Budapesti Levéltári Mozaikok 2022/19: Sipos András: Az egyesülő főváros önkormányzati jogainak kérdése

Az egyesített Budapest főváros létrehozásának egyik alapkérdése volt, hogy az milyen jogállással, önkormányzati jogokkal tagozódjék be a kiegyezés után létrehozott új közigazgatási és önkormányzati rendszerbe. Autonómiája hasonló lesz a vármegyékhez és a vidéki városokhoz, vagy városvezetése azoknál nagyobb, avagy, fővárosi szerepkörére és annak az állam érdekeivel való szoros kapcsolatára tekintettel éppenséggel szűkebb mozgástérrel fog rendelkezni? A városegyesítési törvény vitája során a különböző álláspontok főként a főispáni, illetve főpolgármesteri tisztség rendszeresítése és szerepe körül csaptak össze, miközben a vita átsiklott azokon a rendelkezéseken, amelyek a következő évtizedekben ténylegesen az autonómia jóval erősebb korlátjainak bizonyultak.

Sipos András cikke a Budapesti Levéltári Mozaikok oldalán olvasható. https://leveltarimozaikok.bparchiv.hu/2022/12/15/leveltari-mozaikok-76/

Budapest egyesítésének történetét feldolgozó cikksorozat következő része az egyesített főváros jogállásának kérdését járja körül.https://leveltarimozaikok.bparchiv.hu/2022/12/15/leveltari-mozaikok-76/