Az átadott tulajdoni lapok lezártak, vezetésük megszűnt. Az érvényes telekkönyvi állapotot igazoló tulajdoni lap másolatért továbbra is az illetékes földhivatalhoz kell fordulni. A lezárt és a levéltárnak átadott papíralapú tulajdoni lapok digitális másolata – az V. és a XIV. kerület kivételével – rendelkezésre áll a Földhivatalnál, így az 1973 utáni telekkönyvi állapot igazolása ügyében – az említett két kerület kivételével – továbbra is az illetékes földhivatalokhoz kell fordulni.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy a telekkönyvi betétek 1961 előtti alapiratai sem Budapest Főváros Levéltárában, sem az illetékes körzeti földhivataloknál nem lelhetők fel.

Az 1973 utáni alapiratok továbbra is az illetékes földhivatalok őrizetében maradnak.

A társasházi alapító okiratok szintén a földhivatalok őrizetében maradnak