Hogy mik vannak… : Özvegy József Áronné árvái…

Özvegy József Áronné árvái…

1917 őszén özv. József Áronné gyógyíthatatlan betegen feküdt a Tauffer-klinikán. A két testvér, Etus és Attila magukra maradtak. Ekkor vette kezébe a gyermekek sorsát Makai Ödön, aki megkezdte a levelezést a gyermekek elhelyezése ügyében a menhellyel. Attila is megbetegedett, a Gyáli-úti járványkórházban feküdt. Makai, amikorra a gyermek meggyógyul, helyet akar neki biztosítani és kéri a menhelytől, hogy Monorra helyezze úgy, hogy ott folytathassa a polgári iskola II. osztályában tanulmányait. A József-gyermekek végül is elhelyezést kaptak Monoron. Attila Frandorfer Ferencnéhez kerül, polgáriba jár. Azok a levelek, amelyeket a menhely igazgatója a monori telep felügyelőjével váltott, azt mutatják, hogy ezután sem volt minden rendben a József-gyermekek körül. Az igazgató egyik levelében egyik levélből kiderül, hogy a gyerekek visszaszöktek Pestre, azonban a telep¬ felügyelő azt is és a fentieket is megcáfolja. Jelentése szerint Attilát anyja 1918. január l-én kivette a menhely kötelékéből, Etus a jelentés szerint 1918. június 11-ig volt Monoron. Mivel több alkalommal felmerült, hogy a gyermekek helyzete nem megfelelő, a fentiek cáfolata ellenére, Makai Ödön is kérte a gyermekek Pestre helyezését. Annak ellenére, hogy kérése teljesen indokolt, csak hosszas huzavona után sikerült a pesti elhelyezés. Végül június 16-án jelentik, hogy a gyermekeket özv. Gáspár Pálnéhez helyezték el. Legutolsó dokumentum a- »Magyar Népköztársaság« hivatalos értesítése, mely szerint a bizonyítvány alapján a gyermek továbbképzését engedélyezik.
(Részlet Sinka Erzsébet József Attila Monoron című írásából)