Az állami anyakönyvek másodpéldányainak vezetése 1981. január 1-jétől megszűnt.