Völgyi Réka: A prostituált, mint egyén gyilkossági ügyek tükrében

és

Orosz Katalin–Nagy Ágnes–Győrffy Szabolcs: Nitrocellulóz filmek tárolása, kezelése – kockázatok és megoldási lehetőségek Bodrossi Lajos 1900 körül készített negatívjainak digitalizálása kapcsán

című előadásokra.

Helyszín: Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve utca 3–5., Gárdonyi Albert terem
Időpont: 2023. szeptember 5. (kedd) 15.00 óra

Budapest Főváros Levéltára mindig is nagy súlyt helyezett arra, hogy munkatársai történeti kutatómunkával is foglalkozzanak. Többen közülük az általuk kutatott korszak elismert szakemberei. Kutatási témáikat, eredményeiket azonban sokszor közvetlen munkatársaik sem ismerik, és a nagyközönség is keveset tud a nálunk folyó tudományos munkáról. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a BFL+, ahol lehetőség nyílik a levéltári feladatok mellett „plusz”-ként végzett tudományos munka bemutatására. Minden alkalommal két előadás hangzik el, amelyeket kötetlen beszélgetés (kérdések, vélemények, észrevételek) követ.

Esemény a Facebookon itt érhető el.

Az esemény nyilvános és ingyenes, előzetes regisztrációhoz nem kötött.
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül.

ABSZTRAKTOK
Völgyi Réka: A prostituált, mint egyén gyilkossági ügyek tükrében

A nőtörténeti kutatások jelentősége az elmúlt évtizedekben Magyarországon is nőtt, ezen belül a prostitúció történetére vonatkozó elemzések csak az utóbbi években készültek. A külföldi szakirodalom már a 1980-as években felfedezte a téma jelentőségét, felderítette szereplőit, újra definiálta a kutatás irányait.
Kutatásomban nyolc prostituált gyilkosságának esetet dolgoztam fel. A gyilkossági esetek ismertetése és összehasonlítása során azt vizsgálom, hogyan váltak prostituálttá az áldozatok, hogyan élték mindennapjaikat, hogyan jellemezhető az anyagi–gazdasági helyzetük, mennyire voltak emancipáltak, milyen sztereotip kép élt a róluk a társadalomban, hogyan reagált a sajtó és a szélesebb társadalom meggyilkolásukra, hogyan jellemezték az áldozatokat és a gyilkosokat a korabeli lapok, illetve, hogy a bűneseteknek maradt-e valamilyen nyoma a populáris kultúrában? A kutatás során arra keresem a választ, miért éppen ezek a nők lettek áldozatok, munkájuknál fogva miért jelentettek nagyobb kockázati csoportot másoknál. A nyolc esetet elsősorban azért választottam, mert prostituált életutakat akartam rekonstruálni és értelmezni, ehhez pedig csak nagyon kevés és szórványos forrás áll a rendelkezésünkre. A korabeli újságírók gyakran végezte kutatómunkát, próbálták megismerni az áldozatok társadalmi, hátterét, körülményeit, így a sajtó a segítségemre volt.

Orosz Katalin, Nagy Ágnes, Győrffy Szabolcs: Nitrocellulóz filmek tárolása, kezelése – kockázatok és megoldási lehetőségek Bodrossi Lajos 1900 körül készített negatívjainak digitalizálása kapcsán

Ajándékozás során került Budapest Főváros Levéltárába Bodrossi Lajos gimnáziumi tanár kis méretű fotóalbuma, melyben 1900 körül készült fotók negatívjai találhatók. A szerző az album első oldalára írt bejegyzése szerint az 1899 karácsonyán kapott Pocket Kodak géppel készítette felvételeit többnyire Budapesti helyszíneken. A negatívok hordozóanyaga a kor technológiája szerint cellulóz-nitrát film, amit rövid csíkokra vágva helyezett az erre a célra készült tasakos albumba. A negatívok deformációja, a károsodás különböző jelei felvetették a mielőbbi digitalizálás szükségességét és a tárolás kockázatait. Az előadásban a negatív gyűjtemény digitalizálásának tanulságait mutatjuk be röviden, majd ismertetjük a nitrocellulóz filmek állapotfelmérési, anyagvizsgálati módszereit és a hosszútávú tárolás lehetőségeit.