Budapest Főváros Levéltára az alábbi, tulajdonviszonyokra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási iratokat őrzi. 

JelzetMegnevezésÉvkörMegjegyzés
XV.37.aBudai telekkönyvi betétek1855–1924Elérhető a Hungaricana Telekkönyvi betétek adatbázisában és a Budapest Időgépen.
XV.37.bÓbudai telekkönyvi betétek 1855–1924Elérhető a Hungaricana Telekkönyvi betétek adatbázisában és a Budapest Időgépen.
XV.37.cPesti telekkönyvi betétek1878–1930Elérhető a Hungaricana Telekkönyvi betétek adatbázisában és a Budapest Időgépen.
XV.37.dBudapesti telekkönyvi betétek 1921–1972
XV.37.eBudapesti ingatlanok tulajdoni lapjai1973–1998
XV.37.fTelekkönyvi alapiratok1961–1972

A levéltárban őrzött tulajdoni lapokat az 1990-es években lezárták, nem vezették tovább, az érvényes telekkönyvi állapotot igazoló tulajdoni lap másolatért továbbra is az illetékes földhivatalhoz kell fordulni. A lezárt és a levéltárnak átadott papíralapú tulajdoni lapok digitális másolata – az V. és a XIV. kerület kivételével – rendelkezésre áll a Földhivatalnál, így az 1973 utáni telekkönyvi állapot igazolása ügyében – az említett két kerület kivételével – továbbra is az illetékes földhivatalokhoz kell fordulni.


Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az 1961 előtti budapesti telekkönyvi alapiratok sem a levéltárban, sem Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Földhivatali Főosztályánál nem lelhetők fel. Az 1972 utáni alapiratokat, valamint a társasházi alapító okiratokat Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya őrzi.