A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 26. § (2) kimondja, hogy a hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgárságú kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatala. Budapest Főváros Levéltárában a hivatali megkeresésekkel a Tájékoztatási és közművelődési osztályhoz tartozó Ügyfélszolgálat munkatársai foglalkoznak.

Tájékoztató a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény kapcsolatos levéltári adatgyűjtés lehetőségeiről elérhető itt.