Elhunyt Varga László Budapest Főváros Levéltára volt főigazgatója

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Varga László történész, a történettudományok kandidátusa, 1991–1999 között Budapest Főváros Levéltára főigazgatója elhunyt.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Varga László történész, a történettudományok kandidátusa, 1991–1999 között  Budapest Főváros Levéltára főigazgatója elhunyt.

Varga László tanulmányait 1967–1972 között az ELTE BTK történelem, új és legújabb-kori múzeológia szakján végezte. 1973–1975 között a Csepel Vas- és Fémművek Társadalomtudományi Osztályán dolgozott tudományos munkatársként. 1975-ben aspiránsként az MTA Történettudományi Intézetébe került. 1980-ban a történettudományok kandidátusa fokozatot szerezte meg. 1978–1980 között az MTV Társadalomtudományi Osztály szerkesztője, 1981-től a Társadalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, 1986-tól 1991-ig az MTA Történettudományi Intézet főmunkatársa. 1991-ben nevezték ki Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának, a tisztséget 1999-ig viselte. 1999–2004 között főlevéltárosként dolgozott Budapest Főváros Levéltárában, majd 2004–2005 között a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány tudományos igazgatója. Vendégoktatóként bekapcsolódott az egyetemi oktatásba is. 2007–2010 között a Főpolgármesteri Hivatal főtanácsadójaként tevékenykedett, onnan vonult nyugdíjba 2010–ben.

Részt vett számos bizottság munkájában, tagja volt a Wallenberg Szoborbizottságnak, a Kenedi bizottságnak, a „Jaross-lista” bizottságnak. 2003–2004 között a Magyar Nemzeti Múzeum Auschwitzi Állandó Magyar Kiállítás Programirodájának vezetője. 1993–2010 a Budapesti Negyed szerkesztő bizottságának elnöke.

Fontos tevékenységet fejtett ki a levéltári szakmai szervezetekben, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának alapító elnöke, 1994–1996 között az UNESCO/ICA (Levéltári Nemzetközi Tanács) „Egykori diktatúrák elnyomó szerveinek iratai” szakbizottságának tagja volt.

Kutatási területei: 1945–1956 közötti politikai perek; az 1956-os forradalom; az állambiztonság története; gazdaság- és társadalomtörténet 1867–1918, 1945–1956; a magyarországi zsidóság története; a Holocaust története; antiszemitizmus Magyarországon;

Budapest története. 2000–2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült.    

A kutatási területeit érintő témákban számos külföldi előadást tartott.

Szakmai és tudományos munkájának elismeréseként 1999-ben megkapta a Budapest díjat.