Fotómesék : Békés napok a fronton…

Az alábbi fotósorozat az első világháborúban készült, a keleti hadszíntéren. A több mint 90 éves képek a galíciai valamint a bukovinai fronton harcoló magyar katonák békés napjait mutatják be. Kártyázó tisztek, tyukokat etető katonák, tábori misén magukba forduló frontharcosok, karácsonyt ünneplő sebesültek és ápolóik néznek vissza ránk ezekről a megsárgult felvételekről. Olyan élethelyzetekben láthatjuk őket viszont, melyeket nem a történelem örökített meg az utókornak, hanem a magánember emlékezete. A 270 korabeli felvételt tartalmazó réges-régi album Szilvay Gyula főhadnagy tulajdona volt, aki három évig szolgált a világháborúban. 1915-ben vonult be az 5. sz. népfelkelő gyalogezred hadtápzászlóaljához, 1916-tól pedig a IV/1.hadtápzászlólajnál teljesített katonai szolgálatot. A fotóalbum mellett számos tábori levelezőlap is fennmaradt, melyet Szilvay főhadnagy napi rendszerességgel írt mátkájának. A levelekből megtudhatjuk, hogy alakulatának főbb állomáshelye Tramin, Dorna-Watra és Czernovitz volt.

Jelzet: XV.19.d.