Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy közjegyzői iratot csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. valamint  a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről  szóló 1995. LVI. tv figyelembevételével, akkor áll módunkban kiadni, amennyiben a kérelmet benyújtó személy az iratban örökösként szerepel, illetve az elhunytnak/örökhagyónak, vagy valamely örökösnek leszármazottja, hozzátartozója, jogutódja, és ezt a szükséges okmányokkal (anyakönyvi kivonat, személyazonosító okmány) igazolja (jogosultság igazolása).

Tájékoztatásul közöljük, hogy levéltárunk csak az 1986. december 31. előtt (kivétel a Központi Iroda, amely 1987 közepe előtt) indult hagyatéki eljárások iratait vette át, a később keletkezett hagyatéki ügyek a Fővárosi Bíróság Közjegyzői Iratokat Kezelő Irodáján (1055 Budapest, Markó u. 27.) találhatóak. A mutatók közül viszont sok a Fővárosi Törvényszéken van, először onnan kell kikérni az ügyszámot, kjö. számot és csak azután tudjuk kikeresni a kívánt aktát.