Telekkönyvi iratgyűjtemények

JelzetMegnevezésÉvkörMegjegyzés
XV.37.aBudai telekkönyvi betétek1855–1924Elérhető a Hungaricana Telekkönyvi betétek adatbázisában és a Budapest Időgépen.
XV.37.bÓbudai telekkönyvi betétek 1855–1924Elérhető a Hungaricana Telekkönyvi betétek adatbázisában és a Budapest Időgépen.
XV.37.cPesti telekkönyvi betétek1878–1930Elérhető a Hungaricana Telekkönyvi betétek adatbázisában és a Budapest Időgépen.
XV.37.dBudapesti telekkönyvi betétek 1921–1972A kutatóteremben vagy az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül kikérhető a keresett ingatlan helyrajzi számának megadásával. 
XV.37.eBudapesti ingatlanok tulajdoni lapjai1973–1998A kutatóteremben vagy az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül kikérhető a keresett ingatlan helyrajzi számának megadásával. 
XV.37.fTelekkönyvi alapiratok1961–1972A kutatóteremben vagy az Elektronikus Levéltári Portálon keresztül kikérhető a keresett ügyirat iktatószámának megadásával. Jogosultság igazolása szükséges. 

A telekkönyvi alapiratok a bennük lévő személyes adatok miatt csak igazolt betekintést jogosultság esetén adhatók ki. Az 1961 előtti budapesti alapiratok sem a levéltárban, sem Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Földhivatali Főosztályánál nem lelhetők fel. Az 1972 utáni alapiratokat, valamint a társasházi alapító okiratokat a BFKH Földhivatali Főosztálya őrzi. 

A levéltárban őrzött tulajdoni lapokat az 1990-es évek közepén lezárták, nem vezették őket tovább. Az érvényes telekkönyvi állapotot igazoló tulajdoni lap másolatért továbbra is az illetékes földhivatalhoz kell fordulni. A lezárt és a levéltárnak átadott papír alapú tulajdoni lapok digitális másolata – az V. és a XIV. kerület kivételével – rendelkezésre áll a Földhivatalnál, így az 1973 utáni telekkönyvi állapot igazolása ügyében – az említett két kerület kivételével – továbbra is az illetékes földhivatalokhoz kell fordulni.

A fentiek csak a legkutatottabb telekkönyvi sorozatok. Ilyen típusú nyilvántartásaink – Pest és Buda vonatkozásában – már az 1680-as évek végétől is találhatók. Ezekről a korai sorozatokról a szakreferensek tudnak bővebb felvilágosítást adni.