Levéltári Mozaikok 30. – Krassó Györgyre emlékezünk

Elérhetővé vált az interneten a 30 éve elhunyt emblematikus ellenzéki személyiség, Krassó György archívuma.

Elérhetővé vált az interneten a 30 éve elhunyt emblematikus ellenzéki személyiség, Krassó György archívuma.

Budapest Főváros Levéltára (BFL) Krassó György élettársa, Háy Ágnes jóvoltából letétként őrzi Krassó terjedelmes irathagyatékát. A neves ellenzéki személyiség iratanyaga feldolgozásának részeként, a Nemzeti Emlékezet Bizottságával (NEB) közös projekt keretében került sor a Krassó által működtetett Magyar Október Szabadsajtó Tájékoztatószolgálat iratainak a digitalizálására. Az 1986–1989 között készült 545 magyar és 521 angol nyelvű hírlevél naprakész tudósítást ad a hazai ellenzék rendszerváltás felé vezető küzdelmeiről. A hírlevelek mostantól mindenki számára szabadon elérhetőek és letölthetők a Hungaricana Közgyűjteményi Portálról.

A hírlevelek alapvető forrásai azok a telefonbeszélgetések voltak, amelyeket Krassó György magyar ellenzékiekkel, illetve emigránsokkal és külföldi közéleti szereplőkkel folytatott. A beszélgetéseket az érintettek tudtával Krassó hangkazettákra rögzítette, amelyek szerencsés módon megmaradtak Krassó hagyatékában és a BFL őrizetébe kerültek. A hangfelvételek a rendszerváltás időszakának a megéléstörténete szempontjából kiemelkedően értékes, egyedi források, ezért a BFL–NEB-projekt keretében sor kerítettünk ezek feldolgozására is. A csaknem 300 órányi, korábban már digitalizált hangfelvételből 167 órányi hanganyagot a tudományos kutatások megkönnyítése céljából átírtunk. A hangfelvételek és a kb. 3200 oldalnyi szöveges átirat adatvédelmi okokból jelenleg csak a BFL kutatótermében érhető el a tudományos kutatók számára. A telefonbeszélgetések résztvevőiről, témáiról és a felvételeken megemlített 1200 személyről készített mutató viszont immár mindenki számára szabadon hozzáférhető az Elektronikus Levéltári Portálon.

A projektről, illetve a Magyar Október Szabadsajtó Tájékoztatószolgálatról további részleteket olvashatnak a Levéltári Mozaikok rovatunk 30. írásában.

Krassó György (1932 – 1991) otthonában (HU BFL XIV.47 49. kd.)