Közlési engedély

Az irat- és tervmásolatok bármely típusú publikációban (könyv, folyóirat, TV, on-line stb) való felhasználásához a BFL főigazgatójának engedélye szükséges.

Ezt az alábbi e-mail címen lehet kérvényezni, a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével:
kozlesi@bparchiv.hu

A kutatóteremben saját eszközökkel készült felvételek közléséhez a BFL csak különösen indokolt esetben járul hozzá.
A közlési engedély egy alkalomra, a fent megjelölt célra szól, a felhasználás joga másra át nem ruházható.
A Felhasználó köteles feltüntetni a közlés során az őrzési helyet: „Budapest Főváros Levéltára”