Egyházi és határon túli magyar levéltárosok VII. mesterkurzusa

Sikeresen zárult levéltárunkban az "Egy a múltunk – őrizzük egy azonképp a jövőnek!" Egyházi és határon túli magyar levéltárosok VII. mesterkurzusa.

Budapest Főváros Levéltára hetedik alkalommal rendezte meg az  „Egy a múltunk – őrizzük egy azonképp a jövőnek!” Egyházi és határon túli magyar levéltárosok VII. mesterkurzusa háromnapos továbbképzését. Idén 33-an vettek részt a rendezvényen, a kollégák a magyarországi egyházi levéltárakból és Ukrajnából, Romániából, Szerbiából és Szlovákiából érkeztek.

Intézményünk  2013-ban indította útjára a határon túli és egyházi levéltári szakemberek háromnapos továbbképzését azzal a céllal, hogy a levéltárügy különböző területein szerzett ismereteit megossza velük és fórumot teremtsen az intézmények közötti rendszeres tapasztalatcserére. Az eltelt hat év során a kezdeményezés a Kárpát-medencei levéltárak egyik fontos együttműködési formájává nőtte ki magát. Több levéltár munkatársai számára ez az egyetlen lehetőség, hogy személyesen találkozzon a régió iratőrző intézményeiben dolgozó kollégákkal, ezzel is szélesítve azt a kapcsolati hálót, amelynek előnyeit a saját tevékenységében is kamatoztathatja.

Ebben az évben a következő témakörökben tartottunk előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat:

  • Intézmény- és projektmenedzsment
  • Állományvédelem, különös tekintettel a savtalanításra, iratfertőtlenítésre és a katasztrófavédelmi akcióterv kidolgozására
  • Levéltár-pedagógia
  • Levéltári informatikai nyilvántartó rendszerek
  • PR-tevékenység, kiállítások lebonyolítása, menedzselése, kutató- és ügyfélszolgálat
  • Kárpát-medencei városok időgépei

A 21. század informatikai forradalma minden területen új kihívások elé állította mind a magyar mind a nemzetközi levéltárügyet. A múlt emlékezetének tárházai többé nem működhetnek olyan intézményként, mint ahol megállt az idő. Az internethasználat kapcsán robbanásszerűen megnőtt az elérhető információk mennyisége, a naprakész tájékoztatás igénye is. Az új körülmények a levéltáraktól is megkövetelik a társadalmi nyilvánosság előtti állandó jelenlétet. Mindez az intézményi felsővezetéstől új vezetési, menedzselési módszereket követel meg, amelyek elsajátításához a vezetők folyamatos igazgatási és pszichikai továbbképzése szükséges. Fontosnak tartjuk, hogy az intézménymenedzsment új formáival is megismertessük a továbbképzésen résztvevő, vezető pozíciót betöltő levéltárosokat.

A továbbképzéseinkben minden évben nagy hangsúlyt kap az állományvédelem, az új konzerválási, restaurálási technikák elsajátítása. A savtalanítás gyakorlati bemutatása mellett ebben az évben a levéltárak általános és megoldatlan problémája, az iratfertőtlenítés kérdése került megvitatásra. A 2018. év elejei szomorú események, a Ráday levéltárban történt tűzeset kapcsán került előtérbe egy katasztrófavédelmi akcióterv kidolgozásának fontossága. A hazai és nemzetközi példák is arról tanúskodnak, hogy a sikeres iratmentés egyik alapfeltétele a gyors, átgondolt intézkedések sorozata. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges az említett, határokon átívelő intézkedési és segítségnyújtási terv felállítása.

A továbbképzésen résztvevő levéltárosok kisebb egyházi levéltárak munkatársai, amelyek közül többen nem rendelkeznek még elektronikus nyilvántartó rendszerekkel. Nekik nyújthattunk segítséget Dr. Koltai András, a Piarista Levéltár vezetője előadásával, amelyben azokat a szoftvereket mutatta be, amelyek alkalmasak e kis levéltárak iratanyagának nyilvántartására.

Új kihívások, új feladatok: már az előzőekben is hangsúlyoztuk, hogy a levéltár nem zárkózhat el a társadalmi nyilvánosság elől. A rendszeressé váló hagyományos és virtuális kiállítások, könyvbemutatók, a levéltár kiemelkedő eseményeire felhívó sajtótájékoztatók szervezése, a honlap, közösségi oldalak folyamatos kezelése, az országosan meghirdetett közgyűjteményi programokban való részvétel, illetve a kutató-és ügyfélszolgálat új típusú feladatai tették szükségessé levéltárunkban a Tájékoztatási és Közművelődési Főosztály létrehozását. A kollégákkal workshop formájában osztottuk meg a tapasztalatokat.

Bemutattuk a Hungaricana közgyűjteményi portálon működő Budapest időgép alkalmazást a kollégáknak, valamint a Budapest időgép mintájára létrehozandó városi időgépek hálózat kialakításának feltételeit vitattuk meg.

A továbbképzés a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. 

Képek: BFL / Bartha Levente