Dr. Kenyeres István főigazgatói kinevezése

A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én tartott ülésén újabb öt évre megválasztotta dr. Kenyeres Istvánt Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának. Kinevezéséhez gratulálunk!

A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-én tartott ülésén újabb öt évre megválasztotta dr. Kenyeres Istvánt Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának. Kinevezéséhez gratulálunk!

Kenyeres István az ELTE BTK történelem és levéltár szakos hallgatójaként 1994-től kezdett dolgozni Budapest Főváros Levéltárában. 2003-ban szerzett PhD fokozatot középkori- és kora újkori magyar történelemből. 1998-tól osztályvezető, 2005-től főosztályvezető, 2006 és 2013 között tudományos-szakmai főigazgató-helyettes. 2013-ban a Fővárosi Közgyűlés megválasztotta Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának.

2005-től részt vesz az ELTE BTK levéltár szakos képzésében, valamint 2001-től a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Tanszékén a „Történelem segédtudományai” tárgyat oktatja. 2013-tól címzetes egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) 2014-től címzetes egyetemi tanár (Kodolányi János Főiskola). 2016-tól a Hungaricana – Közgyűjteményi Portál szerkesztőbizottsági tagja, a Századok kora újkori rovatvezetője, a Fons és az Urbs főszerkesztője valamint a Fons Könyvek sorozatszerkesztője. Számos szakmai testület, bizottság tagja, 2016 óta a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke. Felelős vezetőként részt vett az Elektronikus levéltár projekt (2009–2013) megvalósításában. Munkája elismeréseként 2017-ben a Fővárosi Közgyűlés a „Budapestért” díjat adományozta neki.

Történészi munkássága során több kutatói ösztöndíjat nyert el. Folyamatosan jelennek meg publikációi levéltártani, levéltárügyi témákban és 16–17. századi gazdaságtörténeti, hivataltörténeti tematikában.

Kenyeres István a főigazgatói posztra beadott pályázatában foglalta össze Budapest Főváros Levéltára öt évre szóló szakmai fejlesztési koncepcióját, valamint az intézmény szervezeti működtetésére, humánerőforrás gazdálkodására és intézményi gazdálkodására vonatkozó vezetői programját. A Levéltárban eltöltött 24 év, és ezen belül az elmúlt 20 év vezetői tapasztalata összegződött a beadott pályázatban. A koncepció meghatározó vezérfonala az a 21. századi modern levéltári szemlélet, miszerint a levéltár egy nyitott, szolgáltató intézmény, amely igyekszik hasznos lenni az állampolgárok számára. A vezetői program összefoglalta az elmúlt évek során megvalósult tevékenységeket, amelyek arról tanúskodnak, hogy a főváros levéltára meg tud felelni a 21. század kihívásainak, és amelyekre az elkövetkező öt évben majd építeni lehet. Kiemelt hangsúlyt kapott a levéltár digitalizálási stratégiája, ezen belül a nemzetközileg is jelentős elismerést szerzett „Budapest időgép” internetes alkalmazás továbbfejlesztési terve. A koncepció aláhúzza a nemzetközi kapcsolatok fontosságát, amely biztosítja Budapest Főváros Levéltára pozicionálását az európai levéltári struktúrában. A koncepció fontos részét képezi azon új utak, módszerek felvázolása, amellyel egy szélesebb rétegek érhetők el és kapcsolhatók be a levéltári tevékenységekbe.

 A 21. századi kihívásoknak azonban csak tervszerű szakmai munkával, az alapfeladatok szakszerű és pontos elvégzése révén lehet eleget tenni. A levéltár partnere az iratképzőknek, iratkezelési szabályzatokban működik közre, selejtezéseket hagy jóvá, iratanyagot vesz át, őriz és dolgoz fel szakszerűen, adatbázisokat épít tömegesen, digitalizál, restaurál, e-iratokat vesz át, digitális állományokat rendez, archivál és tesz hozzáférhetővé. A szakmai feladatok magas színvonalú elvégzésének alapvető feltétele az intézmény megfelelő szervezeti működtetése, a humánerőforrás gazdálkodás és intézményi gazdálkodás. E három terület súlyát mutatja, hogy az erre vonatkozó elképzelések külön dokumentumban kerültek részletezésre.

Az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a Főváros számára kiemelt jelentőséggel bír a levéltár. Ezt jelzi a fenntartó részéről nyújtott beruházási és felújítási támogatások jelentős összege, a működéshez szükséges kiadások egyre növekvő mértékű finanszírozása is. A Főváros támogatása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a BFL valóban az európai vezető levéltárak sorába tartozzon. A főigazgatói megbízatás újabb öt évre való odaítélése azt mutatja, hogy a fenntartó számára az előterjesztett koncepció zálogul szolgál arra, hogy Budapest Főváros Levéltára képes érdemi válaszokat adni a 21. század levéltárügyet érintő kihívásaira.

Dr. Kenyeres István pályázata Budapest Főváros Levéltára főigazgató posztjára innen letölthető (PDF formátumban):

 palyazat_bfl_foig_kenyeresi.pdf