Levéltári kincsestár : Glück Frigyes díszoklevelei

Levéltári kincsestárunk újabb- és újabb meglepetésekkel szeretne kedveskedni az erre látogatónak. Múltunk eme jeles forrásai, oklevelek, régi tervek, díszes menükártyák, korabeli reklám szórólapok, tanulólevelek és a magánélet mindmegannyi látletele érzékelteti velünk azt, hogy a múlt mennyi kincset tartogat számunkra.

Glück Frigyes díszoklevelei

Két szemet gyönyörködtető díszoklevelet őriz Glück Frigyes, a híres szállodatulajdonos iratanyaga levéltárunkban. Mindkét oklevelet az aktív városatya, korának neves mecénása, Glück úr kapta. Az egyiket az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság adományozta 1927-ben Gárdonyi Géza szobrának támogatásáért, a másikat pedig vitéz nagybányai Horthy Miklósné ajándékozta híres-neves szállodatulajdonosnak a „Virágos Budapest, virágos Magyarországért” tett áldozatos munkájáért.   

De nézzük csak meg, hogy ki is volt Glück Frigyes úr!

A jeles férfiú a Budapesti törvényhatósági bizottsági tagja, a Pannónia Szálló tulajdonosa, a Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének elnöke volt. Széles körű szakmai, közéleti és kulturális tevékenységet fejtett ki. Ő alapította az első magyar pincériskolát, számos múzeumot gyarapított ajándékaival, jelentős iparművészeti gyűjteményt állított össze, kezdeményezte és támogatta a jánoshegyi Erzsébet-kilátó és a látóhegyi Árpád-kilátó építését.De az ő nevéhez fűződik a Városligetben a Vajdahunyad-várához vezető oroszlános kőhíd megépítése is.

Stadler Károllyal együtt kiadta 1889-ben Az ínyesmesterség könyvét, amelyben az addig használatos német kifejezések tömkelegét magyarította. Pályakezdő pincérek részére pedig négynyelvű szakszótárt szerkesztett. 

A levéltárunkban  őrzött iratok között szakmai, közéleti és közjótékonysági működésének emlékei, valamint a nagyszámú elismerő és dísztagsági oklevél mellett jelentős művelődéstörténeti emlékek találhatók (ingyen ebédek tanítóárvák és színinövendékek számára, HELTAI Jenő és KÜRY Klára baráti megemlékezése egy 1900-i „oklevélen”, a Nemzetei Múzeum és az Iparművészeti Múzeum gyarapodása, a budai hegyek turisztikájának előmozdítása stb.). – Szakmai szempontból az 1926-ban Budapesten rendezett vendéglős-kongresszusra, az ipartársulatra, szakirányú tanonciskolára, szakmai egyesületekre vonatkozó anyag jelentős – ideértve az Első Magyar Részvényserfőzdére vonatkozó történeti feljegyzést is.

Jelzet: BFL XIV.18 Glück Frigyes szállodatulajdonos iratai