City memories: visualizing change in three European capitals

Budapest Főváros Levéltára a Stockholmi és a Koppenhágai Városi Levéltárakkal közösen sikeres pályázatot nyújtott be az EU Creative Europe keretprogramja keretében a CREA-CULT-2022-COOP-1 pályázati felhívásra. A partnerek a projekt nyitó rendezvényét (kick off meeting) Budapesten tartják.

Budapest Főváros Levéltára számára kiemelten fontos a nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása, a külföldi intézményekkel és kollégákkal való tapasztalatcsere. Az ilyen jellegű nemzetközi együttműködéseink sorában örömmel jelentjük be, hogy levéltárunk részt vesz a City memories: visualizing change in three European capitals projektben, amelynek célja, hogy a közreműködő levéltárak az általuk őrzött építészeti tervanyagot innovatív módszerekkel dolgozzák fel és hasznosítsák, egymással együttműködve és egymástól tanulva. A projektet a Stockholmi Városi Levéltár koordinálja, intézményünk mellett a harmadik partner a Koppenhágai Városi Levéltár. A projekt az EU Creative Europe keretprogramja finanszírozásával valósul meg.

Intézményünk két fontos, már évek óta meglévő és működő szakmai partnerét kérte fel csatlakozásra Társult Partner státuszban: az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karát és a Kortárs Építészeti Központot (KÉK). Előbbivel a történeti tervanyagból oktatási tevékenység keretében előállított 3D modellek, utóbbival a Budapest100 rendezvénysorozat keretében civil tevékenység eredményeként keletkező digitális állományok levéltári archiválása, közzététele és újra hasznosítása terén folytatunk együttműködést.

A 2023. február 1-jén indult projekt első partnertalálkozóját április végén tartjuk Budapesten.

A projekt 22 hónapos futamideje alatt folytatjuk az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán folyó képzés keretében levéltári tervanyag alapján készült 3D történeti épületmodellek közzétételét, illesztését a Budapest Időgépre, a 3D digitális modellek levéltári átvételét és hosszú távú megőrzésére vonatkozó, nemzetközileg hasznosítható angol nyelvű módszertani útmutató kidolgozását.

A KÉK-kel történő együttműködésben folytatódik a Budapest100 projekt kutatóinak és aktivistáinak módszertani képzése a tervanyag felhasználását illetően, a Budapes100 projekt keretében keletkezett plusz digitális tartalmak (háztörténeti leírások, adatlapok, fotók, kiállítási anyagok) átvétele, archiválása, közzététele a Budapest Időgépen és erről nemzetközileg hasznosítható módszertani útmutató kidolgozása.

További bővítéseket tervezünk a Lakás-Történet tematikus honlap tartalomfejlesztése kapcsán, meglévő és új tartalmakat szeretnénk angol nyelven is publikálni.

A levéltárnak fő haszna az együttműködésből, hogy saját fejlesztéseinek EU-finanszírozásán túlmenően egyrészt saját, nemzetközileg élenjáró eredményeit szélesebb körben tudja megismertetni, másrészt partnereinktől sokat tanulhatunk, például a crowdsourcing módszerek alkalmazása, a tervanyagnak a fenntartható építészet kutatásában és oktatásában való felhasználása, a tervrajzok társadalomtörténeti hasznosítását támogató metaadat-struktúrák alkalmazása terén. A BFL számára komoly megtiszteltetés, hogy a közigazgatás és a levéltárügy digitalizálásában hosszú ideje élenjárónak számító két ország szakemberei úgy érzik, ők is tanulhatnak a mi eredményeinkből és számukra is gyümölcsöző az együttműködés.