CO:OP: Közösség mint lehetőség – A levéltárak és felhasználóik alkotói hálózata

Támogatást nyert Budapest Főváros Levéltára 11 ország 16 intézményével együtt a CO:OP megnevezésű projekttel. A nyertesek közül a legjobb eredményt – az elérhető 100-ból 95 pontot – a mi pályázatunk ért el.

Az Európai Unió 2014-től 2020-ig tartó időszakra hirdette meg a Kreatív Európa: az európai kulturális és alkotói (művészeti) szektorának támogatási programját, amelynek célja, – ahogy azt a program elnevezése is mutatja – hogy az európai polgárok alkotó, kreatív módon vegyenek részt Európa sorsának alakításában. E támogatási programon belül pályázott 2014 márciusában Budapest Főváros Levéltára 11 ország 16 levéltári, illetve egyetemi intézményével együtt a CO:OP fantázia nevű projekttel (Community as Opportunity – The creative archives´and users´network angol címének két első szavából rövidítve), amelynek fő célkitűzése a nagyközönség és a levéltárosi szakma közötti aktív alkotói kapcsolat kialakítása. A projekt vezetője a Hesseni Állami Levéltár (Marburg). Az eredményhirdetésre 2014 augusztusában került sor. A Brüsszelbe beérkezett 75 pályázatból 21 nyert támogatást. A nyertesek közül a legjobb eredményt – az elérhető 100-ból 95 pontot – a mi pályázatunk ért el.
A projekt összeállítását, beadását a Bécsben székelő International Centre for Archival Research (ICARUS) végezte. A partnerintézmények között található a Magyar Nemzeti Levéltár, a Cseh Köztársaság Nemzeti Levéltára, a Horvát Állami Levéltár, a Svéd Nemzeti Levéltár, a Finn Nemzeti Levéltár, Észtország Nemzeti Levéltára, a Müncheni Levéltári Főigazgatóság, a St. Pölten-i Püspöki Levéltár (Ausztria), Bizkaia Történeti Egyházi Levéltára (Spanyolország), Complutense egyetem, Madrid, nápolyi egyetem (Olaszország), grazi egyetem, kölni egyetem, és a Balkán Tanulmányok Intézete (Szerbia, Belgrád).

A projekt megvalósítási időszaka: 2014. december 1. – 2018. november 30. Nyitó rendezvényére 2015. április 27-29. között Prágában, a Cseh Nemzeti Levéltár szervezésében került sor. Az úgynevezett kick-off meeting lehetőséget adott partnerek közötti személyes találkozóra, ismerkedésre az egyes munkacsomagok négy évre tervezett feladatainak bemutatására. 

A projekt fő célkitűzései:

 • a levéltári anyag minél jobb hozzáférhetővé tétele a nagyközönség számára a digitális korszak adta lehetőségek kihasználásával, olyan módon, hogy a közönség is alakíthassa a tartalmakat, részt vehessen Európa történelmére vonatkozó információk létrehozásával,
 •  minél több levéltári forrásanyag digitalizálása, ezek minél szélesebb bevonása a jövendő szakemberek oktatásába, minél szélesebb rétegek elérése szakmai gyakorlatok támogatásával, nemzetközi tapasztalatcsere, különböző kreatív versenyek szervezésével középiskolai, egyetemi diákok végül a nagyközönség számára, ezzel is a szociális szolidaritás erősítése
 • a levéltári adatbázisok terjesztéséhez további technikai eszközöket kell fejleszteni, alkalmazni a web 2.0-ás lehetőségek aktív kihasználásával. 
 • Az új informatikai platformok nyújtotta előnyöket egészítik ki azok a rendezvények, ahol lehetőség nyílik az új technológiák megismertetésére (pl. „Bring your history” – napok, az alább ismertetendő Topotheque-ot népszerűsítő rendezvények). A nagyközönség megismerheti így a levéltárak világát, és ez az út végül egy heterogén, de összetartó, élő közösség kialakulásához vezethet.

A 16 intézmény alkotta konzorcium hosszú távú együttműködésre tekint vissza, ami záloga a kitűzött célok megvalósítása sikerének, vagyis annak a törekvésnek, hogy a történelem aktív alakítóit, részeseit közelebb hozza a történelemre vonatkozó információk megőrzőihez és viszont.

A projektben nyolc workpackage (munkacsomag) köré csoportosulnak a feladatok. Budapest Főváros Levéltára a Topotheque munkacsomag koordinációját végzi. A workpackage a személyes iratok, gyűjtemények, családi hagyatékok megőrzésének jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet. Erre szolgál a Topotheque (www.topotheque.eu) elnevezésű informatikai platform, amely hozzáférhetőséget biztosít egy adott közösség múltjára vonatkozó személyes dokumentumaihoz, magánkézben őrzött forrásaihoz. A munkacsomag résztvevői (a cseh, finn, svéd, észt, hesseni, és a horvát levéltár, a nápolyi egyetem, a madridi egyetem, Bizkaia Tört. Egyházi Levéltára) vállalták, hogy a projekt ideje alatt 5-5 nemzeti Topotheque-t hoznak létre és nyitják meg a nagyközönség számára. A munkálatokat egy Topotheque manager irányítja, aki helyi eseményeket szervez, mint a „Bring your history” („Mutasd be saját történelmed!) nap, amely arra szolgál, hogy az emberek hozzák el a rendezvényre az otthon őrzött személyes, családi múltjukra vonatkozó egyedi dokumentumaikat. A rendezvényeken segítséget kapnak a magánirataik feldolgozásához, digitalizálásához, a topotheque-on való közzétételéhez. Ezekről a rendezvényekről filmfelvételek készülnek, amelyeket majd a Horvát Állami Levéltár által rendezett nemzetközi fesztiválon vetítenek le együtt a projekt egy másik munkacsomagban a levéltár-pedagógiai munkacsomag keretében diákok által készített filmekkel. 
A három és fél éves (2015. május a kezdő időpont) projekt végén egy közös topotheque-ot hoznak létre a felek, amely nemzetközi szinten egyesíti a helyi rendszereket és eljuttatja a jövőben ezen adatokat az Europeana-hoz.

