Elhunyt dr. Simon István (1960 – 2019)

2019. április 4-én hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt dr. Simon István, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főlevéltárosa, tanácsosa.

2019. április 4-én hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt dr. Simon István, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főlevéltárosa, tanácsosa.

Simon István 1960. szeptember 2-án született Budapesten. Érettségi után egyéves könyvtárkezelői tanfolyamot végzett. A Vendéglátóipari Főiskola Kereskedelmi Karán tett rövid kitérő után az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem szakos középiskolai tanári oklevelet 1993-ban. Doktori (PhD) értekezését a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán  védte meg 2007-ben.

1981-től 1993-ig az ELTE Egyetemi Könyvtárában dolgozott, majd 1993-1994-ben a Szily Kálmán Ipari Szakközépiskolában, majd a Radnai Béla Közgazdasági Szakközépiskolában tanított.

1994-től 2019-ig a Magyar Országos Levéltár munkatársa, mindvégig az MSZMP iratok referenseként. A hosszú évek alatt a referenciájához tartozó iratanyag alapos ismerőjévé vált, részt vett annak feldolgozó munkálataiban, több kutatóknak készült segédlet elkészítésében, az MSZMP iratok digitalizálásában. A hozzá forduló kollégáknak és kutatóknak mindig örömmel segített. Ő maga is gyakorló történész volt, számos kötet, tanulmány, forrásközlés fűződik a nevéhez. Fő kutatási területe a magyar és nemzetközi szociáldemokrácia 1945 utáni története volt. Történészi tehetségét lakóközössége, a szeretett Budajenő érdekében is kamatoztatva annak helytörténetével is foglalkozott.

Szűkebb levéltári közössége az 1945 utáni Politikai Kormányszervek és Pártiratok Főosztálya régebbi és jelenlegi, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár dolgozói mellett szeretettel emlékeznek rá más levéltárakban, könyvtárakban dolgozó kollégái, történésztársai és kutatói is.

Búcsúztatása 2019. április 26-án, 15:00 órakor lesz, Budajenőn. A család kérése, hogy csak egy szál virágot hozzon magával mindenki, aki eljön elbúcsúzni.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!