Elhunyt Kellner Judit, Budapest Főváros Levéltára nyugalmazott főlevéltárosa

Kellner Judit 1953. szeptember 26-án született. Történelem szakos középiskolai tanári, levéltárosi és könyvtárosi diplomát szerzett. Egyetemi tanulmányai után a Pest Megyei Levéltárban helyezkedett el mint levéltári kezelő, majd segédlevéltáros. Egy ideig könyvtárosként dolgozott a Népszava szerkesztőségi archívumában, onnan a Heves Megyei Levéltárba került levéltárosi munkakörbe. 1984-től 2017-ig, nyugdíjba vonulásáig, Budapest Főváros Levéltárában dolgozott. Évtizedek alatt szerzett gyakorlati, szakmai-elméleti tapasztalatai alapján 2002–2003 között az I. főosztály (ekkor az I. főosztály alá tartozott a közigazgatási anyag 1873-tól napjainkig, valamint a céhek, ipartestületek, cégbíróság, családi anyagok) főosztályvezetőjévé nevezték ki, majd 2004-től 2013-ig a tanácsi és pártanyagot őrző II. főosztály főosztályvezetői posztját töltötte be.

Aktívan részt vett a rendezési munkákban, a különféle segédletek és nyilvántartások készítésében, a korábbi évtizedek központi, szakmai utasításainak összegyűjtésében, adattárba rendezésében. Munkájához tartozott a civil szférában keletkezett iratanyag felkutatása, begyűjtése, koordinálta az iratfelajánlásokkal, vásárlásokkal kapcsolatos munkákat. Nevéhez fűződik Budapest Főváros Levéltára szakkönyvtárának rendezése és az elektronikus katalógus nyilvánossá tétele.

Személyiségét a levéltárosok között is kiemelkedő rendszeresség és pontosság jellemezte. Ezt a tulajdonságát a szakma egészére kiterjedően is hasznosította: részt vett a fondszerkesztési alapelvek kidolgozásában, amelynek eredményeként 2005-ben megjelent az alapelvekről szóló Ajánlás és elkészült a példatár. Ez a munka évtizedekre meghatározta a magyar levéltárak nyilvántartási rendszerét. Takács Edittel közösen létrehozta a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon elérhető Levéltári Korpuszt, amely az egyetemi levéltárosi képzés egyik fontos alapját képezi.

Irányítói tevékenységében kiemelt helyet foglalt el a kollégák szakmai ismereteinek bővítése, miközben szigorúan ügyelt a szakmai elméleti ismeretek és a gyakorlat egységére. A rendeletek, előírások, szakmai elvárások legjobb ismerőjeként a problémás napi kérdésekben mindig lehetett a véleményére alapozni, ügyfélszolgálati, kutatói ügyekben és levéltári szakkérdésekben egyaránt.

Emlékét megőrizzük!