Budapest Főváros Levéltára emellett tevékeny szerepet vállal a levéltár-pedagógiai munkacsomagban, amelyet a Horvát Nemzeti Levéltár koordinál. Ez a munkacsomag a levéltári intézmények és az iskolák, oktatási intézmények kapcsolatát kívánja erősíteni. Az itt megfogalmazott célkitűzések – hasonlóan az előbb ismertetett Topotheque esetében –, nem jelentenek újdonságot levéltárunk számára, hiszen évek óta aktív szerepet vállalunk ezen a területen is. 
A projekt során a levéltár részéről elsőként workshopokat szerveznek iskolákban a tanárok és diákok részvételével. A munkacsomag keretében létrehoznak egy „pilot” filmet, amely példaként szolgál a bevezető workshopokon, majd ezután kerül sor a munkacsomagban résztvevői levéltárák és iskolai partnereik közreműködésével a helyi levéltár-pedagógiai filmek levéltárakban történő leforgatására. Az elkészült filmeket különböző website-okra és a you tube-ra tesszük fel. A nyers filmeket Ausztriában média szakemberek rövidfilmekké alakítják. Az „Adventures in Archives” filmeket és mind a „Bring your history”-filmeket egy kétnapos nemzetközi fesztiválon mutatják be, amelyet a Horvát Nemzeti Levéltár szervez.

A projekt nagy hangsúlyt helyez a levéltári szakemberek továbbképzésére, nemzetközi tapasztalatszerzésére is és arra, hogy ebbe a folyamatba a közönséget, a levéltárhasználókat is bevonja. Általános európai tapasztalat, hogy a nemzetközi szakmai továbbképzésekre, nemzetközi kapcsolatfelvételekre, tapasztalatcserékre alig vannak intézményi, tagállami forrás, a levéltár-használók számára pedig korábban semmilyen hasonló lehetőség nem kínálkozott. Ezen a helyzeten igyekszik segíteni a projekt nemzetközi mobilitás munkacsomagja, amely egyrészt a szakemberek, másrészt a nagyközönség számára teremti meg a lehetőséget új ismeretek szerzésére A projekt honlapján lehet majd az ösztöndíjakra pályázni, illetve az ICARUS által a „laikusok” számára rendezett kirándulásokra lehet jelentkezni. 

A Professional Training munkacsomag a nemzetközi szakmai tapasztalatcserét szolgálja a félévenként szervezendő nemzetközi workshopokkal. A BFL az MNL-lel közösen 2016 szeptemberében szervez nemzetközi workshopot, ahol a szakmai kérdések (elektronikus iratok megőrzése, iratok digitalizálása, feldolgozása, a levéltári online szolgáltatások kérdéskörei stb.) mellett a projektet érintő problémák megvitatására is sor kerül. Emellett a projekt során két alkalommal, 2016-ban Marburgban és 2018-ban Madridban kerül sor a 2-3 napos konferenciákra, amely workshopok, kerekasztal-beszélgetések, előadások formájában lehetőséget ad az egyes intézményekben futó projektek, jövőbeli tervek bemutatására, megvitatására. 

Önálló munkacsomag foglalkozik az ICARUS egyik legrégebbi, folyamatosan fejlődő digitális platformja, a középkori okleveleket on-line publikáló Monasterium köré csoportosul, ebben a munkában nem vesz részt a BFL, csakúgy, mint minden EU-s projekt kötelező elemében, a disszeminációs munkacsomagban sem. Szerepet vállal a levéltár ugyanakkor a digitalizálás és adatbázis építés technikai feltételeinek fejlesztésével foglalkozó munkacsomagban, amelynek célja, hogy minél nagyobb nyilvánosság számára tegyük lehetővé a levéltári anyag elérését.

A projekt elvárt eredményei:

 • újfajta betekintés az európai történelem primér forrásaiba mind a szakemberek, mind a nagyközönség számára,
 • a nemzeti történelmi nézőpontok meghaladása, európai identitás erősítése, 
 • a levéltárak egyediségének, társadalmi szerepének tudatosítása,
 • olyan technikai háttér megteremtése, mely a nagyközönség számára megkönnyíti a levéltári anyag elérhetőségét, befogadását, továbbfelhasználását,
 • Európát átfogó platformok létrehozása és fenntartása,
 • levéltárak nemzetközi együttműködésének erősítése az ICARUS segítségével,
 • európai szintű levéltári rendezvények szervezése,
 • oktatási intézmények és levéltárak kapcsolatának erősítése.